หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด
ที่ปรึกษาห้างแมคโคร
ที่ปรึกษาห้างแมคโคร19พฤศจิกายน2562เวลา11.00-13.00น. นายสุนทร สีหมุ่น รองประธานกอจ.กระบี่ และนายวิรัช สีหมุ่น กอจ.กระบี่ฝ่ายไอซีทีในฐานะที่ได้รับผิดชอบ เป็นที่ปรึกษาษา ของบริ
19 พ.ย. 2562  1 ครั้ง
อัพเดทระบบมัสยิดออนไลน์ เวอรชั่น...
อัพเดทระบบมัสยิดออนไลน์ เวอรชั่น 3.0 เพื่อระบบรายงานผลที่วันที่ 17 พย 2562 เวลา 14.00 น- 16.00 น. ที่ห้องประชุมมัสยิดมู่ยาฮีดีน ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ วิรัช สีหมุ่น กอจกระบี่ ฝ่าย ict บรรยายให้ความรู้
17 พ.ย. 2562  5 ครั้ง
เมาว์ลิดกลางตำบลเกาะลันตาน้อย
เมาว์ลิดกลางตำบลเกาะลันตาน้อย16 พย 2562 ณ ลานเวทีเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะลันตาน้อย อ เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจกระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น กอจ กระบี่ฝ่ายไอซีที นายอดุล
16 พ.ย. 2562  5 ครั้ง
อบรมผู้ประกอบการฮาลาล
อบรมผู้ประกอบการฮาลาลเมื่อวันพฤหัสบดี 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามกระบี่ ฝ่ายกิจการฮาลาล นำโดย นายวาเหตุ มารยา หัวหน้าฝ่ายกิจการฮาลาล ได้มีการอบรมให้ความรู้เรื่อง &#
14 พ.ย. 2562  8 ครั้ง
ประชุมชมรมกรรมการประจำมัสยิดตำบล...
ประชุมชมรมกรรมการประจำมัสยิดตำบลกระบี่น้อยประชุมชมรมกรรมการประจำมัสยิดตำบลกระบี่น้อย/ตำบลกระบี่ใหญ่ วันที่ 13 พย 2562 ที่อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบล คลองประสงค์ บ้านบางขนุน อ เมือง จ กระบี่
13 พ.ย. 2562  18 ครั้ง
เยี่ยมสถาบันฮาลาล
เยี่ยมสถาบันฮาลาลเยี่ยมสถาบันฮาลาล วันที่ 12 พย.2562 เวลา 14:00 น ที่สถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี คณะกรรมการสมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัด
12 พ.ย. 2562  12 ครั้ง
กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยร่...
กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยร่วมงานบ้านบ่อม่วงตีนวันที่ 10 พย 2562 ที่สนามกีฬาตำบลทรายขาว อ คลองท่อม จังหวัดกระบี่ บ้านบ่อม่วง นายสมเดช ขยันการ กรรมการกลางอิสลามกระบี่ ร่วมงาน ครอบครัวคุรุสัมพันธ์ พร้อมบรรยาย
11 พ.ย. 2562  15 ครั้ง
ประชุมประจำเดือน อิหม่ามคอเต็บ บ...
ประชุมประจำเดือน อิหม่ามคอเต็บ บิหลั่นเมืองกระบี่วันที่ 10 พย. 2562 ที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ ประชุมประจำเดือน อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น เมืองกระบี่ 58 มัสยิด มีผู้เข้าร่วม 125 คน มีคณะกรรมการอิสลามประจำจัง
10 พ.ย. 2562  13 ครั้ง
กับโครงการประเพณี เมาว์ลิดกลางแล...
 กับโครงการประเพณี เมาว์ลิดกลางและแข่งขันทักษะทางวิชาการ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.00น. ที่สนามมัสยิดบ้านคลองจิหลาด ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ กับโครงการประเพณี เมาว์ลิดกลางและแข่งขันทักษะทางวิชาการ เด็ก
09 พ.ย. 2562  15 ครั้ง
ประชุมอ่าวลึก
ประชุมอ่าวลึก7 พย 2562 ที่มัสยิดดารุสสลาม บ้านกลาง อ่าวลึก ประชุมร่วม อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น อำเภออ่าวลึก มีประธาน กอจ กระบี่ อัสนาวี มุคุระ นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ นาย
07 พ.ย. 2562  19 ครั้ง
ประชุมร่วมคณะกรรมการอิสลามประจำม...
ประชุมร่วมคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดเขต อ่าวนางวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดบ้านคลองแห้ง กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นำโดย นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ กระบี่
05 พ.ย. 2562  22 ครั้ง
ฮาลาลมูเก็ม ลันตาใหญ่
ฮาลาลมูเก็ม ลันตาใหญ่วันที่ 5 พ.ย. 2562 ที่มัสยิดบ้านคลองโดยอีหม่ามย่าสาด หวังผลพร้อมด้วย กอจ.กบ.ฝ่ายฮาลาลมีฮัจญีว้าเหตุ มารยา และฮัจญีกอเดช ผิวดี นายฉิม ทับทอง ฮัจญีม่าหนาบ ซื่อตรง
05 พ.ย. 2562  16 ครั้ง
“สานสัมพันธ์ รวมพลังศรัทธา ...
“สานสัมพันธ์ รวมพลังศรัทธา ครั้งที่ 1 ขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่าน โตะอีหม่ามและกรรมการมัสยิด หมู่ 5,6,8 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่8 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ วันที่ 4 พย 2562 กรรมการอ
05 พ.ย. 2562  14 ครั้ง
มัสยิดออนไลน์ เขาทอง
มัสยิดออนไลน์ เขาทอง วันที่ 3 พย 2562 เวลา 10:00 -12:30 น ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า นายวิรัช สีหมุ่น ฝ่ายict ดำเนินการบรรยายระบบปฏิบัติการมัสยิดออนไลน์
03 พ.ย. 2562  15 ครั้ง
ฮาลาลมูเก็มที่เขาทอง
ฮาลาลมูเก็มที่เขาทองรายงานเพื่อทราบ วันที่ 2 พย 2562 เวลา 13:00-16:00 น ณ ศูนย์จริยธรรมประจำมัสยิดจำปาสระ นายวาเหตุ มารยา หัวหน้าฝ่ายฮาลาล นายฉิม ทับทอง กรรมการ นายดลหร้อหมาน นัคค
03 พ.ย. 2562  20 ครั้ง
ประชุมประจำเดือน พ.ย. 2562
ประชุมประจำเดือน พ.ย. 25622 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุม สนง กอจ กระบี่ กรรมการอิสลามกระบี่ ร่วมประชุมประจำเดือน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของเดือน ตุลาคม 2562
02 พ.ย. 2562  22 ครั้ง
เลือกคณะกรรมการมัสยิดบ้านไหนหนัง
เลือกคณะกรรมการมัสยิดบ้านไหนหนังเลือกคณะกรรมการมัสยิดบ้านไหนหนัง วันที่ 1 พย 2562 เวลา 13:00 น อาศัยอำนาจความในข้อ 7 วรรคหนึ่ง ของระเบียบกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการคัดเลือกและแต
01 พ.ย. 2562  21 ครั้ง
กอจ.กระบี่เข้ามอบเกียรติบัตรแก่ผ...
กอจ.กระบี่เข้ามอบเกียรติบัตรแก่ผู้ต้องขังในเรียนจำกลางกระบี่วันที่ 31 ต.ค. 2562 เวลา 10:00 - 12:00 น. ที่เรือนจำกลาง จังหวัดกระบี่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ ได้ทำพิธีมอบเกียรติบัตร
31 ต.ค. 2562  22 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดตร...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดตรังวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมกรรมการอิสลามกระบี่ นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ นายวิรัตน์ และเล็ม นายวิรัช สีหมุ่น ร่วมต้อนรับคณะกรรมกการอิสล
30 ต.ค. 2562  20 ครั้ง
ประชุมพิจราณาร่างคำสั่งแต่งตั้ง ...
ประชุมพิจราณาร่างคำสั่งแต่งตั้ง เพื่อการปฏิบัติงานคณะกรรมการ30 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมกรรมการอิสลาม คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ประชุมพิจราณาร่างคำสั่งแต่งตั้ง เพื่อการปฏิบัติงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี
30 ต.ค. 2562  16 ครั้ง
ประชุมฝ่ายกิจการฮาลาล มูเก้มคลอง...
ประชุมฝ่ายกิจการฮาลาล มูเก้มคลองประสงค์29 ตุลาคม 2562 ฮาลาลมูเก็มตำบลคลองประสงค์ ที่โรงเรียนกิจธรรมอิสลามวิทยา ม1 เกาะลาง ตำบล คลองประสงค์ จังหวัดกระบี่ 150 ผู้ประกอบการร้านค้า ผลิตภันฑ์เข้าร่วม นาย
29 ต.ค. 2562  16 ครั้ง
ร่วมงานมัสยิดทรายขาว
ร่วมงานมัสยิดทรายขาว28 ตุลาคม 2562 ที่มัสยิดทรายขาว ต ทรายขาว อ คลองท่อม จังหวัดกระบี่ ประธาน กอจ กระบี่ ร่วมเป็นประธานเปิดงานในพิธี งานคุรุสัมพันธ์เขต ต ทรายขาว
28 ต.ค. 2562  16 ครั้ง
ประชุมสรุปผลปฏิบัติงาน กอจ รอบ 2...
ประชุมสรุปผลปฏิบัติงาน กอจ รอบ 2 ปีวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ทึ่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เกาะลันตา คณะกรรมการอิสลามกระบี่ทั้งคณะ ร่วมประชุม สรุปผลการปฏิบัติงาน 2 ปี มีกรรมการเข้าร่วมปร
23 ต.ค. 2562  26 ครั้ง
ตรวจฮาลาล
ตรวจฮาลาลรายงานผลการปฏิบัติงาน ต่อผู้บังคับบัญชาภายใต้การอำนวยการของ นายอัสนาวี มุคุระ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09:30-14:00 น. นำโดย นายธัญญา เหล่ชาย กอจ นายอาลีม บ้าน
22 ต.ค. 2562  24 ครั้ง


ถัดไป หน้าท้ายสุด

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้านอาหารกระโจมทราย
รายละเอียด
ร้านไลค์คอฟฟี่/LIKE COFFE
รายละเอียด
ร้านครัวฮาลาล
รายละเอียด
ร้าน Fahat coffee & restaurant
ไก่ย่างเนื้อทอง
ร้านในฝันเบเกอรี่
ครัวฮาลาลอ่าวนางภูพิมานรีสอร์ทแอนด์สปา
ร้านบังบ่าว
บ้านใสใน รีสอร์ท
ร้านอาหารอิสลามสองพี่น้อง
ร้านแอนชาชัก
ร้านเทอเรสคอฟฟี่แอนด์เรสเทอรองส์ (Terrace Coffee and Restaurant)
ครัวฮาลาลอ่าวนางซิลเวอร์ออคิด รีสอร์ท
ร้านกัวลาบารา ซีฟู้ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ร้านฮาสาน๊ะ
ร้านฮารีฮาลาลฟูดส์
ร้าน NF bakery & coffee sweet
ร้านอ่าวใหม่ ซีฟู๊ด
ร้านครัวฮัซซูน่า
ร้านอาหารกระชังขนาบน้ำวิวซีฟู้ด
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านฟองชาแฟมิลี่
อะยัมบัง (ประเทศไทย)
ร้านข้าวแกงจ๊ะสุ
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
มัสยิดกระบี่
อัฟยอด
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
อิสลามแห่งประเทศไทย
halal24
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี