หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด
ปิดคอสด์ ระบบมัสยิดออนไลน์ที่ลัน...
ปิดคอสด์ ระบบมัสยิดออนไลน์ที่ลันตาปิดคอสด์ ระบบมัสยิดออนไลน์ที่ลันตา วันนี้ 18 กันยายน 2561 09:00 _ 13:00 น ฝ่ายไอซีที กอจ.กระบี่ อบรมให้ความรู้ งานทะเบียน นายทะเบียนออนไลน์มัสยิด อ.เกาะลันตา ต
18 ก.ย. 2561  4 ครั้ง
อบรมนายทะเบียนมัสยิดออนไลน์อำเภอ...
อบรมนายทะเบียนมัสยิดออนไลน์อำเภออ่าวลึกวันนี้ 16 กันยายน 2561 09:00 _ 13:00 น ฝ่ายทะเบียน กอจ.กระบี่ อบรมให้ความรู้ งานทะเบียน นายทะเบียนออนไลน์มัสยิด อ.อ่าวลึก-อ.เขาพนม ได้รับเกียรติจากอิหม่ามปรีดา
16 ก.ย. 2561  82 ครั้ง
ประชุมสมาพันธ์กอจ 15 จังหวัดภาคใ...
ประชุมสมาพันธ์กอจ 15 จังหวัดภาคใต้วันที่ 13 กันยายน 2561 ที่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายบริหาร สมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัด ภาคใต้ร่วมประชุม เพื่อ
13 ก.ย. 2561  3 ครั้ง
ระบบปฏิบัติการมัสยิดออนไลน์อำเภอ...
ระบบปฏิบัติการมัสยิดออนไลน์อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ระบบปฏิบัติการมัสยิดออนไลน์อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 13 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมเทศบาลคลองพนพัฒนา คณะทำงานระบบมัสยิดออนไลน์ตามหนังสือแต่งตั้ง จากสำนักงานค
13 ก.ย. 2561  14 ครั้ง
ระบบปฏิบัติการมัสยิดออนไลน์อำเภอ...
ระบบปฏิบัติการมัสยิดออนไลน์อำเภอเมือง ตำบลกระบี่น้อย ตำบล อ่ระบบปฏิบัติการมัสยิดออนไลน์อำเภอเมือง ตำบลกระบี่น้อย ตำบล อ่าวนาง ตำบลเขาคราม ต คลองประสงค์ 12 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ว
12 ก.ย. 2561  20 ครั้ง
อบรมนายทะเบียนเมืองกระบี่
อบรมนายทะเบียนเมืองกระบี่วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09:00 น. การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการฝ่ายงานมัสยิดออนไลน์ คณะทำงานฝ่ายทะเบียนสัปปุรุษออนไลน์มัสยิดจังหวัดกระบี่ เขต.อำเภอเมืองโดยนา
11 ก.ย. 2561  63 ครั้ง
เริ่มแล้ว ครัวฮาลาลในโรงพยาบาลกร...
เริ่มแล้ว ครัวฮาลาลในโรงพยาบาลกระบี่10 กันยายน 2561 ที่โรงพยาบาลกระบี่ กอจ.กระบี่ ฝ่ายกิจการฮาลาล เข้าพบ ผอ.โรงพยาบาลกระบี่ เพื่อจัดให้มีครัวฮาลาลโรงพยาบาล เพื่อพี่น้องมุสลิม ฝ่ายกิจการฮาลาล กอจ
10 ก.ย. 2561  6 ครั้ง
ประชุมอิหม่ามคอเต็บบิหลั่น อ เมื...
ประชุมอิหม่ามคอเต็บบิหลั่น อ เมืองวันที่ 10 กันยายน 2561 ที่มัสยิดกลางกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จัดประชุมประจำเดือน ชมรมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น เมืองกระบี่ คณะกรรมการอิสลามกระบี่เข้าร่วม นายวิรัตน์
10 ก.ย. 2561  18 ครั้ง
วิทยาศาสตร์ด้านฮาลาลครัวเรือนที่...
วิทยาศาสตร์ด้านฮาลาลครัวเรือนที่เหนือคลองฮาลาลครัวเรือนที่เหนือคลอง วันที่ 9 กันยายน 2561 เวลา ที่ห้องประชุมโรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ ต คลองเขม้า อ เหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ฝ่ายกิจการฮาลาลกระบี่ ร่วมกั
09 ก.ย. 2561  3 ครั้ง
ระบบปฏิบัติการมัสยิดออนไลน์อำเภอ...
ระบบปฏิบัติการมัสยิดออนไลน์อำเภอเกาะลันตา ตำบลเกาะกลางระบบปฏิบัติการมัสยิดออนไลน์อำเภอเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง 9 กันยายน 2561 เวลา 09:00 น -15:00 น ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านลีกี ต เกาะกลาง อ เกาะลันต
09 ก.ย. 2561  19 ครั้ง
ระบบปฏิบัติการมัสยิดออนไลน์อำเภอ...
ระบบปฏิบัติการมัสยิดออนไลน์อำเภอเกาะลันตา ตำบลคลองยางระบบปฏิบัติการมัสยิดออนไลน์อำเภอเกาะลันตา ตำบลคลองยาง 9 กันยายน 2561 เวลา 09:00 น -15:00 น ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการมัสยิดมุสลิมสามัคคีบ้านขุนรายา ต คลอง
09 ก.ย. 2561  13 ครั้ง
น้ำชาการกุศลที่ศรีรายา
น้ำชาการกุศลที่ศรีรายา8 กันยายน 2561 ที่ลานสวนสาธารณะบ้านศรีรายา ต ลันตาใหญ่ ร่วมงานเลี้ยงน้ำชาการกุศล มัสยิดศรีรายา เพื่อหารายได้ใช้ในการศึกษาฟัรดูอีนประธานกอจ กระบี่ นายอัสนาวี มุค
08 ก.ย. 2561  23 ครั้ง
เริ่มแล้ว ระบบปฏิบัติการมัสยิดออ...
เริ่มแล้ว ระบบปฏิบัติการมัสยิดออนไลน์อำเภอเหนือคลองเริ่มแล้ว ระบบปฏิบัติการมัสยิดออนไลน์อำเภอเหนือคลอง 8 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ ต คลองเขม้า อ เหนือคลอง จ กระบี่ นายอัสนาวี มุคุระ ปร
08 ก.ย. 2561  10 ครั้ง
7 กันยายน 2561 ที่โรงเรียนฮิดายา...
7 กันยายน 2561 ที่โรงเรียนฮิดายาดุดดีนนาวง7 กันยายน 2561 ที่โรงเรียนฮิดายาดุดดีนนาวงวิทยา ต คลองเขม้า อ เหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา
07 ก.ย. 2561  63 ครั้ง
ร่วมพบคณะผู้บริหารมัสยิด เขตอำเภ...
ร่วมพบคณะผู้บริหารมัสยิด เขตอำเภออ่าวลึกวันที่ 6 กันยายน 2561 กรรมการอิสลามกระบี่ ร่วมพบคณะผู้บริหารมัสยิด เขตอำเภออ่าวลึกในเวทีการประชุมประจำเดือน ชมรมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน
06 ก.ย. 2561  15 ครั้ง
มัสยิดปลอดบุรี่ที่ลันตา
มัสยิดปลอดบุรี่ที่ลันตาวันที่ 5กันยายน 2561 กรรมการอิสลามกระบี่ ร่วมพบคณะผู้บริหารมัสยิด เขตอำเภอเกาะลันตา ในเวทีการประชุมประจำเดือน ชมรมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น นายอัสนาวี มุคุระ ประธา
05 ก.ย. 2561  15 ครั้ง
บายานกลุ่มดะวะห์
บายานกลุ่มดะวะห์
04 ก.ย. 2561  21 ครั้ง
เริ่มแล้ว 100 บาทแรกกับโครงการระ...
เริ่มแล้ว 100 บาทแรกกับโครงการระดมทุนสร้างศูนย์บริหารศาสนาอิเริ่มแล้ว 100 บาทแรกกับโครงการระดมทุนสร้างศูนย์บริหารศาสนาอิสลาม 12ล้านบาท 4 กันยายน 2561 วันที่ต้องจารึกอีกวัน ตามที่ทาง สนง กอจ กระบี่ โดยคณะกรรมการอิสลามจั
04 ก.ย. 2561  12 ครั้ง
ร่วมพบคณะผู้บริหารมัสยิด เขตอำเภ...
ร่วมพบคณะผู้บริหารมัสยิด เขตอำเภอเหนือวันที่ 4 กันยายน 2561 กรรมการอิสลามกระบี่ ร่วมพบคณะผู้บริหารมัสยิด เขตอำเภอเหนือคลอง ในเวทีการประชุมประจำเดือน ชมรมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น นายปรีชา พยายาม กอจ กร
04 ก.ย. 2561  4 ครั้ง
ประชุมอิหม่ามอำเภอคลองท่อม/ลำทับ
ประชุมอิหม่ามอำเภอคลองท่อม/ลำทับ
03 ก.ย. 2561  3 ครั้ง
ร่วมพบคณะผู้บริหารมัสยิด เขตอำเภ...
ร่วมพบคณะผู้บริหารมัสยิด เขตอำเภอคลองท่อมวันที่ 3 กันยายน 2561 กรรมการอิสลามกระบี่ ร่วมพบคณะผู้บริหารมัสยิด เขตอำเภอคลองท่อม ในเวทีการประชุมประจำเดือน ชมรมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น นายสุขสันต์ ไทรบุรี แจ้
03 ก.ย. 2561  3 ครั้ง
ประชุมกรรมการอิสลาม 2 กันยายน 61
ประชุมกรรมการอิสลาม 2 กันยายน 612 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุม สนง กอจ กระบี่ คณะกรรมการอิสลามกระบี่ 30 คน เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน เดือนที่ผ่านมา พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย
02 ก.ย. 2561  7 ครั้ง
มัสยิดคลองเขม้าจัดทัศนะศึกษา จัง...
มัสยิดคลองเขม้าจัดทัศนะศึกษา จังหวัดสงขลาพบปะผู้นำศาสนาตำบลคลองเขม้า 27 สิงหาคม 2561 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า ส่วนการศึกษา อบต คลองเขม้า จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาประจำมัสยิด เรื่อ
27 ส.ค. 2561  3 ครั้ง
วิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่ครัวเรือน
 วิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่ครัวเรือน26 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมเซ้าเทรินลันตารีสอร์ท ต ศาลาด่าน อ เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ กระบี่ จัดโครงการ “สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่ครัวเรือน
26 ส.ค. 2561  1 ครั้ง


ถัดไป หน้าท้ายสุด

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้านอาหารกระโจมทราย
รายละเอียด
ร้านอ่าวใหม่ ซีฟู๊ด
รายละเอียด
ซี แคนู ฟอร์ ยู
รายละเอียด
ครัวเบเกอรี่ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง
ซันดา รีสอร์ท
ร้านมาลีก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
ร้านมัน-หมก
ร้านในฝันเบเกอรี่
ครัวฮาลาลอ่าวนางภูพิมานรีสอร์ทแอนด์สปา
ร้านสุชาดา ฮาลาลฟู๊ด
โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท
มากิชิ
ร้าน NF bakery & coffee sweet
ยิปซี ซีวิว รีสอร์ท
ครัวริมเลซีฟู๊ด
ร้านครัวบ้านศิรดา
ร้านลานนม
ร้านเบอร์เกอร์บัง
ยะลาบุฟเฟต์
ร้านในฝันเบเกอรี่
ณ เมืองบี่ อ่าวนาง
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านอ่าวท่าเลนซีฟู้ด
ร้านจ๊ะฟี้ไก่ทอด ลูกชิ้น
ร้านควนฟิน
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
ทำเนียบมัสยิดกระบี่
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
อิสลามแห่งประเทศไทย
halal24
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
ทำเนียบมัสยิดกระบี่
อัฟยอด
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด