หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด
เบทาโกร เปิดช้อพฮาลาที่อ่าวนาง
เบทาโกร เปิดช้อพฮาลาที่อ่าวนางเปิดช้อบฮาลาลเบทาโกร อ่าวนาง 18 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. กรรมการอิสลามกระบี่ ร่วมพิธี เปิดช้อพฮาลาลเบทาโกร อย่างเป็นทางการ เพื่อให้บริการกับประชาชนในเขตพื้นท
18 ก.ย. 2562  8 ครั้ง
ประธาน กอจ ร่วมงานประสาทปริญญา
ประธาน กอจ ร่วมงานประสาทปริญญาร่วมพิธีประสาทปริญญา ครั้งที่ 16 15 กันยายน 62 ณ หอประชุมวันมูหะมัดนอร์ มะทา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 680 คน ประกอบด้วย ระดั
16 ก.ย. 2562  6 ครั้ง
รองประธานบรรยายที่ รร ดอกเตอร 1
รองประธานบรรยายที่ รร ดอกเตอร 1เรียนผู้บังคับบัญชาการบริหารกิจการศาสนาอิสลามกระบี่ภายใต้การบริหารของนายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ 15 กันยายน 2562 ได้รับมอบหมายให้นายส
15 ก.ย. 2562  13 ครั้ง
ประชุงเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา...
ประชุงเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจภาคชุมชนตามแเรียนผู้บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ภายใต้การบริหารของ นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามกระบี่ วันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 10:00 น.ที่สหกรณ์อิ
14 ก.ย. 2562  6 ครั้ง
ประชุมระดับมุขมยตรีและผู้ว่าราชก...
ประชุมระดับมุขมยตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด13 กันยายน 2562 ประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ในการประชุม IMT-GT ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 25 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศ
13 ก.ย. 2562  13 ครั้ง
เป็นประธานในพิธี เปิดค่ายคุณธรรม...
เป็นประธานในพิธี เปิดค่ายคุณธรรม จริยธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามกระบี่ เป็นประธานในพิธี เปิดค่ายคุณธรรม จริยธรรมระดับ
12 ก.ย. 2562  7 ครั้ง
ตรวจผลิตภัณฑ์ช๊อพ บีทาโกรอ่าวนาง
ตรวจผลิตภัณฑ์ช๊อพ บีทาโกรอ่าวนางรายงานผู้บังคับบัญชาการบริหารงานศาสนาอิสลาม ภายให้การบริหารงานของ นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 10.00น. ฝ่
12 ก.ย. 2562  22 ครั้ง
ร่วมประชุมประจำเดือนอิหม่าม ค่อเ...
ร่วมประชุมประจำเดือนอิหม่าม ค่อเต็บ บิหลั่น เมืองกระบี่เรียนผู้บังคับบัญชาการบริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ภายใต้การบริหารของ นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามกระบี่ วันที่ 10 กันยายน 2562 ที่ มัสยิดก
10 ก.ย. 2562  4 ครั้ง
ทำความสะอาดของช้อฟ บีทาโกร ตามหล...
ทำความสะอาดของช้อฟ บีทาโกร ตามหลักศาสนบัญญัติ เรียนผู้บังคับบัญชาการบริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ภายใต้การบริหารของ นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามกระบี่ วันที่ 8 กันยายน 2562 ที่ ช้อฟบีทาโ
08 ก.ย. 2562  15 ครั้ง
รับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดภูเก็ต...
รับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดภูเก็ตคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด เรียนผู้บังคับบัญชาการบริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ภายใต้การบริหารของ นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามกระบี่ วันที่ 7 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุ
07 ก.ย. 2562  4 ครั้ง
สมาคมสตรีมุสลิมกระบี่ จัดประชุมเ...
สมาคมสตรีมุสลิมกระบี่ จัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานวันสตรีมุเรียนผู้บังคับบัญชาการบริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ภายใต้การบริหารของ นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามกระบี่ วันที่ 7 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุ
07 ก.ย. 2562  3 ครั้ง
มูลนิธิมุสลิมสามัคคีจังหวัดกระบี...
มูลนิธิมุสลิมสามัคคีจังหวัดกระบี่ จัดประชุมเรียนผู้บังคับบัญชาการบริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ภายใต้การบริหารของ นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามกระบี่ วันที่ 7 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุ
07 ก.ย. 2562  4 ครั้ง
เลือกกรรมการบริหารมัสยิดนูร้ลอีห...
เลือกกรรมการบริหารมัสยิดนูร้ลอีหม่านวันที่ ศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2562 ภายใต้การบริหารกิจการศาสนาอิสลามกระบี่ นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ได้มอบหมายให้ นายวิรัช สีหมุ่น ก
06 ก.ย. 2562  4 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนของกรรมการอิสลาม...
ประชุมประจำเดือนของกรรมการอิสลามกระบี่รายงานเพื่อทราบ ภายใต้การนำของนายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามกระบี่ วันที่ 2กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานกรรมการอิสลามกระบี่ ประชุมประจำเดือนของกรรมก
02 ก.ย. 2562  2 ครั้ง
ประชุมร่วมกับชมรมอิหม่าม คอเต็บบ...
ประชุมร่วมกับชมรมอิหม่าม คอเต็บบิหลั่นวันที่ 16 ก.ค 2562 ณ ห้องประชุมมัสยิดนูรุ้ลมุตตากีน ประชุมร่วมกับชมรมอิหม่าม คอเต็บบิหลั่น อำเภออ่าวลึก ซึ่งมีประธาน กอจ.กระบี่ และ กอจ.กระบี่ ร่วมประชุมด้วย
16 ก.ค. 2562  69 ครั้ง
วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562
วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562 ณ โรงแรมเมโทรโพลจังหวัดภูเก็ต ฝ่ายกิจการฮาลาลกระบี่ ร่วมโครงการสร้างเครือข่าย พัฒนาหน่วยงานการรับรองฮาลาลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ปี
03 ก.ค. 2562  63 ครั้ง
ประชุมประจำเดือน คณะกรรมการกลางอ...
ประชุมประจำเดือน คณะกรรมการกลางอิสลามจังหวัดกระบี่วันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามกระบี่ อาคารสถาบันเอกภาพมุสลิมกระบี่ คณะกรรมการอิสลามกระบี่ ร่วมประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2562 เ
02 ก.ค. 2562  93 ครั้ง
29 มิ.ย. 2562  68 ครั้ง
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธร...
 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกระบี่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:30 น ศาลากลางกระบี่ ห้องอ่าวลึก ชั้น 3 ต ปากน้ำ อ เมือง จ กระบี่ ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2562 ในนามค
14 มิ.ย. 2562  80 ครั้ง
กรรมการอิสลามกระบี่ร่วมละหมาดญาน...
 กรรมการอิสลามกระบี่ร่วมละหมาดญานาซะห์7 มิถุนายน 2562 ที่บ้านเกาะกลาง กรรมการอิสลามกระบี่ร่วมละหมาดญานาซะห์ มารดาของ อิหม่ามชูอีฟ ดำกุล อิหม่ามมัสยิดบ้านท่าประดู่
07 มิ.ย. 2562  76 ครั้ง
คณะกรรมการอิสลามกระบี่ คัดเลือกก...
 คณะกรรมการอิสลามกระบี่ คัดเลือกกรรมการประจำมัสยิด7 มิถุนายน 2562 ที่มัสยิดบ้านคลองจิหลาด คณะกรรมการอิสลามกระบี่ คัดเลือกกรรมการประจำมัสยิด มีนายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ นายเจะอาหลี คมขำ กรรมการ นายสมเกียรติ ว
07 มิ.ย. 2562  82 ครั้ง
อีดมูบาร้อก อีดิ้ลฟิตรี
อีดมูบาร้อก อีดิ้ลฟิตรี5 มิถุนายน 2562 อีดมูบาร้อก อีดิ้ลฟิตรี 1440 ที่มัสยิดนาหัวนอน
05 มิ.ย. 2562  70 ครั้ง
ประชุมร่วมกรรมการอิสลาม ประจำจัง...
 ประชุมร่วมกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัด 2 มิถุนายน 2562 ประชุมร่วมกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัด ที่สนง กอจ กระบี่
02 มิ.ย. 2562  75 ครั้ง
พบปะเยี่ยม เยียนให้กำลังใจกับอิห...
พบปะเยี่ยม เยียนให้กำลังใจกับอิหม่าม และสัปปุรุษเนื่องจากเดื2 มิถุนายน 2562 นายสุนทร สีหมุ่น รองประ ธาน กอจ.กระบี่ พร้อมด้วย นายวิรัช สีหมุ่น ผู้ช่วยเลขา กอจ.กระบี่ ได้ออกไปพบปะเยี่ยม เยียนให้กำลังใจกับอิหม่าม และ
02 มิ.ย. 2562  85 ครั้ง


ถัดไป หน้าท้ายสุด

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้านมีมี่ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมะระ
รายละเอียด
ครัวเบเกอรี่ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขากระบี่
รายละเอียด
อะยัมบัง (ประเทศไทย)
รายละเอียด
ร้านในฝันเบเกอรี่
ซันไรท์ ทรอปิคอล รีสอร์ท
ร้านข้าวแกงจ๊ะสุ
บริษัทยะลา เจ.พี.เค.จำกัด
ร้านอาหารดีอันดามัน (D’Andaman restaurant)
ซี แคนู ฟอร์ ยู
ร้านฮาสาน๊ะ
ร้านอ่าวใหม่ ซีฟู๊ด
ร้านเทอเรสคอฟฟี่แอนด์เรสเทอรองส์ (Terrace Coffee and Restaurant)
ร้านสุชาดา ฮาลาลฟู๊ด
ร้านครัวฌาญัช ซีฟู้ด
ร้านไลค์คอฟฟี่/LIKE COFFE
ร้านอาหารท่าสนุก ซีฟู้ด
ร้านมาจูพิซซ่า
โรงแรมกระบี่ฟร้อนท์เบย์รีสอร์ท
ร้านฮารีฮาลาลฟูดส์
ครัวฮาลาลอ่าวนางภูพิมานรีสอร์ทแอนด์สปา
ครัวฮาลาลอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลคลองท่อม
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านอาลาดิน
บริษัท เอ็ม บี เรสเตอรองท์ จำกัด
ครัววิลเลจ@ไร่เลย์วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
มัสยิดกระบี่
halal24
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
อิสลามแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
อัฟยอด