หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ
ประชุมย่อย คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม...
ประชุมย่อย คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ งานเมาลิดกลาง จังหว11 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมเล็ก ลานกาแฟเดะตะมะโฮเท็ล ประชุมย่อย คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ งานเมาลิดกลาง จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 39 (จัดขึ้นระหว่างวันที
11 ธ.ค. 2562  0 ครั้ง
คณะกรรมการจัดงาน วันแห่งครอบครัว...
คณะกรรมการจัดงาน วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ 10 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุม กอจ กระบี่ ประชุมคณะกรรมการจัดงาน วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ เขตการศึกษาที่ 7 ฝั่งอันดามัน (ครั้งที่3 ) ณ สนามมัสยิดกลางกระบี่จัด
10 ธ.ค. 2562  0 ครั้ง
ร่วมตัอนรับคณะจากประเทศมาเลเซีย
 ร่วมตัอนรับคณะจากประเทศมาเลเซียวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ที่หัองประชุม สนง กอจ กระบี่ ร่วมตัอนรับคณะจากประเทศมาเลเซีย รัฐเปอรลิช เพื่อเตรียมการต้อนรับมกุฎราชกุมาร แห่งรัฐเปอรลิส และประชุมร่วมกรร
10 ธ.ค. 2562  0 ครั้ง
ประชุมประจำเดือน ชมรมอิหม่าม
ประชุมประจำเดือน ชมรมอิหม่าม10 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 น ที่มัสยิดกลางกระบี่ อ เมือง กระบี่ ประชุมประจำเดือน ชมรมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น เขตเมืองกระบี่ 58 มัสยิด 120 คน มีกรรมการอิสลามกระบี
10 ธ.ค. 2562  0 ครั้ง
รับคณะดูงานจากนราธิวาส
รับคณะดูงานจากนราธิวาส7 ธันวาคม 2562 รับคณะศึกษาดูงานจาก จังหวัด นราธิวาส อำเภอระแงะ ชมรมอิหม่าม ต บาโงสะโต จำนวน 100 คน ทีมัสยิดกลางกระบี่ มีนายสุนทร สีหมุ่น รองประธาน นายวิรัช สีห
07 ธ.ค. 2562  8 ครั้ง
ประชุมประจำเดือน เลือกกรรมการกลา...
ประชุมประจำเดือน เลือกกรรมการกลาง2 ธ.ค.2562 เวลา 10:00 น. วันนี้ นายสมควร ขันเงิน เป็นผู้แทน พ.ต.ท. หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผวจ.กระบี่ ให้เป็นประธานคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
02 ธ.ค. 2562  15 ครั้ง
งานวันครอบครัวคุรุสัมพันธ์ ต เขา...
งานวันครอบครัวคุรุสัมพันธ์ ต เขาครามวันที่ 29 พย 2562 ที่ สนามมัสยิดบ้านเขาขาว ต เขาคราม อ เมือง จ กระบี่ กับงานวันครอบครัวคุรุสัมพันธ์ นายสุนทร สีหมุ่น รองประธานกรรมการอิสลาม กระบี่ ในฐานะประธานเ
29 พ.ย. 2562  13 ครั้ง
สานสัมพันธ์ฮาลาล
สานสัมพันธ์ฮาลาลกระบี่สุดยอดเส้นทาง ร่วมงานสานสัมพันธ์ชาวฮาลาลและเพื่อนมุสลิม 27 พย 2562 ที่โรงแรมฟรัอนเบย์กระบี่รีสอร์ท อ เมือง กระบี่ กรรมการอิสลามเข้าร่วม นายอัสนาวี มุคุร
29 พ.ย. 2562  19 ครั้ง
คัดเลือกกรรมการมัสยิดตลาดเก่า
คัดเลือกกรรมการมัสยิดตลาดเก่าวันที่ 29 พย 2562 เวลา 12:00 น. ที่มัสยิดบ้านตลาดเก่า ต กระบี่ใหญ่ อ เมือง จังหวัดกระบี่ คัดเลือกกรรมการบริหารมัสยิดบ้านตลาดเก่า แทนกรรมการที่หมดวาระ นำโดย นายส
29 พ.ย. 2562  51 ครั้ง
ฮาลาลมูเก็มที่อ่าวนาง
ฮาลาลมูเก็มที่อ่าวนาง27 พย 62 ที่มัสยิดบ้านคลองแห้ง กับฮาลาลมูเก็ม/ตำบลอ่าวนาง โดยวิรัตน์ และเล็ม วิรัช สีหมุ่น มีผู้ประกอบการร่วม 150 ผู้ประกอบการ
29 พ.ย. 2562  23 ครั้ง
ร่วมงานเมาว์ลิดกลาง ตำบลอ่าวนาง
ร่วมงานเมาว์ลิดกลาง ตำบลอ่าวนางันที่ 25 พ.ย. 2562 ที่มัสยิดบ้านคลองแห้ง ต อ่าวนาง อ เมืองกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นายอัสนาวี มุคุระ นายสุนทร สีหมุ่น รองประธาน นายดลหล้า พย
25 พ.ย. 2562  26 ครั้ง
ให้ ความรู้แก่คณะกรรม การอิสลามป...
ให้ ความรู้แก่คณะกรรม การอิสลามประจำมัส ยิดในเขตตำบลอ่าวนาง25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00-15.30น. ณ มัสยิดบ้านคลองแห้ง คณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดกระบี่ประกอบด้วย 1.นายสุนทร สีหมุ่น รองประธานกอจ.กระบี่ 2.นา
25 พ.ย. 2562  23 ครั้ง
เมาว์ลิดโรงเรียนชุมชนศาลาด่าน
เมาว์ลิดโรงเรียนชุมชนศาลาด่านร่วมรำลึกนบี สดุดีบรมศาสดายึดมั่นศาสนา ศาสดาแห่งมนุษยชาติ 25 พย 2562 เมาว์ดินนบี ณ โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ลันตา โดยการสนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบล ศาล
25 พ.ย. 2562  15 ครั้ง
“วันสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่” ครั...
 “วันสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่” ครั้งที่ 7รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เปิดงาน “วันสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่” ครั้งที่ 7 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ที่มัสยิดกลางประจำจังห
23 พ.ย. 2562  27 ครั้ง
เยี่ยมพี่น้องสัปปุรุษเกาะพีพี
เยี่ยมพี่น้องสัปปุรุษเกาะพีพี22 พย 62 จากกระบี่สู่พีพี กรรมการอิสลามกระบี่ นำโดย อัสนาวี มุคุระ ประธานกอจ กระบี่ นายดลหล้า พยายาม รองประธาน นายวิรัตน์และเล็ม เลขานุการ นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก ก
22 พ.ย. 2562  26 ครั้ง
ประชุมสรุปการก่อสร้างศูนย์บริหาร...
ประชุมสรุปการก่อสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามกระบี่วันที่ 21 พย 2562 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมสรุปผล การก่อสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามกระบี่
21 พ.ย. 2562  15 ครั้ง
ประชุมฝ่ายฮาลาล
ประชุมฝ่ายฮาลาล21 พย. 2562 ที่ห้องประชุม คณะกรรมการอิสลามกระบี่ ประชุมประจำเดือนฝ่ายกิจการฮาลาล โดย ประธานกอจ กระบี่นายวาเหตุ มารยา หัวหน้าฝ่ายฮาลาล เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานขอ
21 พ.ย. 2562  20 ครั้ง
ตรวจการฮาลาลที่พีพี
ตรวจการฮาลาลที่พีพีวันที่ 20 พย 2562 เวลา 09:00 น กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายกิจการฮาลาล นำโดย นายวาเหตุ มารยา หัวหน้าฝ่ายฮาลาลกระบี่ นายวิรัตน์ และเล็ม เลขา ฯ นายก่อเดช
20 พ.ย. 2562  23 ครั้ง
ที่ปรึกษาห้างแมคโคร
ที่ปรึกษาห้างแมคโคร19พฤศจิกายน2562เวลา11.00-13.00น. นายสุนทร สีหมุ่น รองประธานกอจ.กระบี่ และนายวิรัช สีหมุ่น กอจ.กระบี่ฝ่ายไอซีทีในฐานะที่ได้รับผิดชอบ เป็นที่ปรึกษาษา ของบริ
19 พ.ย. 2562  29 ครั้ง
อัพเดทระบบมัสยิดออนไลน์ เวอรชั่น...
อัพเดทระบบมัสยิดออนไลน์ เวอรชั่น 3.0 เพื่อระบบรายงานผลที่วันที่ 17 พย 2562 เวลา 14.00 น- 16.00 น. ที่ห้องประชุมมัสยิดมู่ยาฮีดีน ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ วิรัช สีหมุ่น กอจกระบี่ ฝ่าย ict บรรยายให้ความรู้
17 พ.ย. 2562  24 ครั้ง
เมาว์ลิดกลางตำบลเกาะลันตาน้อย
เมาว์ลิดกลางตำบลเกาะลันตาน้อย16 พย 2562 ณ ลานเวทีเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะลันตาน้อย อ เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจกระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น กอจ กระบี่ฝ่ายไอซีที นายอดุล
16 พ.ย. 2562  22 ครั้ง
อบรมผู้ประกอบการฮาลาล
อบรมผู้ประกอบการฮาลาลเมื่อวันพฤหัสบดี 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามกระบี่ ฝ่ายกิจการฮาลาล นำโดย นายวาเหตุ มารยา หัวหน้าฝ่ายกิจการฮาลาล ได้มีการอบรมให้ความรู้เรื่อง &#
14 พ.ย. 2562  29 ครั้ง
ประชุมชมรมกรรมการประจำมัสยิดตำบล...
ประชุมชมรมกรรมการประจำมัสยิดตำบลกระบี่น้อยประชุมชมรมกรรมการประจำมัสยิดตำบลกระบี่น้อย/ตำบลกระบี่ใหญ่ วันที่ 13 พย 2562 ที่อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบล คลองประสงค์ บ้านบางขนุน อ เมือง จ กระบี่
13 พ.ย. 2562  40 ครั้ง
เยี่ยมสถาบันฮาลาล
เยี่ยมสถาบันฮาลาลเยี่ยมสถาบันฮาลาล วันที่ 12 พย.2562 เวลา 14:00 น ที่สถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี คณะกรรมการสมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัด
12 พ.ย. 2562  34 ครั้ง


ถัดไป หน้าท้ายสุด

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้านละงูเบเกอรี่
รายละเอียด
ร้านเนอฆารา
รายละเอียด
ร้าน NF bakery & coffee sweet
รายละเอียด
ร้านแสงสุริยา
ร้านอ่าวใหม่ ซีฟู๊ด
ร้านฮาสาน๊ะ
ร้านเมย์บีค๊อฟฟี่ แอนด์ ฮาลาลฟู้ด
ร้านเทอเรสคอฟฟี่แอนด์เรสเทอรองส์ (Terrace Coffee and Restaurant)
ร้านบังบ่าว
ครัวฮาลาลอ่าวนางซิลเวอร์ออคิด รีสอร์ท
ร้านน้ำชาครูบาหรี
ร้านสุชาดา ฮาลาลฟู๊ด
ซันดา รีสอร์ท
ร้านอิ่มจังต้มยำเตี๋ยวปลา
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านในฝันเบเกอรี่
บ้านใสใน รีสอร์ท
ร้านมาจูพิซซ่า
ร้านอาหารกระชังขนาบน้ำวิวซีฟู้ด
ร้านฟองชาแฟมิลี่
ร้านอาหารซ้อฝีย๊ะ ธารา
ครัววิลเลจ@ไร่เลย์วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ร้านอาหารท่าสนุก ซีฟู้ด
ครัวเบเกอรี่ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง
ร้านอาลาดิน
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
อิสลามแห่งประเทศไทย
อัฟยอด
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
halal24
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
มัสยิดกระบี่
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด