หน้าหลัก เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
ชื่อเอกสาร จำนวนสถิติ ดาวน์โหลด
 หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการขอเงินอุดหนุนบูรณะมัสยิด 107 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ปกคู่มือมุสลิมใหม่ 138 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือมุสลิมใหม่ 218 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มืออบรมก่อนนีกะห์ 374 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ปกคู่มืออบรมและสอบก่อนนีกะห์ 235 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบประเมิน มัสยิดรอบ 2 293 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือการประเมินมัสยิด รอบ 2 318 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการอิสลามประจำมัสยิด 242 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบการโอนที่ดินวากัพให้มัสยิด 126 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ผมขอส่งแบบสอบถามหลอดไฟในมัสยิดในความรับผิดชอบของจังหวัดท่าน โดยให้ผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจสอบหลอดไฟในมัสยิดว่ามีหลอดแบบใดบ้าง เมื่อสำนักงานฯ ได้รับงบประมาณจากกระทรวงพลังงานจะดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดไฟ LED ซึ่งจะประหยัดไฟมากกว่าหลอดไฟฟลูออเรสเซน 92 ดาวน์โหลดเอกสาร
 เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการอบรมก่อนนิกะฮ. ตามวิถีอิสลาม” พ.ศ.๒๕๕๘ 290 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบรายงานสถิติข้อมูล ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด 204 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบขออนุญาตจัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด 149 ดาวน์โหลดเอกสาร
 รวมเอกสารการบริหารงานมัสยิด 617 ดาวน์โหลดเอกสาร
 การเตรียมการเพื่อตรวจและประเมินมัสยิด 456 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบบันทึกการมาละหมาดวันศุกร์ 453 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ใบสมัครสมาชิกผู้ทรงคุณธรรม 284 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คำสั่งแต่งตั้ง 570 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน 690 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มขออนุญาติเปิดศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำมัสยิด 429 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มรายงาน การเงิน ทรัพย์สิน ทะเบียนมัสยิด 699 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ ของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอิหม่าม,คอเต็บ,บิหลั่น 812 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดว่าด้วยการแบ่งส่วนงานแต่ละฝ่าย 740 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการประชุมประจำเดือน 654 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงาน พ.ศ.2554 836 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แนวปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ฮิจเราะห์ศักราช 1421 พุทธศักราช 2543แก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่ 1) 1371 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คำสั่ง การบริหารมัสยิด 1016 ดาวน์โหลดเอกสาร
 โครงสร้างคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ 685 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือการบริหารมัสยิด 2260 ดาวน์โหลดเอกสาร
 การคุ้มครองเครื่องหมายฮาล้าล 500 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบฮ้าล้าล 741 ดาวน์โหลดเอกสาร
Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้านบังบ่าว
รายละเอียด
ร้านในฝันเบเกอรี่
รายละเอียด
ครัวฮาลาลอ่าวนางซิลเวอร์ออคิด รีสอร์ท
รายละเอียด
ร้านมาลีก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
ยิปซี ซีวิว รีสอร์ท
ร้านครัวริมเล
เฟนเดีย์
ร้านอาหารอิสลามสองพี่น้อง
ร้านครัวฮัซซูน่า
ร้านอิ่มจังต้มยำเตี๋ยวปลา
บริษัทเบตงเมอร์ลิน จำกัด
บริษัท กรีน สปอต จำกัด
ร้านครัวฮาลาล
ร้าน NF bakery & coffee sweet
ร้านอาหารกระชังเกาะกลางซีฟู๊ด
ร้านอาลาดิน
ร้านฟองชาแฟมิลี่
ครัวฮาลาลอ่าวนางภูพิมานรีสอร์ทแอนด์สปา
นิรายา
เฟ็นดี คาเฟ่
ร้านละงูเบเกอรี่
ปากน้ำกระบี่ซีฟู้ด
ร้านอาหารยิปซี
ร้านน้ำชาครูบาหรี
ร้านสุชาดา ฮาลาลฟู๊ด
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
ทำเนียบมัสยิดกระบี่
ทำเนียบมัสยิดกระบี่
อิสลามแห่งประเทศไทย
halal24
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี
ดูทีวีสำนักกรรมการอิสลาม
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ