หน้าหลัก เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
ชื่อเอกสาร จำนวนสถิติ ดาวน์โหลด
 หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการขอเงินอุดหนุนบูรณะมัสยิด 152 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ปกคู่มือมุสลิมใหม่ 187 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือมุสลิมใหม่ 282 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มืออบรมก่อนนีกะห์ 515 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ปกคู่มืออบรมและสอบก่อนนีกะห์ 306 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบประเมิน มัสยิดรอบ 2 324 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือการประเมินมัสยิด รอบ 2 350 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการอิสลามประจำมัสยิด 283 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบการโอนที่ดินวากัพให้มัสยิด 163 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ผมขอส่งแบบสอบถามหลอดไฟในมัสยิดในความรับผิดชอบของจังหวัดท่าน โดยให้ผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจสอบหลอดไฟในมัสยิดว่ามีหลอดแบบใดบ้าง เมื่อสำนักงานฯ ได้รับงบประมาณจากกระทรวงพลังงานจะดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดไฟ LED ซึ่งจะประหยัดไฟมากกว่าหลอดไฟฟลูออเรสเซน 115 ดาวน์โหลดเอกสาร
 เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการอบรมก่อนนิกะฮ. ตามวิถีอิสลาม” พ.ศ.๒๕๕๘ 363 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบรายงานสถิติข้อมูล ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด 249 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบขออนุญาตจัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด 183 ดาวน์โหลดเอกสาร
 รวมเอกสารการบริหารงานมัสยิด 683 ดาวน์โหลดเอกสาร
 การเตรียมการเพื่อตรวจและประเมินมัสยิด 484 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบบันทึกการมาละหมาดวันศุกร์ 479 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ใบสมัครสมาชิกผู้ทรงคุณธรรม 309 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คำสั่งแต่งตั้ง 632 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน 723 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มขออนุญาติเปิดศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำมัสยิด 454 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มรายงาน การเงิน ทรัพย์สิน ทะเบียนมัสยิด 744 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ ของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอิหม่าม,คอเต็บ,บิหลั่น 842 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดว่าด้วยการแบ่งส่วนงานแต่ละฝ่าย 771 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการประชุมประจำเดือน 689 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงาน พ.ศ.2554 865 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แนวปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ฮิจเราะห์ศักราช 1421 พุทธศักราช 2543แก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่ 1) 1408 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คำสั่ง การบริหารมัสยิด 1061 ดาวน์โหลดเอกสาร
 โครงสร้างคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ 713 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือการบริหารมัสยิด 2324 ดาวน์โหลดเอกสาร
 การคุ้มครองเครื่องหมายฮาล้าล 527 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบฮ้าล้าล 774 ดาวน์โหลดเอกสาร
Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้านอาหารซ้อฝีย๊ะ ธารา
รายละเอียด
ร้านมัน-หมก
รายละเอียด
ร้านในฝันเบเกอรี่
รายละเอียด
ร้านเฟนดีย์ฮาลาลฟู้ด
ครัว ฮาลาล เดอะ ตะมะ โฮเต็ล
ร้านครัวฮาลาล
ร้านเมย์บีค๊อฟฟี่ แอนด์ ฮาลาลฟู้ด
ยะลาบุฟเฟต์
ร้านครัวริมเล
ครัวฮาลาลอ่าวนางภูพิมานรีสอร์ทแอนด์สปา
อะยัมบัง (ประเทศไทย)
ร้านละงูเบเกอรี่
ร้านจ๊ะฟี้ไก่ทอด ลูกชิ้น
ร้านอาหารเรือนทะเล
ร้านสามพี่น้อง
ครัวลองแล บุฟเฟ่ต์
เฟ็นดี คาเฟ่
ครัวฮาลาลอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลคลองท่อม
ซี แคนู ฟอร์ ยู
ร้านควนฟิน
ร้านลานนม
ร้านอาหารกระชังขนาบน้ำวิวซีฟู้ด
ร้านจิ้มจุ่มบ้านสวน
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านอาลาดิน
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
อัฟยอด
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
halal24
อิสลามแห่งประเทศไทย
ทำเนียบมัสยิดกระบี่
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
ทำเนียบมัสยิดกระบี่
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี