หน้าหลัก เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
ชื่อเอกสาร จำนวนสถิติ ดาวน์โหลด
 หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการขอเงินอุดหนุนบูรณะมัสยิด 127 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ปกคู่มือมุสลิมใหม่ 165 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือมุสลิมใหม่ 252 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มืออบรมก่อนนีกะห์ 444 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ปกคู่มืออบรมและสอบก่อนนีกะห์ 274 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบประเมิน มัสยิดรอบ 2 309 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือการประเมินมัสยิด รอบ 2 333 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการอิสลามประจำมัสยิด 260 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบการโอนที่ดินวากัพให้มัสยิด 146 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ผมขอส่งแบบสอบถามหลอดไฟในมัสยิดในความรับผิดชอบของจังหวัดท่าน โดยให้ผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจสอบหลอดไฟในมัสยิดว่ามีหลอดแบบใดบ้าง เมื่อสำนักงานฯ ได้รับงบประมาณจากกระทรวงพลังงานจะดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดไฟ LED ซึ่งจะประหยัดไฟมากกว่าหลอดไฟฟลูออเรสเซน 103 ดาวน์โหลดเอกสาร
 เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการอบรมก่อนนิกะฮ. ตามวิถีอิสลาม” พ.ศ.๒๕๕๘ 322 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบรายงานสถิติข้อมูล ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด 230 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบขออนุญาตจัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด 167 ดาวน์โหลดเอกสาร
 รวมเอกสารการบริหารงานมัสยิด 656 ดาวน์โหลดเอกสาร
 การเตรียมการเพื่อตรวจและประเมินมัสยิด 470 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบบันทึกการมาละหมาดวันศุกร์ 469 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ใบสมัครสมาชิกผู้ทรงคุณธรรม 297 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คำสั่งแต่งตั้ง 605 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน 710 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มขออนุญาติเปิดศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำมัสยิด 441 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มรายงาน การเงิน ทรัพย์สิน ทะเบียนมัสยิด 726 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ ของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอิหม่าม,คอเต็บ,บิหลั่น 829 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดว่าด้วยการแบ่งส่วนงานแต่ละฝ่าย 755 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการประชุมประจำเดือน 675 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงาน พ.ศ.2554 852 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แนวปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ฮิจเราะห์ศักราช 1421 พุทธศักราช 2543แก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่ 1) 1392 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คำสั่ง การบริหารมัสยิด 1042 ดาวน์โหลดเอกสาร
 โครงสร้างคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ 698 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือการบริหารมัสยิด 2299 ดาวน์โหลดเอกสาร
 การคุ้มครองเครื่องหมายฮาล้าล 512 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบฮ้าล้าล 757 ดาวน์โหลดเอกสาร
Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้านลานนม
รายละเอียด
ร้านอาหารกระโจมทราย
รายละเอียด
ร้านอาหารท่าสนุก ซีฟู้ด
รายละเอียด
ครัวริมเลซีฟู๊ด
ร้านแสงสุริยา
ร้านอิ่มจังต้มยำเตี๋ยวปลา
ร้านฮาสาน๊ะ
ร้านไลค์คอฟฟี่/LIKE COFFE
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านครัวบังสัน
ครัววิลเลจ@ไร่เลย์วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ร้านวันดีโภชนา
ร้านสุชาดา ฮาลาลฟู๊ด
ร้านอาหารกระชังขนาบน้ำวิวซีฟู้ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
บริษัท เอ็ม บี เรสเตอรองท์ จำกัด
ร้านเบอร์เกอร์บัง
ร้าน Fahat coffee & restaurant
ร้านอาหารเรือนทะเล
โรงแรมกระบี่เพชรไพลิน
ครัวฮาลาลอ่าวนางภูพิมานรีสอร์ทแอนด์สปา
ร้านข้าวแกงจ๊ะสุ
ร้านเอมพุง สถานีดีเจนายตอ
ร้านละงูเบเกอรี่
ครัวฮาลาลอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลคลองท่อม
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
halal24
ดูทีวีสำนักกรรมการอิสลาม
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี
ทำเนียบมัสยิดกระบี่
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
ทำเนียบมัสยิดกระบี่
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
อิสลามแห่งประเทศไทย
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด