หน้าหลัก เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
ชื่อเอกสาร จำนวนสถิติ ดาวน์โหลด
 หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการขอเงินอุดหนุนบูรณะมัสยิด 223 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ปกคู่มือมุสลิมใหม่ 267 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือมุสลิมใหม่ 412 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มืออบรมก่อนนีกะห์ 784 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ปกคู่มืออบรมและสอบก่อนนีกะห์ 434 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบประเมิน มัสยิดรอบ 2 397 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือการประเมินมัสยิด รอบ 2 406 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการอิสลามประจำมัสยิด 366 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบการโอนที่ดินวากัพให้มัสยิด 226 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ผมขอส่งแบบสอบถามหลอดไฟในมัสยิดในความรับผิดชอบของจังหวัดท่าน โดยให้ผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจสอบหลอดไฟในมัสยิดว่ามีหลอดแบบใดบ้าง เมื่อสำนักงานฯ ได้รับงบประมาณจากกระทรวงพลังงานจะดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดไฟ LED ซึ่งจะประหยัดไฟมากกว่าหลอดไฟฟลูออเรสเซน 160 ดาวน์โหลดเอกสาร
 เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการอบรมก่อนนิกะฮ. ตามวิถีอิสลาม” พ.ศ.๒๕๕๘ 464 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบรายงานสถิติข้อมูล ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด 323 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบขออนุญาตจัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด 253 ดาวน์โหลดเอกสาร
 รวมเอกสารการบริหารงานมัสยิด 775 ดาวน์โหลดเอกสาร
 การเตรียมการเพื่อตรวจและประเมินมัสยิด 532 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบบันทึกการมาละหมาดวันศุกร์ 525 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ใบสมัครสมาชิกผู้ทรงคุณธรรม 352 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คำสั่งแต่งตั้ง 693 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน 771 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มขออนุญาติเปิดศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำมัสยิด 501 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มรายงาน การเงิน ทรัพย์สิน ทะเบียนมัสยิด 804 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ ของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอิหม่าม,คอเต็บ,บิหลั่น 891 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดว่าด้วยการแบ่งส่วนงานแต่ละฝ่าย 828 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการประชุมประจำเดือน 744 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงาน พ.ศ.2554 905 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แนวปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ฮิจเราะห์ศักราช 1421 พุทธศักราช 2543แก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่ 1) 1465 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คำสั่ง การบริหารมัสยิด 1113 ดาวน์โหลดเอกสาร
 โครงสร้างคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ 769 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือการบริหารมัสยิด 2405 ดาวน์โหลดเอกสาร
 การคุ้มครองเครื่องหมายฮาล้าล 566 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบฮ้าล้าล 831 ดาวน์โหลดเอกสาร
Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

ข้อมูลร้านอาหาร
บริษัทเบตงเมอร์ลิน จำกัด
รายละเอียด
โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท
รายละเอียด
ร้านฟองชาแฟมิลี่
รายละเอียด
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านครัวฮาลาล
ร้าน NF bakery & coffee sweet
ร้านมีมี่ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมะระ
ร้านฮารีฮาลาลฟูดส์
ร้านละงูเบเกอรี่
ณ เมืองบี่ อ่าวนาง
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านอาหารไวท์ออคิด อ่าวนางปริ้นช์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ร้านอาหารเรือนทะเล
ครัวเบเกอรี่ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขากระบี่
อะยัมบัง (ประเทศไทย)
ร้านครัวฌาญัช ซีฟู้ด
ร้านฮาสาน๊ะ
ร้านครัวฮัจยะห์
ร้านอ่าวท่าเลนซีฟู้ด
ร้านฟารีดา ข้าวหมกแพะ
โรงแรมกระบี่เพชรไพลิน
ร้านเทอเรสคอฟฟี่แอนด์เรสเทอรองส์ (Terrace Coffee and Restaurant)
ร้านเบอร์เกอร์บัง
ครัวลองแล บุฟเฟ่ต์
ร้านลานนม
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
อัฟยอด
มัสยิดกระบี่
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อิสลามแห่งประเทศไทย
halal24
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์