หน้าหลัก เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
ชื่อเอกสาร จำนวนสถิติ ดาวน์โหลด
 แบบของบบูรณะมัสยิด 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
 หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการขอเงินอุดหนุนบูรณะมัสยิด 277 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ปกคู่มือมุสลิมใหม่ 308 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือมุสลิมใหม่ 544 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มืออบรมก่อนนีกะห์ 958 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ปกคู่มืออบรมและสอบก่อนนีกะห์ 537 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบประเมิน มัสยิดรอบ 2 438 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือการประเมินมัสยิด รอบ 2 449 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการอิสลามประจำมัสยิด 433 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบการโอนที่ดินวากัพให้มัสยิด 266 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ผมขอส่งแบบสอบถามหลอดไฟในมัสยิดในความรับผิดชอบของจังหวัดท่าน โดยให้ผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจสอบหลอดไฟในมัสยิดว่ามีหลอดแบบใดบ้าง เมื่อสำนักงานฯ ได้รับงบประมาณจากกระทรวงพลังงานจะดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดไฟ LED ซึ่งจะประหยัดไฟมากกว่าหลอดไฟฟลูออเรสเซน 184 ดาวน์โหลดเอกสาร
 เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการอบรมก่อนนิกะฮ. ตามวิถีอิสลาม” พ.ศ.๒๕๕๘ 540 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบรายงานสถิติข้อมูล ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด 362 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบขออนุญาตจัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด 279 ดาวน์โหลดเอกสาร
 รวมเอกสารการบริหารงานมัสยิด 833 ดาวน์โหลดเอกสาร
 การเตรียมการเพื่อตรวจและประเมินมัสยิด 576 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบบันทึกการมาละหมาดวันศุกร์ 552 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ใบสมัครสมาชิกผู้ทรงคุณธรรม 379 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คำสั่งแต่งตั้ง 750 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน 809 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มขออนุญาติเปิดศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำมัสยิด 538 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มรายงาน การเงิน ทรัพย์สิน ทะเบียนมัสยิด 884 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ ของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอิหม่าม,คอเต็บ,บิหลั่น 933 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดว่าด้วยการแบ่งส่วนงานแต่ละฝ่าย 866 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการประชุมประจำเดือน 792 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงาน พ.ศ.2554 947 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แนวปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ฮิจเราะห์ศักราช 1421 พุทธศักราช 2543แก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่ 1) 1514 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คำสั่ง การบริหารมัสยิด 1175 ดาวน์โหลดเอกสาร
 โครงสร้างคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ 818 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือการบริหารมัสยิด 2487 ดาวน์โหลดเอกสาร
 การคุ้มครองเครื่องหมายฮาล้าล 602 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบฮ้าล้าล 889 ดาวน์โหลดเอกสาร
Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้านปากน้ำกระบี่ซีฟู้ด
รายละเอียด
ร้านครัวฮาลาล
รายละเอียด
ครัวเบเกอรี่ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขากระบี่
รายละเอียด
ครัวฮาลาลอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลคลองท่อม
ไก่ย่างเนื้อทอง
ร้านฟองชาแฟมิลี่
ร้านอาหารเรือนทะเล
ร้านครัวบ้านศิรดา
ร้านครัวบังกาก
ยะลาบุฟเฟต์
ร้านเทอเรสคอฟฟี่แอนด์เรสเทอรองส์ (Terrace Coffee and Restaurant)
ร้านอาหารเจ๊ะนะ ฮาลาลซีฟู๊ด
ร้านฮารีฮาลาลฟูดส์
ร้านอาหารดีอันดามัน (D’Andaman restaurant)
บริษัทยะลา เจ.พี.เค.จำกัด
ร้านแอนชาชัก
ร้านนาวา ซีฟู๊ด
ร้านครัวฮัจยะห์
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านอ่าวใหม่ ซีฟู๊ด
ร้านเนอฆารา
บริษัท เซาท์เทอร์นเอ็นเตอร์ไพรส์ กรุ๊ป จำกัด
ร้านจิ้มจุ่มบ้านสวน
มากิชิ
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
อิสลามแห่งประเทศไทย
อัฟยอด
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
มัสยิดกระบี่
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
halal24
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ