หน้าหลัก เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
ชื่อเอกสาร จำนวนสถิติ ดาวน์โหลด
 หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการขอเงินอุดหนุนบูรณะมัสยิด 187 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ปกคู่มือมุสลิมใหม่ 224 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือมุสลิมใหม่ 332 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มืออบรมก่อนนีกะห์ 657 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ปกคู่มืออบรมและสอบก่อนนีกะห์ 366 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบประเมิน มัสยิดรอบ 2 368 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือการประเมินมัสยิด รอบ 2 385 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการอิสลามประจำมัสยิด 327 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบการโอนที่ดินวากัพให้มัสยิด 193 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ผมขอส่งแบบสอบถามหลอดไฟในมัสยิดในความรับผิดชอบของจังหวัดท่าน โดยให้ผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจสอบหลอดไฟในมัสยิดว่ามีหลอดแบบใดบ้าง เมื่อสำนักงานฯ ได้รับงบประมาณจากกระทรวงพลังงานจะดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดไฟ LED ซึ่งจะประหยัดไฟมากกว่าหลอดไฟฟลูออเรสเซน 142 ดาวน์โหลดเอกสาร
 เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการอบรมก่อนนิกะฮ. ตามวิถีอิสลาม” พ.ศ.๒๕๕๘ 418 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบรายงานสถิติข้อมูล ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด 295 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบขออนุญาตจัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด 231 ดาวน์โหลดเอกสาร
 รวมเอกสารการบริหารงานมัสยิด 731 ดาวน์โหลดเอกสาร
 การเตรียมการเพื่อตรวจและประเมินมัสยิด 513 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบบันทึกการมาละหมาดวันศุกร์ 507 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ใบสมัครสมาชิกผู้ทรงคุณธรรม 332 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คำสั่งแต่งตั้ง 662 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน 748 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มขออนุญาติเปิดศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำมัสยิด 476 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มรายงาน การเงิน ทรัพย์สิน ทะเบียนมัสยิด 777 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ ของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอิหม่าม,คอเต็บ,บิหลั่น 870 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดว่าด้วยการแบ่งส่วนงานแต่ละฝ่าย 800 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการประชุมประจำเดือน 719 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงาน พ.ศ.2554 887 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แนวปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ฮิจเราะห์ศักราช 1421 พุทธศักราช 2543แก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่ 1) 1438 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คำสั่ง การบริหารมัสยิด 1085 ดาวน์โหลดเอกสาร
 โครงสร้างคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ 744 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือการบริหารมัสยิด 2360 ดาวน์โหลดเอกสาร
 การคุ้มครองเครื่องหมายฮาล้าล 550 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบฮ้าล้าล 804 ดาวน์โหลดเอกสาร
Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้านอาหารนานาบุฟเฟ่ต์
รายละเอียด
ครัวฮาลาลอ่าวนางภูพิมานรีสอร์ทแอนด์สปา
รายละเอียด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
รายละเอียด
ร้านฮาสาน๊ะ
ร้านครัวฮาลาล
ร้านควนฟิน
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านเทอเรสคอฟฟี่แอนด์เรสเทอรองส์ (Terrace Coffee and Restaurant)
บ้านใสใน รีสอร์ท
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านบังบ่าว
บริษัท เอ็ม บี เรสเตอรองท์ จำกัด
อะยัมบัง (ประเทศไทย)
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านอาหารกระโจมทราย
อะฮัด ซีฟู้ด
ซี แคนู ฟอร์ ยู
ร้านครัวบังกาก
โรงแรมกระบี่ฟร้อนท์เบย์รีสอร์ท
ร้านแสงสุริยา
ณ เมืองบี่ อ่าวนาง
ดารีน คอฟฟี่
ร้านน้ำชาครูบาหรี
ซันดา รีสอร์ท
ร้านฟองชาแฟมิลี่
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
อิสลามแห่งประเทศไทย
อัฟยอด
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
มัสยิดกระบี่
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
halal24
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ