หน้าหลัก เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
ชื่อเอกสาร จำนวนสถิติ ดาวน์โหลด
 แบบของบบูรณะมัสยิด 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
 หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการขอเงินอุดหนุนบูรณะมัสยิด 263 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ปกคู่มือมุสลิมใหม่ 299 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือมุสลิมใหม่ 510 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มืออบรมก่อนนีกะห์ 917 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ปกคู่มืออบรมและสอบก่อนนีกะห์ 511 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบประเมิน มัสยิดรอบ 2 429 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือการประเมินมัสยิด รอบ 2 438 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการอิสลามประจำมัสยิด 414 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบการโอนที่ดินวากัพให้มัสยิด 244 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ผมขอส่งแบบสอบถามหลอดไฟในมัสยิดในความรับผิดชอบของจังหวัดท่าน โดยให้ผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจสอบหลอดไฟในมัสยิดว่ามีหลอดแบบใดบ้าง เมื่อสำนักงานฯ ได้รับงบประมาณจากกระทรวงพลังงานจะดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดไฟ LED ซึ่งจะประหยัดไฟมากกว่าหลอดไฟฟลูออเรสเซน 176 ดาวน์โหลดเอกสาร
 เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการอบรมก่อนนิกะฮ. ตามวิถีอิสลาม” พ.ศ.๒๕๕๘ 513 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบรายงานสถิติข้อมูล ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด 350 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบขออนุญาตจัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด 273 ดาวน์โหลดเอกสาร
 รวมเอกสารการบริหารงานมัสยิด 821 ดาวน์โหลดเอกสาร
 การเตรียมการเพื่อตรวจและประเมินมัสยิด 564 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบบันทึกการมาละหมาดวันศุกร์ 544 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ใบสมัครสมาชิกผู้ทรงคุณธรรม 371 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คำสั่งแต่งตั้ง 735 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน 800 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มขออนุญาติเปิดศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำมัสยิด 527 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มรายงาน การเงิน ทรัพย์สิน ทะเบียนมัสยิด 866 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ ของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอิหม่าม,คอเต็บ,บิหลั่น 921 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดว่าด้วยการแบ่งส่วนงานแต่ละฝ่าย 857 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการประชุมประจำเดือน 776 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงาน พ.ศ.2554 930 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แนวปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ฮิจเราะห์ศักราช 1421 พุทธศักราช 2543แก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่ 1) 1500 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คำสั่ง การบริหารมัสยิด 1162 ดาวน์โหลดเอกสาร
 โครงสร้างคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ 803 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือการบริหารมัสยิด 2464 ดาวน์โหลดเอกสาร
 การคุ้มครองเครื่องหมายฮาล้าล 583 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบฮ้าล้าล 869 ดาวน์โหลดเอกสาร
Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้

ข้อมูลร้านอาหาร
ซันไรท์ ทรอปิคอล รีสอร์ท
รายละเอียด
ร้านจิ้มจุ่มบ้านสวน
รายละเอียด
บริษัทยะลาแกรนด์พาเลซ (1996) จำกัด
รายละเอียด
ร้านอิ่มจังต้มยำเตี๋ยวปลา
ร้านปากน้ำกระบี่ซีฟู้ด
โรงแรมกระบี่เพชรไพลิน
ร้านอาหารท่าสนุก ซีฟู้ด
ร้านฟองชาแฟมิลี่
ครัวเบเกอรี่ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขากระบี่
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านอาหารเรือนทะเล
ยิปซี ซีวิว รีสอร์ท
ร้านแอนชาชัก
ร้าน Fahat coffee & restaurant
ร้านเมย์บีค๊อฟฟี่ แอนด์ ฮาลาลฟู้ด
ร้านอ่าวใหม่ ซีฟู๊ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ร้านอาหารซ้อฝีย๊ะ ธารา
ร้านไลค์คอฟฟี่/LIKE COFFE
ร้านลานนม
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านกัวลาบารา ซีฟู้ด
ร้านฮาสาน๊ะ
ร้านครัวริมเล
บริษัท เซาท์เทอร์นเอ็นเตอร์ไพรส์ กรุ๊ป จำกัด
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
halal24
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
มัสยิดกระบี่
อัฟยอด
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
อิสลามแห่งประเทศไทย
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.