หน้าหลัก เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
ชื่อเอกสาร จำนวนสถิติ ดาวน์โหลด
 หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการขอเงินอุดหนุนบูรณะมัสยิด 237 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ปกคู่มือมุสลิมใหม่ 283 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือมุสลิมใหม่ 444 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มืออบรมก่อนนีกะห์ 840 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ปกคู่มืออบรมและสอบก่อนนีกะห์ 467 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบประเมิน มัสยิดรอบ 2 407 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือการประเมินมัสยิด รอบ 2 422 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการอิสลามประจำมัสยิด 379 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบการโอนที่ดินวากัพให้มัสยิด 235 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ผมขอส่งแบบสอบถามหลอดไฟในมัสยิดในความรับผิดชอบของจังหวัดท่าน โดยให้ผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจสอบหลอดไฟในมัสยิดว่ามีหลอดแบบใดบ้าง เมื่อสำนักงานฯ ได้รับงบประมาณจากกระทรวงพลังงานจะดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดไฟ LED ซึ่งจะประหยัดไฟมากกว่าหลอดไฟฟลูออเรสเซน 167 ดาวน์โหลดเอกสาร
 เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการอบรมก่อนนิกะฮ. ตามวิถีอิสลาม” พ.ศ.๒๕๕๘ 483 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบรายงานสถิติข้อมูล ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด 340 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบขออนุญาตจัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด 263 ดาวน์โหลดเอกสาร
 รวมเอกสารการบริหารงานมัสยิด 790 ดาวน์โหลดเอกสาร
 การเตรียมการเพื่อตรวจและประเมินมัสยิด 541 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบบันทึกการมาละหมาดวันศุกร์ 534 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ใบสมัครสมาชิกผู้ทรงคุณธรรม 361 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คำสั่งแต่งตั้ง 703 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน 781 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มขออนุญาติเปิดศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำมัสยิด 511 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มรายงาน การเงิน ทรัพย์สิน ทะเบียนมัสยิด 838 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ ของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอิหม่าม,คอเต็บ,บิหลั่น 901 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดว่าด้วยการแบ่งส่วนงานแต่ละฝ่าย 839 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการประชุมประจำเดือน 759 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงาน พ.ศ.2554 913 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แนวปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ฮิจเราะห์ศักราช 1421 พุทธศักราช 2543แก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่ 1) 1477 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คำสั่ง การบริหารมัสยิด 1126 ดาวน์โหลดเอกสาร
 โครงสร้างคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ 782 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือการบริหารมัสยิด 2421 ดาวน์โหลดเอกสาร
 การคุ้มครองเครื่องหมายฮาล้าล 574 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบฮ้าล้าล 847 ดาวน์โหลดเอกสาร
Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

ข้อมูลร้านอาหาร
บริษัทเบตงเมอร์ลิน จำกัด
รายละเอียด
ร้านในฝันเบเกอรี่
รายละเอียด
ร้านแอนชาชัก
รายละเอียด
ซันไรท์ ทรอปิคอล รีสอร์ท
ร้านในฝันเบเกอรี่
ครัวฮาลาลอ่าวนางภูพิมานรีสอร์ทแอนด์สปา
ร้านอาหารดีอันดามัน (D’Andaman restaurant)
บริษัทยะลาแกรนด์พาเลซ (1996) จำกัด
ร้านนาวา ซีฟู๊ด
ร้านเนอฆารา
ร้านบังบ่าว
ครัวเบเกอรี่ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขากระบี่
บริษัท เอ็ม บี เรสเตอรองท์ จำกัด
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านละงูเบเกอรี่
ร้านครัวริมเล
ร้านไลค์คอฟฟี่/LIKE COFFE
ร้านอาหารอิสลามสองพี่น้อง
ร้านแสงสุริยา
ร้านอิ่มจังต้มยำเตี๋ยวปลา
ครัวเบเกอรี่ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง
ร้านปากน้ำกระบี่ซีฟู้ด
มากิชิ
ร้านอาหารกระชังขนาบน้ำวิวซีฟู้ด
ยะลาบุฟเฟต์
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
halal24
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อัฟยอด
มัสยิดกระบี่
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
อิสลามแห่งประเทศไทย
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.