หน้าหลัก เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
ชื่อเอกสาร จำนวนสถิติ ดาวน์โหลด
 หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการขอเงินอุดหนุนบูรณะมัสยิด 166 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ปกคู่มือมุสลิมใหม่ 205 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือมุสลิมใหม่ 303 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มืออบรมก่อนนีกะห์ 585 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ปกคู่มืออบรมและสอบก่อนนีกะห์ 339 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบประเมิน มัสยิดรอบ 2 341 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือการประเมินมัสยิด รอบ 2 364 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการอิสลามประจำมัสยิด 308 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบการโอนที่ดินวากัพให้มัสยิด 177 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ผมขอส่งแบบสอบถามหลอดไฟในมัสยิดในความรับผิดชอบของจังหวัดท่าน โดยให้ผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจสอบหลอดไฟในมัสยิดว่ามีหลอดแบบใดบ้าง เมื่อสำนักงานฯ ได้รับงบประมาณจากกระทรวงพลังงานจะดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดไฟ LED ซึ่งจะประหยัดไฟมากกว่าหลอดไฟฟลูออเรสเซน 130 ดาวน์โหลดเอกสาร
 เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการอบรมก่อนนิกะฮ. ตามวิถีอิสลาม” พ.ศ.๒๕๕๘ 391 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบรายงานสถิติข้อมูล ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด 270 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบขออนุญาตจัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด 202 ดาวน์โหลดเอกสาร
 รวมเอกสารการบริหารงานมัสยิด 703 ดาวน์โหลดเอกสาร
 การเตรียมการเพื่อตรวจและประเมินมัสยิด 492 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบบันทึกการมาละหมาดวันศุกร์ 489 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ใบสมัครสมาชิกผู้ทรงคุณธรรม 318 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คำสั่งแต่งตั้ง 648 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน 734 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มขออนุญาติเปิดศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำมัสยิด 459 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มรายงาน การเงิน ทรัพย์สิน ทะเบียนมัสยิด 759 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ ของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอิหม่าม,คอเต็บ,บิหลั่น 850 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดว่าด้วยการแบ่งส่วนงานแต่ละฝ่าย 778 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการประชุมประจำเดือน 698 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงาน พ.ศ.2554 872 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แนวปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ฮิจเราะห์ศักราช 1421 พุทธศักราช 2543แก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่ 1) 1421 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คำสั่ง การบริหารมัสยิด 1070 ดาวน์โหลดเอกสาร
 โครงสร้างคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ 724 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือการบริหารมัสยิด 2336 ดาวน์โหลดเอกสาร
 การคุ้มครองเครื่องหมายฮาล้าล 535 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบฮ้าล้าล 786 ดาวน์โหลดเอกสาร
Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้าน NF bakery & coffee sweet
รายละเอียด
ร้านสามพี่น้อง
รายละเอียด
ร้านน้ำชาครูบาหรี
รายละเอียด
ครัวฮาลาลอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลคลองท่อม
ครัววิลเลจ@ไร่เลย์วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ร้าน Fahat coffee & restaurant
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ร้านอาลาดิน
ร้านฮาสาน๊ะ
ร้านครัวฌาญัช ซีฟู้ด
ซี แคนู ฟอร์ ยู
ครัวฮาลาลอ่าวนางซิลเวอร์ออคิด รีสอร์ท
ร้านจิ้มจุ่มบ้านสวน
ร้านในฝันเบเกอรี่
ครัวลองแล บุฟเฟ่ต์
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านเบอร์เกอร์บัง
ร้านเทอเรสคอฟฟี่แอนด์เรสเทอรองส์ (Terrace Coffee and Restaurant)
ร้านแอนชาชัก
ร้านกัวลาบารา ซีฟู้ด
ร้านเฟนดีย์ฮาลาลฟู้ด
ซันดา รีสอร์ท
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านเนอฆารา
เฟ็นดี คาเฟ่
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
อัฟยอด
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
มัสยิดกระบี่
halal24
อิสลามแห่งประเทศไทย
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด