หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด
กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยร่...
กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยร่วมงานบ้านบ่อม่วงตีนวันที่ 10 พย 2562 ที่สนามกีฬาตำบลทรายขาว อ คลองท่อม จังหวัดกระบี่ บ้านบ่อม่วง นายสมเดช ขยันการ กรรมการกลางอิสลามกระบี่ ร่วมงาน ครอบครัวคุรุสัมพันธ์ พร้อมบรรยาย
11 พ.ย. 2562  35 ครั้ง
ประชุมประจำเดือน อิหม่ามคอเต็บ บ...
ประชุมประจำเดือน อิหม่ามคอเต็บ บิหลั่นเมืองกระบี่วันที่ 10 พย. 2562 ที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ ประชุมประจำเดือน อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น เมืองกระบี่ 58 มัสยิด มีผู้เข้าร่วม 125 คน มีคณะกรรมการอิสลามประจำจัง
10 พ.ย. 2562  32 ครั้ง
กับโครงการประเพณี เมาว์ลิดกลางแล...
 กับโครงการประเพณี เมาว์ลิดกลางและแข่งขันทักษะทางวิชาการ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.00น. ที่สนามมัสยิดบ้านคลองจิหลาด ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ กับโครงการประเพณี เมาว์ลิดกลางและแข่งขันทักษะทางวิชาการ เด็ก
09 พ.ย. 2562  41 ครั้ง
ประชุมอ่าวลึก
ประชุมอ่าวลึก7 พย 2562 ที่มัสยิดดารุสสลาม บ้านกลาง อ่าวลึก ประชุมร่วม อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น อำเภออ่าวลึก มีประธาน กอจ กระบี่ อัสนาวี มุคุระ นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ นาย
07 พ.ย. 2562  36 ครั้ง
ประชุมร่วมคณะกรรมการอิสลามประจำม...
ประชุมร่วมคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดเขต อ่าวนางวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดบ้านคลองแห้ง กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นำโดย นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ กระบี่
05 พ.ย. 2562  43 ครั้ง
ฮาลาลมูเก็ม ลันตาใหญ่
ฮาลาลมูเก็ม ลันตาใหญ่วันที่ 5 พ.ย. 2562 ที่มัสยิดบ้านคลองโดยอีหม่ามย่าสาด หวังผลพร้อมด้วย กอจ.กบ.ฝ่ายฮาลาลมีฮัจญีว้าเหตุ มารยา และฮัจญีกอเดช ผิวดี นายฉิม ทับทอง ฮัจญีม่าหนาบ ซื่อตรง
05 พ.ย. 2562  38 ครั้ง
“สานสัมพันธ์ รวมพลังศรัทธา ...
“สานสัมพันธ์ รวมพลังศรัทธา ครั้งที่ 1 ขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่าน โตะอีหม่ามและกรรมการมัสยิด หมู่ 5,6,8 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่8 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ วันที่ 4 พย 2562 กรรมการอ
05 พ.ย. 2562  33 ครั้ง
มัสยิดออนไลน์ เขาทอง
มัสยิดออนไลน์ เขาทอง วันที่ 3 พย 2562 เวลา 10:00 -12:30 น ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า นายวิรัช สีหมุ่น ฝ่ายict ดำเนินการบรรยายระบบปฏิบัติการมัสยิดออนไลน์
03 พ.ย. 2562  36 ครั้ง
ฮาลาลมูเก็มที่เขาทอง
ฮาลาลมูเก็มที่เขาทองรายงานเพื่อทราบ วันที่ 2 พย 2562 เวลา 13:00-16:00 น ณ ศูนย์จริยธรรมประจำมัสยิดจำปาสระ นายวาเหตุ มารยา หัวหน้าฝ่ายฮาลาล นายฉิม ทับทอง กรรมการ นายดลหร้อหมาน นัคค
03 พ.ย. 2562  44 ครั้ง
ประชุมประจำเดือน พ.ย. 2562
ประชุมประจำเดือน พ.ย. 25622 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุม สนง กอจ กระบี่ กรรมการอิสลามกระบี่ ร่วมประชุมประจำเดือน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของเดือน ตุลาคม 2562
02 พ.ย. 2562  46 ครั้ง
เลือกคณะกรรมการมัสยิดบ้านไหนหนัง
เลือกคณะกรรมการมัสยิดบ้านไหนหนังเลือกคณะกรรมการมัสยิดบ้านไหนหนัง วันที่ 1 พย 2562 เวลา 13:00 น อาศัยอำนาจความในข้อ 7 วรรคหนึ่ง ของระเบียบกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการคัดเลือกและแต
01 พ.ย. 2562  45 ครั้ง
กอจ.กระบี่เข้ามอบเกียรติบัตรแก่ผ...
กอจ.กระบี่เข้ามอบเกียรติบัตรแก่ผู้ต้องขังในเรียนจำกลางกระบี่วันที่ 31 ต.ค. 2562 เวลา 10:00 - 12:00 น. ที่เรือนจำกลาง จังหวัดกระบี่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ ได้ทำพิธีมอบเกียรติบัตร
31 ต.ค. 2562  44 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดตร...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดตรังวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมกรรมการอิสลามกระบี่ นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ นายวิรัตน์ และเล็ม นายวิรัช สีหมุ่น ร่วมต้อนรับคณะกรรมกการอิสล
30 ต.ค. 2562  45 ครั้ง
ประชุมพิจราณาร่างคำสั่งแต่งตั้ง ...
ประชุมพิจราณาร่างคำสั่งแต่งตั้ง เพื่อการปฏิบัติงานคณะกรรมการ30 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมกรรมการอิสลาม คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ประชุมพิจราณาร่างคำสั่งแต่งตั้ง เพื่อการปฏิบัติงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี
30 ต.ค. 2562  34 ครั้ง
ประชุมฝ่ายกิจการฮาลาล มูเก้มคลอง...
ประชุมฝ่ายกิจการฮาลาล มูเก้มคลองประสงค์29 ตุลาคม 2562 ฮาลาลมูเก็มตำบลคลองประสงค์ ที่โรงเรียนกิจธรรมอิสลามวิทยา ม1 เกาะลาง ตำบล คลองประสงค์ จังหวัดกระบี่ 150 ผู้ประกอบการร้านค้า ผลิตภันฑ์เข้าร่วม นาย
29 ต.ค. 2562  39 ครั้ง
ร่วมงานมัสยิดทรายขาว
ร่วมงานมัสยิดทรายขาว28 ตุลาคม 2562 ที่มัสยิดทรายขาว ต ทรายขาว อ คลองท่อม จังหวัดกระบี่ ประธาน กอจ กระบี่ ร่วมเป็นประธานเปิดงานในพิธี งานคุรุสัมพันธ์เขต ต ทรายขาว
28 ต.ค. 2562  41 ครั้ง
ประชุมสรุปผลปฏิบัติงาน กอจ รอบ 2...
ประชุมสรุปผลปฏิบัติงาน กอจ รอบ 2 ปีวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ทึ่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เกาะลันตา คณะกรรมการอิสลามกระบี่ทั้งคณะ ร่วมประชุม สรุปผลการปฏิบัติงาน 2 ปี มีกรรมการเข้าร่วมปร
23 ต.ค. 2562  42 ครั้ง
ตรวจฮาลาล
ตรวจฮาลาลรายงานผลการปฏิบัติงาน ต่อผู้บังคับบัญชาภายใต้การอำนวยการของ นายอัสนาวี มุคุระ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09:30-14:00 น. นำโดย นายธัญญา เหล่ชาย กอจ นายอาลีม บ้าน
22 ต.ค. 2562  46 ครั้ง
ที่ปรึกษาผู้ประกอบการฮาลาล แมคโค...
ที่ปรึกษาผู้ประกอบการฮาลาล แมคโคร21 ตุลาคม 2562 ที่ห้างแมคโครสาขา กระบี่ สาขาอ่าวนาง นายสุนทร สีหมุ่น นายวิรัช สีหมุ่น เข้าทำหน้าที่ปรึกษา ไก่ชิ้นส่วนชำแหละ ผลิตภันฑ์
21 ต.ค. 2562  35 ครั้ง
ประชุมชมรมผู้นำศาสนาเขต คลองประส...
ประชุมชมรมผู้นำศาสนาเขต คลองประสงค์21 ตุลาคม 2562 เวลา14.30-15.45น. ณ ห้องประชุมมัสยิด บ้านเกาะกลาง นายสุนทร สีหมุ่น รองประธานกอจ.กระบี่ นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ นายวิรัช สีหมุ่น i
21 ต.ค. 2562  29 ครั้ง
อบรมนายทะเบียน มัสยิดตำบลเขาคราม
อบรมนายทะเบียน มัสยิดตำบลเขาครามอบรมนายทะเบียนมัสยิด เขตตำบลเขาคราม นายวิรัช สีหมุ่น กอจ กระบี่ ฝ่าย ICT วิทยากร บรรยาย ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ ระบบมัสยิดออนไลน์ วันที่ 20 ตุลาคม 62 ณ ห้องปฏิ
20 ต.ค. 2562  46 ครั้ง
ฮาลาลมูเก็ม ต คลองพน
ฮาลาลมูเก็ม ต คลองพน20 ตุลาคม 2562 เวลา 13:30 น ณ มัสยิดกลางคลองพน ฝ่ายกิจการฮาลาลกระบี่ นำโดย นายวาเหตุ มารยา หัวหน้าฝ่ายฮาลาลและกรรมการอิสลามกระบี่ นายสรรเสริญ ก็กใหญ่ นายอาแซม เ
20 ต.ค. 2562  38 ครั้ง
ร่วมงานมัสยิดทุ่งครก
ร่วมงานมัสยิดทุ่งครก19 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น. ประธานกรรมการอิสลามกระบี่ อัสนาวี มุคุระ ร่วมงานวิชาการฟัรดูอีน ตำบลคลองพน ที่มัสยิดบ้านทุ่งครก ดร ศราวุฒิ แข็งแรง อาแซม เย็บปัก วา
19 ต.ค. 2562  34 ครั้ง
ทำดีด้วยหัวใจที่มัสยิดกลางกระบี่
ทำดีด้วยหัวใจที่มัสยิดกลางกระบี่ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นำจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ท่ามกลางสายฝน ที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หั
18 ต.ค. 2562  64 ครั้ง


หน้าแรกสุด ย้อนกลับ ถัดไป หน้าท้ายสุด

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้านเมย์บีค๊อฟฟี่ แอนด์ ฮาลาลฟู้ด
รายละเอียด
ร้านอ่าวใหม่ ซีฟู๊ด
รายละเอียด
ธารทองสตูลทัวร์ แอนด์ รีสอร์ท
รายละเอียด
บริษัทยะลา เจ.พี.เค.จำกัด
ร้านเทอเรสคอฟฟี่แอนด์เรสเทอรองส์ (Terrace Coffee and Restaurant)
ร้าน NF bakery & coffee sweet
ร้านในฝันเบเกอรี่
ซี แคนู ฟอร์ ยู
ร้านไลค์คอฟฟี่/LIKE COFFE
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านน้ำชาครูบาหรี
ร้านสุชาดา ฮาลาลฟู๊ด
ครัวฮาลาลอ่าวนางซิลเวอร์ออคิด รีสอร์ท
โรงแรมกระบี่เพชรไพลิน
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านเนอฆารา
โรงแรมกระบี่ฟร้อนท์เบย์รีสอร์ท
ร้านบังบ่าว
ร้านครัวบ้านศิรดา
ร้านในฝันเบเกอรี่
บ้านใสใน รีสอร์ท
ร้านจ๊ะฟี้ไก่ทอด ลูกชิ้น
ร้านนาวา ซีฟู๊ด
บริษัท เอ็ม บี เรสเตอรองท์ จำกัด
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
มัสยิดกระบี่
อิสลามแห่งประเทศไทย
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อัฟยอด
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
halal24