หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด
วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ ต คล...
วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ ต คลองประสงค์20 ธันวาคม 2652 ร่วมงานวันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ เขตตำบลคลองประสงค์ สังกัดหน่วยสอบที่ 64 ในเครือสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ฮิจเหรา
20 ธ.ค. 2562  138 ครั้ง
มหกรรมนาชีรเพื่อโปรโมทงานเมาวลิด...
มหกรรมนาชีรเพื่อโปรโมทงานเมาวลิด 39เริ่มแล้วการประกวดขับร้องอนาชีด จังหวัดกระบี่ งานมหกรรมสร้างสรรค์เด็กและเยาวชนมุสลิมกระบี่ เพื่องานเมาว์ลิดกลาง จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 39 ณ ห้างบิ๊กซีกร
19 ธ.ค. 2562  147 ครั้ง
สตูลก้าวสู่มัสยิดออนไลน์
สตูลก้าวสู่มัสยิดออนไลน์สตูลก้าวสู่ระบบมัสยิดออนไลน์ วันนี้ 14 ธ.ค.59เวลา 09.30 น.ที่ สนง กอจ สตูล นายอรุน อุมาจิ ประธาน กอจ สตูล นายอิบรอเหม อาดำ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมต
14 ธ.ค. 2562  272 ครั้ง
คัดเลือกกรรมการมัสยิดดินแดง
คัดเลือกกรรมการมัสยิดดินแดง13 ธันวาคม 2562 ที่มัสยิดบ้านดินแดงน้อย ตำบลหนองทะเล เมืองกระบี่ เป็นกรรมการคัดเลือกกรรมการมัสยิดบ้านดินแดงน้อย มี นายสุนทร สีหมุ่น เป็นประธานคัดเลือก นายเจะอาล
13 ธ.ค. 2562  143 ครั้ง
รวมผู้รุ้ศาสนาอิสลามจัดตั้งกองทุ...
รวมผู้รุ้ศาสนาอิสลามจัดตั้งกองทุนซากาตรวมผู้รู้ศาสนาอิสลามกระบี่ 12 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุม กอจกระบี่ เวลา 09:00-12:00 น. นำโดย นายสมเดช ขยันการ กรรมการกลางอิสลามกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื
12 ธ.ค. 2562  155 ครั้ง
ประชุมย่อย คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม...
ประชุมย่อย คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ งานเมาลิดกลาง จังหว11 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมเล็ก ลานกาแฟเดะตะมะโฮเท็ล ประชุมย่อย คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ งานเมาลิดกลาง จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 39 (จัดขึ้นระหว่างวันที
11 ธ.ค. 2562  270 ครั้ง
คณะกรรมการจัดงาน วันแห่งครอบครัว...
คณะกรรมการจัดงาน วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ 10 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุม กอจ กระบี่ ประชุมคณะกรรมการจัดงาน วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ เขตการศึกษาที่ 7 ฝั่งอันดามัน (ครั้งที่3 ) ณ สนามมัสยิดกลางกระบี่จัด
10 ธ.ค. 2562  188 ครั้ง
ร่วมตัอนรับคณะจากประเทศมาเลเซีย
 ร่วมตัอนรับคณะจากประเทศมาเลเซียวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ที่หัองประชุม สนง กอจ กระบี่ ร่วมตัอนรับคณะจากประเทศมาเลเซีย รัฐเปอรลิช เพื่อเตรียมการต้อนรับมกุฎราชกุมาร แห่งรัฐเปอรลิส และประชุมร่วมกรร
10 ธ.ค. 2562  146 ครั้ง
ประชุมประจำเดือน ชมรมอิหม่าม
ประชุมประจำเดือน ชมรมอิหม่าม10 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 น ที่มัสยิดกลางกระบี่ อ เมือง กระบี่ ประชุมประจำเดือน ชมรมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น เขตเมืองกระบี่ 58 มัสยิด 120 คน มีกรรมการอิสลามกระบี
10 ธ.ค. 2562  161 ครั้ง
รับคณะดูงานจากนราธิวาส
รับคณะดูงานจากนราธิวาส7 ธันวาคม 2562 รับคณะศึกษาดูงานจาก จังหวัด นราธิวาส อำเภอระแงะ ชมรมอิหม่าม ต บาโงสะโต จำนวน 100 คน ทีมัสยิดกลางกระบี่ มีนายสุนทร สีหมุ่น รองประธาน นายวิรัช สีห
07 ธ.ค. 2562  177 ครั้ง
ประชุมประจำเดือน เลือกกรรมการกลา...
ประชุมประจำเดือน เลือกกรรมการกลาง2 ธ.ค.2562 เวลา 10:00 น. วันนี้ นายสมควร ขันเงิน เป็นผู้แทน พ.ต.ท. หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผวจ.กระบี่ ให้เป็นประธานคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
02 ธ.ค. 2562  177 ครั้ง
งานวันครอบครัวคุรุสัมพันธ์ ต เขา...
งานวันครอบครัวคุรุสัมพันธ์ ต เขาครามวันที่ 29 พย 2562 ที่ สนามมัสยิดบ้านเขาขาว ต เขาคราม อ เมือง จ กระบี่ กับงานวันครอบครัวคุรุสัมพันธ์ นายสุนทร สีหมุ่น รองประธานกรรมการอิสลาม กระบี่ ในฐานะประธานเ
29 พ.ย. 2562  207 ครั้ง
สานสัมพันธ์ฮาลาล
สานสัมพันธ์ฮาลาลกระบี่สุดยอดเส้นทาง ร่วมงานสานสัมพันธ์ชาวฮาลาลและเพื่อนมุสลิม 27 พย 2562 ที่โรงแรมฟรัอนเบย์กระบี่รีสอร์ท อ เมือง กระบี่ กรรมการอิสลามเข้าร่วม นายอัสนาวี มุคุร
29 พ.ย. 2562  211 ครั้ง
คัดเลือกกรรมการมัสยิดตลาดเก่า
คัดเลือกกรรมการมัสยิดตลาดเก่าวันที่ 29 พย 2562 เวลา 12:00 น. ที่มัสยิดบ้านตลาดเก่า ต กระบี่ใหญ่ อ เมือง จังหวัดกระบี่ คัดเลือกกรรมการบริหารมัสยิดบ้านตลาดเก่า แทนกรรมการที่หมดวาระ นำโดย นายส
29 พ.ย. 2562  241 ครั้ง
ฮาลาลมูเก็มที่อ่าวนาง
ฮาลาลมูเก็มที่อ่าวนาง27 พย 62 ที่มัสยิดบ้านคลองแห้ง กับฮาลาลมูเก็ม/ตำบลอ่าวนาง โดยวิรัตน์ และเล็ม วิรัช สีหมุ่น มีผู้ประกอบการร่วม 150 ผู้ประกอบการ
29 พ.ย. 2562  192 ครั้ง
ร่วมงานเมาว์ลิดกลาง ตำบลอ่าวนาง
ร่วมงานเมาว์ลิดกลาง ตำบลอ่าวนางันที่ 25 พ.ย. 2562 ที่มัสยิดบ้านคลองแห้ง ต อ่าวนาง อ เมืองกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นายอัสนาวี มุคุระ นายสุนทร สีหมุ่น รองประธาน นายดลหล้า พย
25 พ.ย. 2562  216 ครั้ง
ให้ ความรู้แก่คณะกรรม การอิสลามป...
ให้ ความรู้แก่คณะกรรม การอิสลามประจำมัส ยิดในเขตตำบลอ่าวนาง25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00-15.30น. ณ มัสยิดบ้านคลองแห้ง คณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดกระบี่ประกอบด้วย 1.นายสุนทร สีหมุ่น รองประธานกอจ.กระบี่ 2.นา
25 พ.ย. 2562  221 ครั้ง
เมาว์ลิดโรงเรียนชุมชนศาลาด่าน
เมาว์ลิดโรงเรียนชุมชนศาลาด่านร่วมรำลึกนบี สดุดีบรมศาสดายึดมั่นศาสนา ศาสดาแห่งมนุษยชาติ 25 พย 2562 เมาว์ดินนบี ณ โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ลันตา โดยการสนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบล ศาล
25 พ.ย. 2562  187 ครั้ง
“วันสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่” ครั...
 “วันสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่” ครั้งที่ 7รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เปิดงาน “วันสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่” ครั้งที่ 7 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ที่มัสยิดกลางประจำจังห
23 พ.ย. 2562  185 ครั้ง
เยี่ยมพี่น้องสัปปุรุษเกาะพีพี
เยี่ยมพี่น้องสัปปุรุษเกาะพีพี22 พย 62 จากกระบี่สู่พีพี กรรมการอิสลามกระบี่ นำโดย อัสนาวี มุคุระ ประธานกอจ กระบี่ นายดลหล้า พยายาม รองประธาน นายวิรัตน์และเล็ม เลขานุการ นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก ก
22 พ.ย. 2562  193 ครั้ง
ประชุมสรุปการก่อสร้างศูนย์บริหาร...
ประชุมสรุปการก่อสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามกระบี่วันที่ 21 พย 2562 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมสรุปผล การก่อสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามกระบี่
21 พ.ย. 2562  165 ครั้ง
ประชุมฝ่ายฮาลาล
ประชุมฝ่ายฮาลาล21 พย. 2562 ที่ห้องประชุม คณะกรรมการอิสลามกระบี่ ประชุมประจำเดือนฝ่ายกิจการฮาลาล โดย ประธานกอจ กระบี่นายวาเหตุ มารยา หัวหน้าฝ่ายฮาลาล เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานขอ
21 พ.ย. 2562  228 ครั้ง
ตรวจการฮาลาลที่พีพี
ตรวจการฮาลาลที่พีพีวันที่ 20 พย 2562 เวลา 09:00 น กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายกิจการฮาลาล นำโดย นายวาเหตุ มารยา หัวหน้าฝ่ายฮาลาลกระบี่ นายวิรัตน์ และเล็ม เลขา ฯ นายก่อเดช
20 พ.ย. 2562  197 ครั้ง
ที่ปรึกษาห้างแมคโคร
ที่ปรึกษาห้างแมคโคร19พฤศจิกายน2562เวลา11.00-13.00น. นายสุนทร สีหมุ่น รองประธานกอจ.กระบี่ และนายวิรัช สีหมุ่น กอจ.กระบี่ฝ่ายไอซีทีในฐานะที่ได้รับผิดชอบ เป็นที่ปรึกษาษา ของบริ
19 พ.ย. 2562  215 ครั้ง


หน้าแรกสุด ย้อนกลับ ถัดไป หน้าท้ายสุด

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

ข้อมูลร้านอาหาร
ครัววิลเลจ@ไร่เลย์วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา
รายละเอียด
ครัวฮาลาลอ่าวนางซิลเวอร์ออคิด รีสอร์ท
รายละเอียด
ยิปซี ซีวิว รีสอร์ท
รายละเอียด
ครัวฮาลาลอ่าวนางภูพิมานรีสอร์ทแอนด์สปา
ครัวเบเกอรี่ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขากระบี่
โรงแรมกระบี่ฟร้อนท์เบย์รีสอร์ท
ร้านอาหารครัวระเบียบ อินเตอร์บุฟเฟ่ ฮาลาลฟู้ด
ร้านปากน้ำกระบี่ซีฟู้ด
กอบัว เบเกอรี่
ครัวเบเกอรี่ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง
กอบัว เบเกอรี่
ครัว ฮาลาล เดอะ ตะมะ โฮเต็ล
ซันไรท์ ทรอปิคอล รีสอร์ท
ครัวฮาลาลอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลคลองท่อม
ร้านอาหารใสใน
ร้านอาหารกระชังขนาบน้ำวิวซีฟู้ด
โรงแรมกระบี่เพชรไพลิน
ร้านอาหารไวท์ออคิด อ่าวนางปริ้นช์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
DE FISH SEAFOOD RESTAURANT AND FIORE COFFEE
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
halal24
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
อิสลามแห่งประเทศไทย
มัสยิดกระบี่
อัฟยอด
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด