หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
มัสยิดบ้านคลองเขม้า
มัสยิดบ้านคลองเขม้าทุกคืนเยาวชนทั้งชายหญิงศึกษาคัมภีร์อัลกุรอ่าน
27 ม.ค 2558  1101 ครั้ง
การเรียนการสอนฟัรดูอีน
การเรียนการสอนฟัรดูอีนกิจกรรมประจำมัสยิดของมุสลิมีน มุสลิมะห์ ทั้งผู้ใหญ่และเยาวชน
27 ม.ค 2558  1263 ครั้ง
ฝ่ายทะเบีบน
ฝ่ายทะเบีบนอบรมๆ
26 ม.ค 2558  1102 ครั้ง
ฝ่ายทะเบียน มัสยิดอมรม
ฝ่ายทะเบียน มัสยิดอมรมฝ่ายทะเบียนทุกมัสยิดอบรม
26 ม.ค 2558  1033 ครั้ง
อบรมทะเบียนออนไลน์
อบรมทะเบียนออนไลน์กรรมการมัสยิดเข่้าร่วมการอบรม
26 ม.ค 2558  1206 ครั้ง
พ่นเคมีกำจัดยุง
พ่นเคมีกำจัดยุง
24 ม.ค 2558  1280 ครั้ง
การสอนเรียน
การสอนเรียนอีหม่ามอ้าหลี หมันบุตร พร้อมกับคณะกรรมการได้จัดให้มีการสอนเรียนขึ้นเดือนละ 2 ครั้ง โดยมีครูละห์ พยายาม และครูอี(วัลลภ กุลมาตย์) สลับกันมาเป็นครูสอนเพื่อให้ความร
21 ม.ค 2558  1117 ครั้ง
พัฒนามัสยิด
พัฒนามัสยิดวันที 21 มกราคม 2558 เวลา 14.00-16.ooน. มัสยิดบ้านท่ายาง ได้มีการพัฒนามัสเนื่องในโอกาสอิดิ้ลอัดฮา
21 ม.ค 2558  1093 ครั้ง
อบรมศึกษาผู้ใหญ่ภาคฟัรดูอีน
อบรมศึกษาผู้ใหญ่ภาคฟัรดูอีนวันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 19.30-20.30 น. ณ มัสยิดบ้านไร่ใหญ่ ได้มีการอบรมศึกษาผู้ใหญ่ภาคฟัรดูอีน
21 ม.ค 2558  1066 ครั้ง
การอบรม กรรมการฝ่ายทะเบียน ของมั...
การอบรม กรรมการฝ่ายทะเบียน ของมัสยิดในเขต อำเภออ่าวลึกวันนี้ ทาง อบต.อ่าวลึกน้อย ได้ให้การต้อนรับ กรรมการฝ่ายทะเบียนของมัสยิดต่างๆในเขต อำเภออ่าวลึก เพื่อจัดการอบรมการจัดทำข้อมูลสัปปรุษออนไลน์อย่างถูกต้อง และเป็นระ
20 ม.ค 2558  887 ครั้ง
เปลี่ยนมิมบัร
เปลี่ยนมิมบัรมัสยิดบ้านอ่าวลึกน้อย ชาวบ้านอ่าวลึกน้อยได้ร่วมกันเปลี่ยนมิมบัร
20 ม.ค 2558  1621 ครั้ง
ร่วมประชุมนายทะเบียนประจำมัสยิดใ...
ร่วมประชุมนายทะเบียนประจำมัสยิดในเขตอำเภออ่าวลึกนายทะเบียนมัสยิดบ้านควนโอได้เข้าร่วมประชุม เรื่องการลงทะเบียนออนไลน์ ณ อบต.ตำบลอ่าวลึกน้อย วันที่ 20/01/58
20 ม.ค 2558  652 ครั้ง
พัฒนามัศยิดชว่งเดือน รอบีอุ้ลเอา...
พัฒนามัศยิดชว่งเดือน รอบีอุ้ลเอาวัลมีการทำความสะอาด ภายในมัสยิด ในช่วงเช้า ช่วงบ่ายทำควาสะอาด รอบรอบ มัสยิด
19 ม.ค 2558  755 ครั้ง
มัสยิดบ้านไหนหนังจัดเวรทำความสะอ...
มัสยิดบ้านไหนหนังจัดเวรทำความสะอาดทุกวันศุกร์  30   กลุ่มๆละทำความสะอาดในบริเวณมัสยิด ห้องน้ำ อาคารเรียนและพื้นที่โดยรอบ
19 ม.ค 2558  2065 ครั้ง
วันรวมน้ำใจสู่บำรุงอิสลาม ครั้งท...
วันรวมน้ำใจสู่บำรุงอิสลาม ครั้งที่ ๒
16 ม.ค 2558  729 ครั้ง
ถางโคนต้นปาล์มน้ำมันมัสยิดฯ พร้อ...
ถางโคนต้นปาล์มน้ำมันมัสยิดฯ พร้อมใส่ปุ๋ยจากการที่มีผู้วากัฟที่ดินให้กับมัสยิดฯ เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่เศษ ปลูกต้นปาล์มน้ำมันได้ 116 ต้น แม้ต้นกล้าปาล์มน้ำมันจะขึ้นไม่ค่อยดีเท่าที่ควร ก็เนื่องมาจากเป็นพื้
16 ม.ค 2558  1260 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการมัสยิดเตรียมจัดง...
ประชุมคณะกรรมการมัสยิดเตรียมจัดงานมติที่ประชุม มัสยิดบ้านคลองโตบได้รับเป็นเจ้าภาพจัดงานเมาลิดกลางตำบลเกาะลันตาใหญ่ ในวันที่ 123 มีนาคม 2558 ณ สนามท่าเรือบ้านคลองโตบ
16 ม.ค 2558  840 ครั้ง
พัฒนามัสยิดประจำเดือน
พัฒนามัสยิดประจำเดือน
02 ม.ค 2558  824 ครั้ง
พัฒนาบริเวณมัสยิด
พัฒนาบริเวณมัสยิดตัดหญ้าบริเวณมัสยิด
06 ธ.ค. 2557  904 ครั้ง
กิจกรรม5ธันวามหาราช
กิจกรรม5ธันวามหาราชตัดหญ้าบริเวณถนนเข้าหมู่บ้าน
05 ธ.ค. 2557  870 ครั้ง
มอบทุนการศึกแก่นักเรียนปอเนาะ โด...
มอบทุนการศึกแก่นักเรียนปอเนาะ โดยผ่านผู้ปกครอง
29 พ.ย. 2557  639 ครั้ง
ราหยาหยี...ที่บ้านเรา
ราหยาหยี...ที่บ้านเรา
08 ต.ค. 2557  488 ครั้ง
ทำศาลาอเนกประสงค์กุโบร์
ทำศาลาอเนกประสงค์กุโบร์
05 ก.ย. 2557  197 ครั้ง
กิจกรรมวันฮารีรายอ
กิจกรรมวันฮารีรายอการละหมาดและรับประทานอาหานพร้อมกัน
27 ก.ค. 2557  906 ครั้ง


หน้าแรกสุด ย้อนกลับ ถัดไป หน้าท้ายสุด

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท

ข้อมูลร้านอาหาร
ยิปซี ซีวิว รีสอร์ท
รายละเอียด
ครัวฮาลาลอ่าวนางซิลเวอร์ออคิด รีสอร์ท
รายละเอียด
ร้านปากน้ำกระบี่ซีฟู้ด
รายละเอียด
ร้านอาหารครัวระเบียบ อินเตอร์บุฟเฟ่ ฮาลาลฟู้ด
ร้านอาหารไวท์ออคิด อ่าวนางปริ้นช์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ร้านอาหารกระชังขนาบน้ำวิวซีฟู้ด
ร้านสถานีโรตี
ครัวฮาลาลอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลคลองท่อม
กอบัว เบเกอรี่
ครัวเบเกอรี่ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง
ร้านอาหารแอทอ่าวนาง
โรงแรมพี.พี มัยญาดา
ครัวฮาลาลอ่าวนางภูพิมานรีสอร์ทแอนด์สปา
ร้าน ณ เมืองบี่
โรงแรมกระบี่เพชรไพลิน
ร้านอาหารใสใน
ครัววิลเลจ@ไร่เลย์วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา
DE FISH SEAFOOD RESTAURANT AND FIORE COFFEE
ร้านอาหารมัยญาดา
โรงแรมกระบี่ฟร้อนท์เบย์รีสอร์ท
ครัวเบเกอรี่ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขากระบี่
กอบัว เบเกอรี่
ครัว ฮาลาล เดอะ ตะมะ โฮเต็ล
ครัวการบินไทย กระบี่
ซันไรท์ ทรอปิคอล รีสอร์ท
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
อิสลามแห่งประเทศไทย
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
อัฟยอด
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
halal24
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
มัสยิดกระบี่