หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
งานโยรมัสยิดบ้านท่ามะพร้าว
งานโยรมัสยิดบ้านท่ามะพร้าวได้รับเกียรติจากประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ร่วมรับฟังการบายานจากพี่น้องญามาอัตตับลีฆและรวมเมาลานาในเขตพื้นที่ภาคใต้เป็นการจัดโยรของมัสยิดบ้านท่ามะพ
25 ต.ค. 2559  1275 ครั้ง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นค...
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เยี่ยมมัสยิดบ้านทุผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน พมจ.กระบี่ เยี่ยมมัสยิดบ้านทุ่ง บ้านพักผู้สูงอายุ และพบปะกับกรรมก
10 ต.ค. 2559  1181 ครั้ง
อบรมก่อนแต่ง.มัสยิดบ้านคลองกรวด
อบรมก่อนแต่ง.มัสยิดบ้านคลองกรวด
31 ส.ค. 2559  1515 ครั้ง
การเรียนการสอนของสัปบุรุษประจำมั...
การเรียนการสอนของสัปบุรุษประจำมัสยิดทุกวันศุกร์
20 ส.ค. 2559  1306 ครั้ง
15 ส.ค. 2559  1579 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม
ประชุมประจำเดือนกรกฎาคมประชุมคณะกรรมการมัสยิดและคณะกรรมการศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมฯ ครั้้งที่2/2559 เวลา 19.00น.ถึง21.15น.
17 ก.ค. 2559  1372 ครั้ง
โครงการอบรมผู้มีสิทธิรับซะกาตฟิต...
โครงการอบรมผู้มีสิทธิรับซะกาตฟิตเราะห์มัสยิดบ้านควน ประจำปี เพื่อสร้างจิตสำนึก และสร้างความตระหนักในหน้าที่ของความเป็นมุสลิม ที่จะต้องตออัตและเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺและรอซู้ลของพระองค์ อย่างจริงจัง มิฉะนั้นเราจะกลายเป็นบุคค
02 ก.ค. 2559  1270 ครั้ง
โครงการแบ่งปันน้ำใจ กิจกรรมทำดีใ...
โครงการแบ่งปันน้ำใจ กิจกรรมทำดีในเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1437รณรงค์สับปุรุษในชุมชน ร่วมกันบริจาคทุกวัน ในเดือนรอมฎอน ในช่วงของการไปละหมาดตารอเวี๊ยะที่มัสยิด โดยทำในรูปของญามาอะห์ จากนั้นนำเงินที่ได้ไปจัดซื้อสิ่งของที่จำเป
01 ก.ค. 2559  1266 ครั้ง
ผลการเลือกอิหม่าม มัสยิดบ้านคลอง...
ผลการเลือกอิหม่าม มัสยิดบ้านคลองกรวด สัปบุรุษมัสยิดบ้านคลองกรวดเสนอชื่อนาสมศักดิ์ หาญกล้า (นี) เป็นอิหม่ามโดยไม่มีการแข่งขัน
27 พ.ค. 2559  1135 ครั้ง
สอนเรียนก่อนละหมาดวันศุกร์
สอนเรียนก่อนละหมาดวันศุกร์การเติมเต็มความรู้ด้านศาสนาให้แก่สัปบุรุษมัสยิด ซึ่งดำเนินการเป็นประจำ ก่อนการละหมาดวันศุกร์ โดยฝ่ายวิชาการของมัสยิด
10 มี.ค. 2559  1206 ครั้ง
กิจกรรมสอนเรียนเยาวชนก่อนแต่งทุก...
กิจกรรมสอนเรียนเยาวชนก่อนแต่งทุกคืนวันอาทิตย์
10 มี.ค. 2559  1081 ครั้ง
รับเกียรติบัตรจาก ฯพณฯ ท่านจุฬาร...
รับเกียรติบัตรจาก ฯพณฯ ท่านจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการมัสยิด บ้านคลองกรวดพร้อมสัปบุรุษ ร่วมยินดีที่มัสยิดผ่านการประเมินรอบที่1 ได้ระดับที่4 ในเขตเมืองกระบี่ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ระดับ ดีมาก
27 ก.พ. 2559  1100 ครั้ง
รับเกียรติบัตรจาก ฯพณฯ ท่านจุฬาร...
รับเกียรติบัตรจาก ฯพณฯ ท่านจุฬาราชมนตรีมัสยิดบ้านคลองกรวด เขตเมืองกระบี่ผ่านการประเมินรอบที่1 ได้ระดับ 4 ในเกณฑ์ระดับ ดีมาก
27 ก.พ. 2559  996 ครั้ง
กรรมการมัสยิดบ้านคลองโขง ร่วมอบร...
กรรมการมัสยิดบ้านคลองโขง ร่วมอบรมระบบ ทะเบียนสัปบุรุษออนไลน์วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะกรรมการประจำมัสยิดบ้านคลองโขง ร่วมอบรมจัดทำทะเบียนสัปปบุรุษออนไลน์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน
03 ก.พ. 2559  1167 ครั้ง
มัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง
มัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็งวันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๕๙ ฝ่ายทะเบียนมัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็งเข้าร่วมฝึกอบรมมัสยิดออนไลน์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เนื่องในกิจกรรมการสัมมนา ในวันงานเมาว์ลิ
03 ก.พ. 2559  1392 ครั้ง
อบรมนายทะเบียนมัสยิดออนไลน์
อบรมนายทะเบียนมัสยิดออนไลน์วันที่ 3 ก.พ.59 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน คณะกรรมการมัสยิดบ้านโละดูหยง ฝ่ายทะเบียน ได้เข้าร่วมอบรมสัมนานายทะเบียนออนไลน์ เนื่องในงานเมาว์ลิด
03 ก.พ. 2559  1200 ครั้ง
สอนเรียนอัลกรุอ่าน
สอนเรียนอัลกรุอ่าน โครงการสอนเรียนอัลกรุอ่าน ภาคกลางคืน โดย ครูเหรม หวังผล
03 ก.พ. 2559  1246 ครั้ง
ละหมาดวันศุกร์
ละหมาดวันศุกร์
03 ก.พ. 2559  1302 ครั้ง
อบรมจริยธรรม
อบรมจริยธรรม
03 ก.พ. 2559  1100 ครั้ง
ละหมาดฮารีรายอ
ละหมาดฮารีรายอ
03 ก.พ. 2559  1094 ครั้ง
กิจกรรมสอนเรียน อัลกรุอ่าน
กิจกรรมสอนเรียน อัลกรุอ่าน
03 ก.พ. 2559  967 ครั้ง
กิจกรรมก่อนจัดงานวันแห่งครอบครัว...
กิจกรรมก่อนจัดงานวันแห่งครอบครัวคุรสัมมพันธ์ครั้งที่1(19-20ธกิจกรรมก่อนวันงาน -แข่งนก -ตกปลา -ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเล่บอล เปตอง -ปั้นจักรยาน
29 ม.ค 2559  896 ครั้ง
โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการภาค...
โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการภาคฟัรดูอีน19-20ธ.ค.2558มีกิจกรรมในงาน -เปิดงานโดยนายกอบต.นายประเสริฐ สันหาด -ตอบปัญหาของเยาวชน ขับร้องนาชิดของเด็กๆ การแสดงละครบนเวที -บรรยายธรรมศาสนาโดยบาบออับดุ
29 ม.ค 2559  1348 ครั้ง
การตอบปัญหาทักษะวิชาการทางศาสนา
การตอบปัญหาทักษะวิชาการทางศาสนา
04 ม.ค 2559  1031 ครั้ง


หน้าแรกสุด ย้อนกลับ ถัดไป หน้าท้ายสุด

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้านอาหารกระชังขนาบน้ำวิวซีฟู้ด
รายละเอียด
ร้านอาหารแอทอ่าวนาง
รายละเอียด
ครัวเบเกอรี่ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง
รายละเอียด
ครัวฮาลาลอ่าวนางภูพิมานรีสอร์ทแอนด์สปา
ยิปซี ซีวิว รีสอร์ท
DE FISH SEAFOOD RESTAURANT AND FIORE COFFEE
ร้านอาหารใสใน
ครัววิลเลจ@ไร่เลย์วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรมกระบี่ฟร้อนท์เบย์รีสอร์ท
ซันไรท์ ทรอปิคอล รีสอร์ท
ครัว ฮาลาล เดอะ ตะมะ โฮเต็ล
โรงแรมกระบี่เพชรไพลิน
ร้านอาหารไวท์ออคิด อ่าวนางปริ้นช์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ร้านปากน้ำกระบี่ซีฟู้ด
โรงแรมพี.พี มัยญาดา
ร้านสถานีโรตี
กอบัว เบเกอรี่
กอบัว เบเกอรี่
ครัวฮาลาลอ่าวนางซิลเวอร์ออคิด รีสอร์ท
ร้านอาหารครัวระเบียบ อินเตอร์บุฟเฟ่ ฮาลาลฟู้ด
ครัวเบเกอรี่ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขากระบี่
ร้านอาหารมัยญาดา
ร้าน ณ เมืองบี่
ครัวฮาลาลอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลคลองท่อม
ครัวการบินไทย กระบี่
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
มัสยิดกระบี่
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
halal24
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
อิสลามแห่งประเทศไทย
อัฟยอด