หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
งานโยรมัสยิดบ้านท่ามะพร้าว
งานโยรมัสยิดบ้านท่ามะพร้าวได้รับเกียรติจากประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ร่วมรับฟังการบายานจากพี่น้องญามาอัตตับลีฆและรวมเมาลานาในเขตพื้นที่ภาคใต้เป็นการจัดโยรของมัสยิดบ้านท่ามะพ
25 ต.ค. 2559  824 ครั้ง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นค...
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เยี่ยมมัสยิดบ้านทุผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน พมจ.กระบี่ เยี่ยมมัสยิดบ้านทุ่ง บ้านพักผู้สูงอายุ และพบปะกับกรรมก
10 ต.ค. 2559  738 ครั้ง
อบรมก่อนแต่ง.มัสยิดบ้านคลองกรวด
อบรมก่อนแต่ง.มัสยิดบ้านคลองกรวด
31 ส.ค. 2559  1041 ครั้ง
การเรียนการสอนของสัปบุรุษประจำมั...
การเรียนการสอนของสัปบุรุษประจำมัสยิดทุกวันศุกร์
20 ส.ค. 2559  845 ครั้ง
15 ส.ค. 2559  937 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม
ประชุมประจำเดือนกรกฎาคมประชุมคณะกรรมการมัสยิดและคณะกรรมการศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมฯ ครั้้งที่2/2559 เวลา 19.00น.ถึง21.15น.
17 ก.ค. 2559  872 ครั้ง
โครงการอบรมผู้มีสิทธิรับซะกาตฟิต...
โครงการอบรมผู้มีสิทธิรับซะกาตฟิตเราะห์มัสยิดบ้านควน ประจำปี เพื่อสร้างจิตสำนึก และสร้างความตระหนักในหน้าที่ของความเป็นมุสลิม ที่จะต้องตออัตและเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺและรอซู้ลของพระองค์ อย่างจริงจัง มิฉะนั้นเราจะกลายเป็นบุคค
02 ก.ค. 2559  831 ครั้ง
โครงการแบ่งปันน้ำใจ กิจกรรมทำดีใ...
โครงการแบ่งปันน้ำใจ กิจกรรมทำดีในเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1437รณรงค์สับปุรุษในชุมชน ร่วมกันบริจาคทุกวัน ในเดือนรอมฎอน ในช่วงของการไปละหมาดตารอเวี๊ยะที่มัสยิด โดยทำในรูปของญามาอะห์ จากนั้นนำเงินที่ได้ไปจัดซื้อสิ่งของที่จำเป
01 ก.ค. 2559  831 ครั้ง
ผลการเลือกอิหม่าม มัสยิดบ้านคลอง...
ผลการเลือกอิหม่าม มัสยิดบ้านคลองกรวด สัปบุรุษมัสยิดบ้านคลองกรวดเสนอชื่อนาสมศักดิ์ หาญกล้า (นี) เป็นอิหม่ามโดยไม่มีการแข่งขัน
27 พ.ค. 2559  741 ครั้ง
สอนเรียนก่อนละหมาดวันศุกร์
สอนเรียนก่อนละหมาดวันศุกร์การเติมเต็มความรู้ด้านศาสนาให้แก่สัปบุรุษมัสยิด ซึ่งดำเนินการเป็นประจำ ก่อนการละหมาดวันศุกร์ โดยฝ่ายวิชาการของมัสยิด
10 มี.ค. 2559  765 ครั้ง
กิจกรรมสอนเรียนเยาวชนก่อนแต่งทุก...
กิจกรรมสอนเรียนเยาวชนก่อนแต่งทุกคืนวันอาทิตย์
10 มี.ค. 2559  644 ครั้ง
รับเกียรติบัตรจาก ฯพณฯ ท่านจุฬาร...
รับเกียรติบัตรจาก ฯพณฯ ท่านจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการมัสยิด บ้านคลองกรวดพร้อมสัปบุรุษ ร่วมยินดีที่มัสยิดผ่านการประเมินรอบที่1 ได้ระดับที่4 ในเขตเมืองกระบี่ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ระดับ ดีมาก
27 ก.พ. 2559  686 ครั้ง
รับเกียรติบัตรจาก ฯพณฯ ท่านจุฬาร...
รับเกียรติบัตรจาก ฯพณฯ ท่านจุฬาราชมนตรีมัสยิดบ้านคลองกรวด เขตเมืองกระบี่ผ่านการประเมินรอบที่1 ได้ระดับ 4 ในเกณฑ์ระดับ ดีมาก
27 ก.พ. 2559  607 ครั้ง
กรรมการมัสยิดบ้านคลองโขง ร่วมอบร...
กรรมการมัสยิดบ้านคลองโขง ร่วมอบรมระบบ ทะเบียนสัปบุรุษออนไลน์วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะกรรมการประจำมัสยิดบ้านคลองโขง ร่วมอบรมจัดทำทะเบียนสัปปบุรุษออนไลน์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน
03 ก.พ. 2559  736 ครั้ง
มัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง
มัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็งวันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๕๙ ฝ่ายทะเบียนมัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็งเข้าร่วมฝึกอบรมมัสยิดออนไลน์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เนื่องในกิจกรรมการสัมมนา ในวันงานเมาว์ลิ
03 ก.พ. 2559  964 ครั้ง
อบรมนายทะเบียนมัสยิดออนไลน์
อบรมนายทะเบียนมัสยิดออนไลน์วันที่ 3 ก.พ.59 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน คณะกรรมการมัสยิดบ้านโละดูหยง ฝ่ายทะเบียน ได้เข้าร่วมอบรมสัมนานายทะเบียนออนไลน์ เนื่องในงานเมาว์ลิด
03 ก.พ. 2559  755 ครั้ง
สอนเรียนอัลกรุอ่าน
สอนเรียนอัลกรุอ่าน โครงการสอนเรียนอัลกรุอ่าน ภาคกลางคืน โดย ครูเหรม หวังผล
03 ก.พ. 2559  810 ครั้ง
ละหมาดวันศุกร์
ละหมาดวันศุกร์
03 ก.พ. 2559  775 ครั้ง
อบรมจริยธรรม
อบรมจริยธรรม
03 ก.พ. 2559  683 ครั้ง
ละหมาดฮารีรายอ
ละหมาดฮารีรายอ
03 ก.พ. 2559  655 ครั้ง
กิจกรรมสอนเรียน อัลกรุอ่าน
กิจกรรมสอนเรียน อัลกรุอ่าน
03 ก.พ. 2559  556 ครั้ง
กิจกรรมก่อนจัดงานวันแห่งครอบครัว...
กิจกรรมก่อนจัดงานวันแห่งครอบครัวคุรสัมมพันธ์ครั้งที่1(19-20ธกิจกรรมก่อนวันงาน -แข่งนก -ตกปลา -ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเล่บอล เปตอง -ปั้นจักรยาน
29 ม.ค 2559  526 ครั้ง
โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการภาค...
โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการภาคฟัรดูอีน19-20ธ.ค.2558มีกิจกรรมในงาน -เปิดงานโดยนายกอบต.นายประเสริฐ สันหาด -ตอบปัญหาของเยาวชน ขับร้องนาชิดของเด็กๆ การแสดงละครบนเวที -บรรยายธรรมศาสนาโดยบาบออับดุ
29 ม.ค 2559  841 ครั้ง
การตอบปัญหาทักษะวิชาการทางศาสนา
การตอบปัญหาทักษะวิชาการทางศาสนา
04 ม.ค 2559  615 ครั้ง


หน้าแรกสุด ย้อนกลับ ถัดไป หน้าท้ายสุด

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท

ข้อมูลร้านอาหาร
DE FISH SEAFOOD RESTAURANT AND FIORE COFFEE
รายละเอียด
ร้าน ณ เมืองบี่
รายละเอียด
โรงแรมกระบี่ฟร้อนท์เบย์รีสอร์ท
รายละเอียด
ร้านปากน้ำกระบี่ซีฟู้ด
ครัววิลเลจ@ไร่เลย์วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ครัว ฮาลาล เดอะ ตะมะ โฮเต็ล
ร้านสถานีโรตี
ร้านอาหารมัยญาดา
กอบัว เบเกอรี่
กอบัว เบเกอรี่
ครัวเบเกอรี่ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง
ครัวฮาลาลอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลคลองท่อม
ยิปซี ซีวิว รีสอร์ท
ร้านอาหารแอทอ่าวนาง
ร้านอาหารกระชังขนาบน้ำวิวซีฟู้ด
ครัวฮาลาลอ่าวนางซิลเวอร์ออคิด รีสอร์ท
ครัวการบินไทย กระบี่
ร้านอาหารครัวระเบียบ อินเตอร์บุฟเฟ่ ฮาลาลฟู้ด
ร้านอาหารใสใน
โรงแรมกระบี่เพชรไพลิน
โรงแรมพี.พี มัยญาดา
ซันไรท์ ทรอปิคอล รีสอร์ท
ร้านอาหารไวท์ออคิด อ่าวนางปริ้นช์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ครัวฮาลาลอ่าวนางภูพิมานรีสอร์ทแอนด์สปา
ครัวเบเกอรี่ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขากระบี่
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
halal24
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
อัฟยอด
มัสยิดกระบี่
อิสลามแห่งประเทศไทย
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี