หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
งานโยรมัสยิดบ้านท่ามะพร้าว
งานโยรมัสยิดบ้านท่ามะพร้าวได้รับเกียรติจากประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ร่วมรับฟังการบายานจากพี่น้องญามาอัตตับลีฆและรวมเมาลานาในเขตพื้นที่ภาคใต้เป็นการจัดโยรของมัสยิดบ้านท่ามะพ
25 ต.ค. 2559  873 ครั้ง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นค...
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เยี่ยมมัสยิดบ้านทุผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน พมจ.กระบี่ เยี่ยมมัสยิดบ้านทุ่ง บ้านพักผู้สูงอายุ และพบปะกับกรรมก
10 ต.ค. 2559  778 ครั้ง
อบรมก่อนแต่ง.มัสยิดบ้านคลองกรวด
อบรมก่อนแต่ง.มัสยิดบ้านคลองกรวด
31 ส.ค. 2559  1105 ครั้ง
การเรียนการสอนของสัปบุรุษประจำมั...
การเรียนการสอนของสัปบุรุษประจำมัสยิดทุกวันศุกร์
20 ส.ค. 2559  891 ครั้ง
15 ส.ค. 2559  1031 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม
ประชุมประจำเดือนกรกฎาคมประชุมคณะกรรมการมัสยิดและคณะกรรมการศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมฯ ครั้้งที่2/2559 เวลา 19.00น.ถึง21.15น.
17 ก.ค. 2559  937 ครั้ง
โครงการอบรมผู้มีสิทธิรับซะกาตฟิต...
โครงการอบรมผู้มีสิทธิรับซะกาตฟิตเราะห์มัสยิดบ้านควน ประจำปี เพื่อสร้างจิตสำนึก และสร้างความตระหนักในหน้าที่ของความเป็นมุสลิม ที่จะต้องตออัตและเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺและรอซู้ลของพระองค์ อย่างจริงจัง มิฉะนั้นเราจะกลายเป็นบุคค
02 ก.ค. 2559  898 ครั้ง
โครงการแบ่งปันน้ำใจ กิจกรรมทำดีใ...
โครงการแบ่งปันน้ำใจ กิจกรรมทำดีในเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1437รณรงค์สับปุรุษในชุมชน ร่วมกันบริจาคทุกวัน ในเดือนรอมฎอน ในช่วงของการไปละหมาดตารอเวี๊ยะที่มัสยิด โดยทำในรูปของญามาอะห์ จากนั้นนำเงินที่ได้ไปจัดซื้อสิ่งของที่จำเป
01 ก.ค. 2559  888 ครั้ง
ผลการเลือกอิหม่าม มัสยิดบ้านคลอง...
ผลการเลือกอิหม่าม มัสยิดบ้านคลองกรวด สัปบุรุษมัสยิดบ้านคลองกรวดเสนอชื่อนาสมศักดิ์ หาญกล้า (นี) เป็นอิหม่ามโดยไม่มีการแข่งขัน
27 พ.ค. 2559  792 ครั้ง
สอนเรียนก่อนละหมาดวันศุกร์
สอนเรียนก่อนละหมาดวันศุกร์การเติมเต็มความรู้ด้านศาสนาให้แก่สัปบุรุษมัสยิด ซึ่งดำเนินการเป็นประจำ ก่อนการละหมาดวันศุกร์ โดยฝ่ายวิชาการของมัสยิด
10 มี.ค. 2559  809 ครั้ง
กิจกรรมสอนเรียนเยาวชนก่อนแต่งทุก...
กิจกรรมสอนเรียนเยาวชนก่อนแต่งทุกคืนวันอาทิตย์
10 มี.ค. 2559  678 ครั้ง
รับเกียรติบัตรจาก ฯพณฯ ท่านจุฬาร...
รับเกียรติบัตรจาก ฯพณฯ ท่านจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการมัสยิด บ้านคลองกรวดพร้อมสัปบุรุษ ร่วมยินดีที่มัสยิดผ่านการประเมินรอบที่1 ได้ระดับที่4 ในเขตเมืองกระบี่ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ระดับ ดีมาก
27 ก.พ. 2559  739 ครั้ง
รับเกียรติบัตรจาก ฯพณฯ ท่านจุฬาร...
รับเกียรติบัตรจาก ฯพณฯ ท่านจุฬาราชมนตรีมัสยิดบ้านคลองกรวด เขตเมืองกระบี่ผ่านการประเมินรอบที่1 ได้ระดับ 4 ในเกณฑ์ระดับ ดีมาก
27 ก.พ. 2559  641 ครั้ง
กรรมการมัสยิดบ้านคลองโขง ร่วมอบร...
กรรมการมัสยิดบ้านคลองโขง ร่วมอบรมระบบ ทะเบียนสัปบุรุษออนไลน์วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะกรรมการประจำมัสยิดบ้านคลองโขง ร่วมอบรมจัดทำทะเบียนสัปปบุรุษออนไลน์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน
03 ก.พ. 2559  793 ครั้ง
มัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง
มัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็งวันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๕๙ ฝ่ายทะเบียนมัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็งเข้าร่วมฝึกอบรมมัสยิดออนไลน์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เนื่องในกิจกรรมการสัมมนา ในวันงานเมาว์ลิ
03 ก.พ. 2559  1009 ครั้ง
อบรมนายทะเบียนมัสยิดออนไลน์
อบรมนายทะเบียนมัสยิดออนไลน์วันที่ 3 ก.พ.59 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน คณะกรรมการมัสยิดบ้านโละดูหยง ฝ่ายทะเบียน ได้เข้าร่วมอบรมสัมนานายทะเบียนออนไลน์ เนื่องในงานเมาว์ลิด
03 ก.พ. 2559  794 ครั้ง
สอนเรียนอัลกรุอ่าน
สอนเรียนอัลกรุอ่าน โครงการสอนเรียนอัลกรุอ่าน ภาคกลางคืน โดย ครูเหรม หวังผล
03 ก.พ. 2559  872 ครั้ง
ละหมาดวันศุกร์
ละหมาดวันศุกร์
03 ก.พ. 2559  849 ครั้ง
อบรมจริยธรรม
อบรมจริยธรรม
03 ก.พ. 2559  718 ครั้ง
ละหมาดฮารีรายอ
ละหมาดฮารีรายอ
03 ก.พ. 2559  689 ครั้ง
กิจกรรมสอนเรียน อัลกรุอ่าน
กิจกรรมสอนเรียน อัลกรุอ่าน
03 ก.พ. 2559  591 ครั้ง
กิจกรรมก่อนจัดงานวันแห่งครอบครัว...
กิจกรรมก่อนจัดงานวันแห่งครอบครัวคุรสัมมพันธ์ครั้งที่1(19-20ธกิจกรรมก่อนวันงาน -แข่งนก -ตกปลา -ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเล่บอล เปตอง -ปั้นจักรยาน
29 ม.ค 2559  561 ครั้ง
โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการภาค...
โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการภาคฟัรดูอีน19-20ธ.ค.2558มีกิจกรรมในงาน -เปิดงานโดยนายกอบต.นายประเสริฐ สันหาด -ตอบปัญหาของเยาวชน ขับร้องนาชิดของเด็กๆ การแสดงละครบนเวที -บรรยายธรรมศาสนาโดยบาบออับดุ
29 ม.ค 2559  911 ครั้ง
การตอบปัญหาทักษะวิชาการทางศาสนา
การตอบปัญหาทักษะวิชาการทางศาสนา
04 ม.ค 2559  649 ครั้ง


หน้าแรกสุด ย้อนกลับ ถัดไป หน้าท้ายสุด

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท

ข้อมูลร้านอาหาร
โรงแรมกระบี่เพชรไพลิน
รายละเอียด
ครัวเบเกอรี่ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขากระบี่
รายละเอียด
ร้านอาหารกระชังขนาบน้ำวิวซีฟู้ด
รายละเอียด
ร้านอาหารแอทอ่าวนาง
ร้านอาหารไวท์ออคิด อ่าวนางปริ้นช์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
กอบัว เบเกอรี่
ครัวฮาลาลอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลคลองท่อม
ครัวเบเกอรี่ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง
ร้านปากน้ำกระบี่ซีฟู้ด
ครัวการบินไทย กระบี่
โรงแรมพี.พี มัยญาดา
ร้านสถานีโรตี
ครัวฮาลาลอ่าวนางซิลเวอร์ออคิด รีสอร์ท
โรงแรมกระบี่ฟร้อนท์เบย์รีสอร์ท
DE FISH SEAFOOD RESTAURANT AND FIORE COFFEE
ร้านอาหารใสใน
กอบัว เบเกอรี่
ร้านอาหารมัยญาดา
ครัว ฮาลาล เดอะ ตะมะ โฮเต็ล
ครัวฮาลาลอ่าวนางภูพิมานรีสอร์ทแอนด์สปา
ซันไรท์ ทรอปิคอล รีสอร์ท
ครัววิลเลจ@ไร่เลย์วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ร้านอาหารครัวระเบียบ อินเตอร์บุฟเฟ่ ฮาลาลฟู้ด
ยิปซี ซีวิว รีสอร์ท
ร้าน ณ เมืองบี่
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
มัสยิดกระบี่
อิสลามแห่งประเทศไทย
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
อัฟยอด
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
halal24