หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ผกก สภ เกาะลันตา เกษียณอายุราชการ
เช้าวันนี้
ผู้นำศาสนา คณะกรรมการมัสยิด
ร่วมกันขอดุอาให้พ.ต.อ.ม.ล.พัฒนจักร จักรพันธ์
ผกก สภ เกาะลันตา เนื่องในวันเลี้ยงส่งเกษียณอายุราชการ
20 ก.ย. 2562  133 ครั้ง
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยายแสดงความคิดเห็น

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้านอาหารเรือนทะเล
รายละเอียด
ร้านอาหารกระชังขนาบน้ำวิวซีฟู้ด
รายละเอียด
ครัวเบเกอรี่ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขากระบี่
รายละเอียด
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านปากน้ำกระบี่ซีฟู้ด
โรงแรมกระบี่ฟร้อนท์เบย์รีสอร์ท
ร้านอาลาดิน
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านฮารีฮาลาลฟูดส์
ร้านครัวฮาลาล
ร้านละงูเบเกอรี่
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านแสงสุริยา
โรงแรมกระบี่เพชรไพลิน
ซันดา รีสอร์ท
ร้านนาวา ซีฟู๊ด
ร้านสุชาดา ฮาลาลฟู๊ด
ร้านเมย์บีค๊อฟฟี่ แอนด์ ฮาลาลฟู้ด
ร้านครัวบังกาก
ร้านจิ้มจุ่มบ้านสวน
ร้านไลค์คอฟฟี่/LIKE COFFE
อะยัมบัง (ประเทศไทย)
ครัวฮาลาลอ่าวนางซิลเวอร์ออคิด รีสอร์ท
ร้านอาหารซ้อฝีย๊ะ ธารา
ร้านฟองชาแฟมิลี่
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
อิสลามแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
มัสยิดกระบี่
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
halal24
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อัฟยอด