หน้าหลัก รวมคลิป VDO แนะนำ
รวมคลิป VDO แนะนำ

เตือนสติผู้หลงลืม
3709 ครั้ง
Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้านมัน-หมก
รายละเอียด
ร้านในฝันเบเกอรี่
รายละเอียด
ร้านอ่าวท่าเลนซีฟู้ด
รายละเอียด
ร้านอาหารเจ๊ะนะ ฮาลาลซีฟู๊ด
ร้านครัวริมเล
ร้านอ่าวใหม่ ซีฟู๊ด
ยะลาบุฟเฟต์
อะฮัด ซีฟู้ด
ร้านมาลีก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
ร้านอาหารกระชังเกาะกลางซีฟู๊ด
โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท
ครัวลองแล บุฟเฟ่ต์
ร้านสามพี่น้อง
ร้านอาหารนานาบุฟเฟ่ต์
ร้านครัวฌาญัช ซีฟู้ด
เฟ็นดี คาเฟ่
ครัวริมเลซีฟู๊ด
อะยัมบัง (ประเทศไทย)
ร้านอาหารกระชังขนาบน้ำวิวซีฟู้ด
ร้านอาหารไวท์ออคิด อ่าวนางปริ้นช์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ร้านแอนชาชัก
ร้านควนฟิน
ครัวฮาลาลอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลคลองท่อม
ร้านนาวา ซีฟู๊ด
ร้านครัวบ้านศิรดา
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
halal24
มัสยิดกระบี่
อิสลามแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อัฟยอด
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ