หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ
ประชุมประจำเดือน เลือกกรรมการกลา...
ประชุมประจำเดือน เลือกกรรมการกลาง2 ธ.ค.2562 เวลา 10:00 น. วันนี้ นายสมควร ขันเงิน เป็นผู้แทน พ.ต.ท. หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผวจ.กระบี่ ให้เป็นประธานคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
02 ธ.ค. 2562  10 ครั้ง
งานวันครอบครัวคุรุสัมพันธ์ ต เขา...
งานวันครอบครัวคุรุสัมพันธ์ ต เขาครามวันที่ 29 พย 2562 ที่ สนามมัสยิดบ้านเขาขาว ต เขาคราม อ เมือง จ กระบี่ กับงานวันครอบครัวคุรุสัมพันธ์ นายสุนทร สีหมุ่น รองประธานกรรมการอิสลาม กระบี่ ในฐานะประธานเ
29 พ.ย. 2562  7 ครั้ง
สานสัมพันธ์ฮาลาล
สานสัมพันธ์ฮาลาลกระบี่สุดยอดเส้นทาง ร่วมงานสานสัมพันธ์ชาวฮาลาลและเพื่อนมุสลิม 27 พย 2562 ที่โรงแรมฟรัอนเบย์กระบี่รีสอร์ท อ เมือง กระบี่ กรรมการอิสลามเข้าร่วม นายอัสนาวี มุคุร
29 พ.ย. 2562  13 ครั้ง
คัดเลือกกรรมการมัสยิดตลาดเก่า
คัดเลือกกรรมการมัสยิดตลาดเก่าวันที่ 29 พย 2562 เวลา 12:00 น. ที่มัสยิดบ้านตลาดเก่า ต กระบี่ใหญ่ อ เมือง จังหวัดกระบี่ คัดเลือกกรรมการบริหารมัสยิดบ้านตลาดเก่า แทนกรรมการที่หมดวาระ นำโดย นายส
29 พ.ย. 2562  41 ครั้ง
ฮาลาลมูเก็มที่อ่าวนาง
ฮาลาลมูเก็มที่อ่าวนาง27 พย 62 ที่มัสยิดบ้านคลองแห้ง กับฮาลาลมูเก็ม/ตำบลอ่าวนาง โดยวิรัตน์ และเล็ม วิรัช สีหมุ่น มีผู้ประกอบการร่วม 150 ผู้ประกอบการ
29 พ.ย. 2562  14 ครั้ง
ร่วมงานเมาว์ลิดกลาง ตำบลอ่าวนาง
ร่วมงานเมาว์ลิดกลาง ตำบลอ่าวนางันที่ 25 พ.ย. 2562 ที่มัสยิดบ้านคลองแห้ง ต อ่าวนาง อ เมืองกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นายอัสนาวี มุคุระ นายสุนทร สีหมุ่น รองประธาน นายดลหล้า พย
25 พ.ย. 2562  21 ครั้ง
ให้ ความรู้แก่คณะกรรม การอิสลามป...
ให้ ความรู้แก่คณะกรรม การอิสลามประจำมัส ยิดในเขตตำบลอ่าวนาง25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00-15.30น. ณ มัสยิดบ้านคลองแห้ง คณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดกระบี่ประกอบด้วย 1.นายสุนทร สีหมุ่น รองประธานกอจ.กระบี่ 2.นา
25 พ.ย. 2562  17 ครั้ง
เมาว์ลิดโรงเรียนชุมชนศาลาด่าน
เมาว์ลิดโรงเรียนชุมชนศาลาด่านร่วมรำลึกนบี สดุดีบรมศาสดายึดมั่นศาสนา ศาสดาแห่งมนุษยชาติ 25 พย 2562 เมาว์ดินนบี ณ โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ลันตา โดยการสนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบล ศาล
25 พ.ย. 2562  10 ครั้ง
“วันสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่” ครั...
 “วันสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่” ครั้งที่ 7รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เปิดงาน “วันสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่” ครั้งที่ 7 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ที่มัสยิดกลางประจำจังห
23 พ.ย. 2562  22 ครั้ง
เยี่ยมพี่น้องสัปปุรุษเกาะพีพี
เยี่ยมพี่น้องสัปปุรุษเกาะพีพี22 พย 62 จากกระบี่สู่พีพี กรรมการอิสลามกระบี่ นำโดย อัสนาวี มุคุระ ประธานกอจ กระบี่ นายดลหล้า พยายาม รองประธาน นายวิรัตน์และเล็ม เลขานุการ นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก ก
22 พ.ย. 2562  22 ครั้ง
ประชุมสรุปการก่อสร้างศูนย์บริหาร...
ประชุมสรุปการก่อสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามกระบี่วันที่ 21 พย 2562 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมสรุปผล การก่อสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามกระบี่
21 พ.ย. 2562  11 ครั้ง
ประชุมฝ่ายฮาลาล
ประชุมฝ่ายฮาลาล21 พย. 2562 ที่ห้องประชุม คณะกรรมการอิสลามกระบี่ ประชุมประจำเดือนฝ่ายกิจการฮาลาล โดย ประธานกอจ กระบี่นายวาเหตุ มารยา หัวหน้าฝ่ายฮาลาล เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานขอ
21 พ.ย. 2562  17 ครั้ง
ตรวจการฮาลาลที่พีพี
ตรวจการฮาลาลที่พีพีวันที่ 20 พย 2562 เวลา 09:00 น กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายกิจการฮาลาล นำโดย นายวาเหตุ มารยา หัวหน้าฝ่ายฮาลาลกระบี่ นายวิรัตน์ และเล็ม เลขา ฯ นายก่อเดช
20 พ.ย. 2562  19 ครั้ง
ที่ปรึกษาห้างแมคโคร
ที่ปรึกษาห้างแมคโคร19พฤศจิกายน2562เวลา11.00-13.00น. นายสุนทร สีหมุ่น รองประธานกอจ.กระบี่ และนายวิรัช สีหมุ่น กอจ.กระบี่ฝ่ายไอซีทีในฐานะที่ได้รับผิดชอบ เป็นที่ปรึกษาษา ของบริ
19 พ.ย. 2562  23 ครั้ง
อัพเดทระบบมัสยิดออนไลน์ เวอรชั่น...
อัพเดทระบบมัสยิดออนไลน์ เวอรชั่น 3.0 เพื่อระบบรายงานผลที่วันที่ 17 พย 2562 เวลา 14.00 น- 16.00 น. ที่ห้องประชุมมัสยิดมู่ยาฮีดีน ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ วิรัช สีหมุ่น กอจกระบี่ ฝ่าย ict บรรยายให้ความรู้
17 พ.ย. 2562  18 ครั้ง
เมาว์ลิดกลางตำบลเกาะลันตาน้อย
เมาว์ลิดกลางตำบลเกาะลันตาน้อย16 พย 2562 ณ ลานเวทีเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะลันตาน้อย อ เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจกระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น กอจ กระบี่ฝ่ายไอซีที นายอดุล
16 พ.ย. 2562  16 ครั้ง
อบรมผู้ประกอบการฮาลาล
อบรมผู้ประกอบการฮาลาลเมื่อวันพฤหัสบดี 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามกระบี่ ฝ่ายกิจการฮาลาล นำโดย นายวาเหตุ มารยา หัวหน้าฝ่ายกิจการฮาลาล ได้มีการอบรมให้ความรู้เรื่อง &#
14 พ.ย. 2562  25 ครั้ง
ประชุมชมรมกรรมการประจำมัสยิดตำบล...
ประชุมชมรมกรรมการประจำมัสยิดตำบลกระบี่น้อยประชุมชมรมกรรมการประจำมัสยิดตำบลกระบี่น้อย/ตำบลกระบี่ใหญ่ วันที่ 13 พย 2562 ที่อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบล คลองประสงค์ บ้านบางขนุน อ เมือง จ กระบี่
13 พ.ย. 2562  35 ครั้ง
เยี่ยมสถาบันฮาลาล
เยี่ยมสถาบันฮาลาลเยี่ยมสถาบันฮาลาล วันที่ 12 พย.2562 เวลา 14:00 น ที่สถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี คณะกรรมการสมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัด
12 พ.ย. 2562  29 ครั้ง
กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยร่...
กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยร่วมงานบ้านบ่อม่วงตีนวันที่ 10 พย 2562 ที่สนามกีฬาตำบลทรายขาว อ คลองท่อม จังหวัดกระบี่ บ้านบ่อม่วง นายสมเดช ขยันการ กรรมการกลางอิสลามกระบี่ ร่วมงาน ครอบครัวคุรุสัมพันธ์ พร้อมบรรยาย
11 พ.ย. 2562  32 ครั้ง
ประชุมประจำเดือน อิหม่ามคอเต็บ บ...
ประชุมประจำเดือน อิหม่ามคอเต็บ บิหลั่นเมืองกระบี่วันที่ 10 พย. 2562 ที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ ประชุมประจำเดือน อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น เมืองกระบี่ 58 มัสยิด มีผู้เข้าร่วม 125 คน มีคณะกรรมการอิสลามประจำจัง
10 พ.ย. 2562  27 ครั้ง
กับโครงการประเพณี เมาว์ลิดกลางแล...
 กับโครงการประเพณี เมาว์ลิดกลางและแข่งขันทักษะทางวิชาการ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.00น. ที่สนามมัสยิดบ้านคลองจิหลาด ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ กับโครงการประเพณี เมาว์ลิดกลางและแข่งขันทักษะทางวิชาการ เด็ก
09 พ.ย. 2562  34 ครั้ง
ประชุมอ่าวลึก
ประชุมอ่าวลึก7 พย 2562 ที่มัสยิดดารุสสลาม บ้านกลาง อ่าวลึก ประชุมร่วม อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น อำเภออ่าวลึก มีประธาน กอจ กระบี่ อัสนาวี มุคุระ นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ นาย
07 พ.ย. 2562  32 ครั้ง
ประชุมร่วมคณะกรรมการอิสลามประจำม...
ประชุมร่วมคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดเขต อ่าวนางวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดบ้านคลองแห้ง กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นำโดย นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ กระบี่
05 พ.ย. 2562  38 ครั้ง


ถัดไป หน้าท้ายสุด

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้านครัวฮัซซูน่า
รายละเอียด
ธารทองสตูลทัวร์ แอนด์ รีสอร์ท
รายละเอียด
ร้านเมย์บีค๊อฟฟี่ แอนด์ ฮาลาลฟู้ด
รายละเอียด
ไก่ย่างเนื้อทอง
ร้านจ๊ะฟี้ไก่ทอด ลูกชิ้น
ร้านครัวฌาญัช ซีฟู้ด
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านมาจูพิซซ่า
ร้านครัวริมเล
ร้าน NF bakery & coffee sweet
บริษัท เอ็ม บี เรสเตอรองท์ จำกัด
บริษัทเบตงเมอร์ลิน จำกัด
บริษัทยะลาแกรนด์พาเลซ (1996) จำกัด
ครัวฮาลาลอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลคลองท่อม
ร้านอาหารท่าสนุก ซีฟู้ด
ซันไรท์ ทรอปิคอล รีสอร์ท
ร้าน Fahat coffee & restaurant
ร้านน้ำชาครูบาหรี
บ้านใสใน รีสอร์ท
ร้านแสงสุริยา
ครัวเบเกอรี่ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขากระบี่
ร้านบังบ่าว
บริษัทยะลา เจ.พี.เค.จำกัด
ร้านปากน้ำกระบี่ซีฟู้ด
ร้านในฝันเบเกอรี่
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
อิสลามแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
มัสยิดกระบี่
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
halal24
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
อัฟยอด