หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ
กอจ.เชิญประชุมรับฟังปัญหาความคิดเห็นแนวทางการบริหารสู่แนวทาง
16 สิงหาคม 2566 กอจ.เชิญประชุมรับฟังปัญหาความคิดเห็นแนวทางการบริหารสู่แนวทางแก้ไขในแต่ละกรณีต่อการบริหารงานโดยส่วนรวม เชิญผู้นำหรือผู้แทน 15 มัสยิด เขต อ.เมือง กระบี่ /
*เพื่อขอรับฟังปัญหา ความคิดเห็น แนวทางการบริหาร
*แนวทางแก้ไขในแต่ละกรณีต่อการบริหารงาน
ด้วย กอท. /กอจ. /กอม. มัสยิด นั้น
*เป็นองค์ตามหลักการศาสนา
*เป็นองค์กรนืติบุคคลตามกฎหมายบ้านเมือง
16 ก.ย. 2566  249 ครั้ง
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยายแสดงความคิดเห็น

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
อัฟยอด
อิสลามแห่งประเทศไทย
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
มัสยิดกระบี่