หน้าหลัก รวมคลิป VDO แนะนำ
รวมคลิป VDO แนะนำ

อดีตประธานคณะกรรมการกล่าวบรรยาย
1107 ครั้ง
Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้านเบอร์เกอร์บัง
รายละเอียด
โรงแรมกระบี่เพชรไพลิน
รายละเอียด
ไก่ย่างเนื้อทอง
รายละเอียด
โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท
ร้านปากน้ำกระบี่ซีฟู้ด
ร้านอาหารนานาบุฟเฟ่ต์
ร้านควนฟิน
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านอาหารท่าสนุก ซีฟู้ด
ร้านเนอฆารา
ร้านแสงสุริยา
นิรายา
อะยัมบัง (ประเทศไทย)
ร้านอาหารกระชังเกาะกลางซีฟู๊ด
ครัวลองแล บุฟเฟ่ต์
ร้านอาหารอับดุลเลาะฮฺ
ร้านน้ำชาครูบาหรี
ร้านฮารีฮาลาลฟูดส์
ร้านฟารีดา ข้าวหมกแพะ
ร้านครัวฮาลาล
ร้านเฟนดีย์ฮาลาลฟู้ด
มากิชิ
ครัววิลเลจ@ไร่เลย์วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ยะลาบุฟเฟต์
ร้านในฝันเบเกอรี่
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
อิสลามแห่งประเทศไทย
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
อัฟยอด
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
halal24
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
มัสยิดกระบี่
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี