หน้าหลัก รวมคลิป VDO แนะนำ
รวมคลิป VDO แนะนำ

เมาลิดกลางกระบี่ 34
639 ครั้ง
Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่

ข้อมูลร้านอาหาร
ครัวฮาลาลอ่าวนางซิลเวอร์ออคิด รีสอร์ท
รายละเอียด
ร้านในฝันเบเกอรี่
รายละเอียด
ซันดา รีสอร์ท
รายละเอียด
ร้านควนฟิน
ร้านข้าวแกงจ๊ะสุ
ร้านอาหารนานาบุฟเฟ่ต์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ร้านแสงสุริยา
ร้านฟองชาแฟมิลี่
บริษัทยะลาแกรนด์พาเลซ (1996) จำกัด
ร้านฮารีฮาลาลฟูดส์
ร้านแอนชาชัก
ร้าน NF bakery & coffee sweet
ซันไรท์ ทรอปิคอล รีสอร์ท
ร้านสุชาดา ฮาลาลฟู๊ด
อะยัมบัง (ประเทศไทย)
ร้านอาหารกระชังขนาบน้ำวิวซีฟู้ด
ณ เมืองบี่ อ่าวนาง
ร้านอาลาดิน
ร้านละงูเบเกอรี่
บ้านใสใน รีสอร์ท
ร้านอาหารดีอันดามัน (D’Andaman restaurant)
ร้านปากน้ำกระบี่ซีฟู้ด
บริษัทเบตงเมอร์ลิน จำกัด
ร้านอาหารท่าสนุก ซีฟู้ด
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
ทำเนียบมัสยิดกระบี่
halal24
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
ดูทีวีสำนักกรรมการอิสลาม
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
ทำเนียบมัสยิดกระบี่
อิสลามแห่งประเทศไทย
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่