หน้าหลัก รวมคลิป VDO แนะนำ
รวมคลิป VDO แนะนำ

เฟสบุค กับรอมฏอน
1790 ครั้ง
Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้านครัวริมเล
รายละเอียด
ยะลาบุฟเฟต์
รายละเอียด
ร้านครัวบังสัน
รายละเอียด
ร้านอ่าวใหม่ ซีฟู๊ด
บริษัท เซาท์เทอร์นเอ็นเตอร์ไพรส์ กรุ๊ป จำกัด
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านไลค์คอฟฟี่/LIKE COFFE
ร้านอาหารท่าสนุก ซีฟู้ด
ครัวฮาลาลอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลคลองท่อม
ร้านฮาสาน๊ะ
ร้านอาหารเจ๊ะนะ ฮาลาลซีฟู๊ด
ครัวเบเกอรี่ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง
ร้านครัวฮัจยะห์
ร้านในฝันเบเกอรี่
บริษัทเบตงเมอร์ลิน จำกัด
ซี แคนู ฟอร์ ยู
ร้านมาลีก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
มากิชิ
ร้านเนอฆารา
ร้านอาหารซ้อฝีย๊ะ ธารา
ร้านกัวลาบารา ซีฟู้ด
ร้านครัวบังกาก
ร้านแสงสุริยา
ร้านปากน้ำกระบี่ซีฟู้ด
ร้านอาลาดิน
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
อิสลามแห่งประเทศไทย
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
มัสยิดกระบี่
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
halal24
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อัฟยอด