หน้าหลัก รวมคลิป VDO แนะนำ
รวมคลิป VDO แนะนำ

ร่วมรับนายกรัฐมนตรี
2531 ครั้ง
Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้าน Fahat coffee & restaurant
รายละเอียด
ครัวฮาลาลอ่าวนางซิลเวอร์ออคิด รีสอร์ท
รายละเอียด
ยะลาบุฟเฟต์
รายละเอียด
ร้านครัวบังสัน
ร้านในฝันเบเกอรี่
ไก่ย่างเนื้อทอง
ร้านเนอฆารา
ร้านอ่าวใหม่ ซีฟู๊ด
บริษัทยะลา เจ.พี.เค.จำกัด
ซี แคนู ฟอร์ ยู
โรงแรมกระบี่เพชรไพลิน
บ้านใสใน รีสอร์ท
ร้านฮาสาน๊ะ
ร้านอาหารกระชังเกาะกลางซีฟู๊ด
ครัว ฮาลาล เดอะ ตะมะ โฮเต็ล
ร้านในฝันเบเกอรี่
ครัวฮาลาลอ่าวนางภูพิมานรีสอร์ทแอนด์สปา
มากิชิ
ร้านอาหารไวท์ออคิด อ่าวนางปริ้นช์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ร้านอาหารซ้อฝีย๊ะ ธารา
ร้านไลค์คอฟฟี่/LIKE COFFE
ครัวเบเกอรี่ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง
ร้านครัวบังกาก
ร้านลานนม
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
อัฟยอด
อิสลามแห่งประเทศไทย
มัสยิดกระบี่
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
halal24
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่