หน้าหลัก รวมคลิป VDO แนะนำ
รวมคลิป VDO แนะนำ

มูอาส มุสตอฟา
1377 ครั้ง
Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้านครัวบ้านศิรดา
รายละเอียด
ครัววิลเลจ@ไร่เลย์วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา
รายละเอียด
ร้านนาวา ซีฟู๊ด
รายละเอียด
ร้านฮาสาน๊ะ
ร้านฮารีฮาลาลฟูดส์
โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท
ร้านสุชาดา ฮาลาลฟู๊ด
นิรายา
ร้านน้ำชาครูบาหรี
ครัวเบเกอรี่ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขากระบี่
ร้านแสงสุริยา
ครัวฮาลาลอ่าวนางภูพิมานรีสอร์ทแอนด์สปา
ร้านฟารีดา ข้าวหมกแพะ
ร้านครัวบังสัน
ร้านอ่าวใหม่ ซีฟู๊ด
ร้านอาหารดีอันดามัน (D’Andaman restaurant)
ร้านอาหารอิสลามสองพี่น้อง
โรงแรมกระบี่เพชรไพลิน
ร้านควนฟิน
ร้านเฟนดีย์ฮาลาลฟู้ด
ร้านอาหารนานาบุฟเฟ่ต์
อะยัมบัง (ประเทศไทย)
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านมัน-หมก
บริษัทยะลา เจ.พี.เค.จำกัด
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
อัฟยอด
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
มัสยิดกระบี่
halal24
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
อิสลามแห่งประเทศไทย