หน้าหลัก รวมคลิป VDO แนะนำ
รวมคลิป VDO แนะนำ

มูอาส มุสตอฟา
1466 ครั้ง
Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้านในฝันเบเกอรี่
รายละเอียด
โรงแรมกระบี่เพชรไพลิน
รายละเอียด
ร้านสุชาดา ฮาลาลฟู๊ด
รายละเอียด
ร้านมาลีก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
ครัวเบเกอรี่ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง
ร้านละงูเบเกอรี่
ร้านครัวฮัซซูน่า
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านน้ำชาครูบาหรี
ร้านอาหารเจ๊ะนะ ฮาลาลซีฟู๊ด
ซี แคนู ฟอร์ ยู
บริษัทยะลา เจ.พี.เค.จำกัด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ร้านอาหารดีอันดามัน (D’Andaman restaurant)
ร้านสามพี่น้อง
ครัวฮาลาลอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลคลองท่อม
ร้านเมย์บีค๊อฟฟี่ แอนด์ ฮาลาลฟู้ด
อะยัมบัง (ประเทศไทย)
บ้านใสใน รีสอร์ท
ร้านอาหารกระโจมทราย
ร้านครัวบ้านศิรดา
ร้านลานนม
มากิชิ
ร้านในฝันเบเกอรี่
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
มัสยิดกระบี่
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
อัฟยอด
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
halal24
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
อิสลามแห่งประเทศไทย