หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ
บรรยากาศเลือกตั้งคณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ชุดใหม่ คึกคัก
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ นายสมาน แสงสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้เป็นประธานในการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ชุดใหม่ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 23 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 ภายหลังคณะกรรมการชุดเก่า ครบวาระการดำรงตำแหน่งไป เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554ที่ผ่านมา โดยมีอิหม่ามประจำมัสยิดต่างๆ ในจังหวัดกระบี่ เดินทางมาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น จำนวน 160 คน

ภายหลังเปิดการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามฯชุดใหม่ ที่ประชุมได้เปิดให้สมาชิกได้มีการเสนอรายชื่อผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ชุดใหม่ โดยมีผู้ได้รับการเสนอชื่อมาทั้งหมดจำนวน 47 คน โดยในจำนวนดังกล่าวมีรายชื่อคณะกรรมการคนเก่าจำนวน 27 คน และมีการเสนอรายชื่อใหม่เข้ามาจำนวน 20 คน ส่วนรายชื่อที่มีการเสนอก่อนหน้านี้ซึ่งไม่อยู่ในที่ประชุมได้ถูกตัดรายชื่อออกไป อาทิ นายมานิต ดำกุล, นายวินัย ใจดี, และนายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก เนื่องจากประธานในที่ประชุมได้วินิจฉัยว่าหากผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีตัวอยู่ในที่ประชุม ถือว่าไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก

และในที่ประชุมครั้งนี้ได้มีมติให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับ คือเข้าคูหากาบัตรลงคะแนนเสียง ผู้ใช้สิทธิ์ 1 คน สามารถกาลงคะแนนเสียงได้30คน การลงคะแนนเสียงเริ่มในเวลา 13.30 น. และเสร็จสิ้นในเวลา 15.00 น. จากนั้นก็เริ่มนับคะแนนในเวลา 15.20 น.โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการปรากฎว่า ผู้ที่ได้รับเลือกมาเป็นอันดับที่1 คือนายอัสนาวี มุคุระ ได้คะแนนสูงสุด 121 คะแนน รองลงมาคือนายวิทยากร ลูกหยี ได้ 109 คะแนน อันดับที่3คือ นายก้าแหมน ลูกเหล็ม ได้ 105 คะแนน 4.นายเจ๊ะฮาหลี คมขำ ได้96 คะแนน 5.นายกอเดช ผิวดี ได้94 คะแนน 6. นายดลหล้า พยายาม ได้ 94 คะแนน .นายห้าหรน บุญชู ได้ 93 คะแนน 8. นายวรรลภ กุลมาศ ได้89 คะแนน 9.นายสุนทร สีหมุ่น ได้ 88 คะแนน 10.นายธนาศักดิ์ แดงหนำ ได้84 คะแนน 11.นายธัญญา เหล่ชาย ได้87 คะแนน 12.นายแบ้ คล่องแคล่ว ได้ 86 คะแนน 13.นายส้อแหล้ จงรักษ์ ได้ 82 คะแนน 14.นายดลหร้อหมาน นัคคา ได้ 80 คะแนน 15.นายอดุลย์ ผิวดี ได้ ได้ 79 คะแนน 16.นายเวียง จิงู ได้ 79 คะแนน 17.นายเดช ช่างเรือ ได้ 78 คะแนน 18.นายอาแชม เย็บปัก ได้ 78 คะแนน 19.นายณรงค์ เกาะกลาง ได้ 77 คะแนน 20.นายม่าหนาบ ซื่อตรง ได้ 76 คะแนน 21. นายฉลาด ผิวดี ได้ 76 คะแนน 22.นายอุสัน สัณหะกิจ ได้ 75 คะแนน 23.นายอาสัน กิ่งเล็ด ได้ 73 คะแนน 24.นายสวาสดิ์ เถาว์กลอย ได้ 71 คะแนน 25.นายว่าเหตุ มารยา ได้ 70 คะแนน 26.นายสามารถ ขยันการ ได้ 69คะแนน 27.นายศราวุฒิ แข็งแรง ได้67 คะแนน 28.นายศักดิ์ชัย ภัคดี ได้ 64 คะแนน 29.นายชาญวุฒิ บุตรสมัน ได้ 62 คะแนน และ 30.นายส้าหาก ควนใต้ ได้ 61 คะแนน

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อทั้ง30ท่าน จะต้องนำเอกสารหลักฐานไปรายงานตัวที่จังหวัดอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และเสนอชื่อไปยังส่วนกลางเพื่อรอประกาศรับรองอย่างเป็นทางการ ซึ่งหลังจากนี้ทางคณะกรรมการทั้ง30ท่านจะเป็นผู้เลือกประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่คนต่อไป (*****สุธี มารยา รายงาน*****)
24 พ.ย. 2554  2482 ครั้งClick ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยายแสดงความคิดเห็น

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้านอาหารครัวระเบียบ อินเตอร์บุฟเฟ่ ฮาลาลฟู้ด
รายละเอียด
ครัว ฮาลาล เดอะ ตะมะ โฮเต็ล
รายละเอียด
ยิปซี ซีวิว รีสอร์ท
รายละเอียด
ร้านอาหารกระชังขนาบน้ำวิวซีฟู้ด
ครัววิลเลจ@ไร่เลย์วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา
DE FISH SEAFOOD RESTAURANT AND FIORE COFFEE
ร้านปากน้ำกระบี่ซีฟู้ด
ครัวเบเกอรี่ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขากระบี่
ครัวการบินไทย กระบี่
ร้านอาหารแอทอ่าวนาง
โรงแรมกระบี่ฟร้อนท์เบย์รีสอร์ท
ซันไรท์ ทรอปิคอล รีสอร์ท
ร้านอาหารไวท์ออคิด อ่าวนางปริ้นช์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
กอบัว เบเกอรี่
ร้านอาหารมัยญาดา
ครัวเบเกอรี่ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง
กอบัว เบเกอรี่
ครัวฮาลาลอ่าวนางซิลเวอร์ออคิด รีสอร์ท
โรงแรมพี.พี มัยญาดา
ร้าน ณ เมืองบี่
ครัวฮาลาลอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลคลองท่อม
ร้านอาหารใสใน
ครัวฮาลาลอ่าวนางภูพิมานรีสอร์ทแอนด์สปา
ร้านสถานีโรตี
โรงแรมกระบี่เพชรไพลิน
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
มัสยิดกระบี่
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
อิสลามแห่งประเทศไทย
halal24
อัฟยอด