หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ
กอจ.ร่วมประชุมประจำเดือน กอม.ฯ
วัน พุธ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ในภารกิจการร่วมประชุมประจำเดือนกับคณะกรรมการอิหม่าน คิเต็บ บิหลั่น ประจำอำเภอ วันนนี้ เขตอำเภอเมือง ที่มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ เขตอำเภออ่าวลึก ที่มัสยิดดารุสลาม(บ้านกลาง)
โดยมี ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ กรรมการอิสลามประจำจังหวัดเขตอำเภออ่าวลึก เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น เข้าประชุมโดยพร้อมกัน
10 ส.ค. 2565  330 ครั้ง
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยายแสดงความคิดเห็น

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้

ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
มัสยิดกระบี่
อิสลามแห่งประเทศไทย
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
อัฟยอด
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่