หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ
คัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดบ้านในไร่
นที่ 10 มิถุนายน 2565
ที่มัสยิดบ้านในไร่ ต หนองทะเล อ เมือง จ กระบี่ คณะกรรมการอิสลามกระบี่ นายสุนทร สีหมุ่น นายวิรัช สีหมุ่น นายอดิสรณ์ เกกินะ นายสมเกียรติ วะจิดี ได้รับคำสั่งจากประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ทำหน้าที่คัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ในตำแหน่ง อิหม่าม คอเตบ บิหลั่น ผลการประชุมคัดเลือก นายวิรัตน์ ปัตตานี เป็นอิหม่าม นายทรงวุฒิ เริงสมุทร เป็นคอเตบ นายประทีป สะมาน เป็นบิหลั่น โดยการเลือกแบบเปิดเผย การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้ทำการบันทึกลงแบบรับรองผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อส่ง สนง กอจ. พิจารณารับรองต่อไป
10 มิ.ย. 2565  392 ครั้ง
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยายแสดงความคิดเห็น

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้

ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
มัสยิดกระบี่
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อัฟยอด
อิสลามแห่งประเทศไทย