หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ
มอบเงินวากัฟให้กับมัสยิดอัลกอบาตีน
วันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 64 เวลา 09.30 น. นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการคณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น คณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ ฝ่ายไอที พร้อมประธานอนุกรรมการมุสลิมะห์ ตำบลคลองขนาน และคณะ ลงพื้นที่บ้านคลองเตาะ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อมอบเงินวากัฟ ของนักเรียนมุสลิมะห์จังหวัดกระบี่ที่ร่วมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้กับมัสยิดอัลกอบาตีน บ้านคลองเตาะ จำนวน 16,000 บาท เพื่อวากัฟร่วมสมทบสร้างโดมมัสยิด และหออาซาน โดยได้รับการต้อนรับ จากท่านอีหม่ามสอแหล้ เด็นบาเส อีหม่ามมัสยิดอัลกอบาตีน และท่านอีหม่ามดนกาก กำปา อีหม่ามมัสยิดบ้านเกาะนกคอม พร้อมคณะกรรมการมัสยิดและผู้นำชุมชนบ้านคลองเตาะได้ให้การต้อนรับในครั้งนี้ และยังได้มอบทุนเพื่อการศึกษา ให้กับนักเรียนที่เข้าเรียนพัฒนาศักยภาพของตนเอง จำนวน 2 ทุนๆล่ะ 500 บาท โดยการจับฉลาก ซึ่งผู้ได้รับทุนการศึกษา ในครั้งนี้ คือ
1.นางรัตติยา กูลดี
2.นางสาวเบญมาศ มาศโอสถ
จากมัสยิดบ้านคลองหมากทั้งสองท่าน
และการลงพื้นที่ในครั้งนี้ อาจารย์วิรัตน์ และเล็ม พร้อมกับคณะได้และเยี่ยมอนุกรรมการมุสลิมะห์ มัสยิดบ้านเกาะนกคอม และอนุกรรมการมุสลิมะห์บ้านหลังเกาะ ด้วย โดยมีการพูดคุยซักถาม ถึงปัญหาในการทำงาน พร้อมทั้งนาซีฮัต ให้ความรู้ และเชิญชวนให้อนุกรรมการมุสลิมะห์ เข้าศึกษาเรียนพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยการตั้งเจตนาการเรียนตลอดชีวิตของทุกคน ให้มีการวางแผนในเรื่องของการทำวากัฟ ธารที่หลั่งริน พร้อมทั้งให้ความรู้ในเรื่องของการบริจาคทานที่ยั่งยืน อัลฮัมดุลิลละห์
09 พ.ย. 2564  48 ครั้ง
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยายแสดงความคิดเห็น

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้

ข้อมูลร้านอาหาร
ซันไรท์ ทรอปิคอล รีสอร์ท
รายละเอียด
ร้านอาหารไวท์ออคิด อ่าวนางปริ้นช์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
รายละเอียด
ร้านอาหารมัยญาดา
รายละเอียด
ร้านอาหารแอทอ่าวนาง
ครัวเบเกอรี่ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง
โรงแรมพี.พี มัยญาดา
กอบัว เบเกอรี่
โรงแรมกระบี่เพชรไพลิน
กอบัว เบเกอรี่
ร้านอาหารใสใน
ครัววิลเลจ@ไร่เลย์วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ครัวฮาลาลอ่าวนางภูพิมานรีสอร์ทแอนด์สปา
ร้านปากน้ำกระบี่ซีฟู้ด
ครัวฮาลาลอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลคลองท่อม
ร้าน ณ เมืองบี่
ครัว ฮาลาล เดอะ ตะมะ โฮเต็ล
DE FISH SEAFOOD RESTAURANT AND FIORE COFFEE
โรงแรมกระบี่ฟร้อนท์เบย์รีสอร์ท
ร้านอาหารครัวระเบียบ อินเตอร์บุฟเฟ่ ฮาลาลฟู้ด
ครัวเบเกอรี่ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขากระบี่
ร้านอาหารกระชังขนาบน้ำวิวซีฟู้ด
ครัวการบินไทย กระบี่
ร้านสถานีโรตี
ครัวฮาลาลอ่าวนางซิลเวอร์ออคิด รีสอร์ท
ยิปซี ซีวิว รีสอร์ท
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
อัฟยอด
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
halal24
อิสลามแห่งประเทศไทย
มัสยิดกระบี่