หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ
คัดเลือกอิหม่าม มัสยิดบ้านเกาะกลาง
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 12:30-14:00 น ที่มัสยิดบ้านเกาะกลาง อ เมือง จ กระบี่ ได้รับคำสั่งลงนามแต่งตั้ง จาก นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ให้ นายสุนทร สีหมุ่น รองประธานฯ นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการฯ นายเจ๊ะอาหลี คมขำ กรมการฯ นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก กรรมการ นายวิรัช สีหมุ่น กอจ ฝ่าย ICT ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการคัดเลือก อิหม่าม ประจำมัสยิดบ้านเกาะกลาง แทนตำแหน่งว่างลง จากการลาออกของนายสนิ คลองรั้ว อดีตอิหม่าม จึงได้ดำเนินการคัดเลือก ผลการคัดเลือก จากการเสนอชื่อของสัปปุรุษ ให้นายประวัติ คลองรั้ว เป็นอิหม่ามคนต่อไปด้วยมติเสียงของสัปปุรุษ อย่างถ้วมท้น จึงได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง อิหม่าม คนต่อไป เสร้จสิ้นพาระกิจลงในเวลา 14:00 น.จึงรายงานมาเพื่อทราบ (วิรัช สีหมุ่น) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กอจ กระบี่ รายงาน
08 ม.ค 2564  152 ครั้ง
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยายแสดงความคิดเห็น

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

ข้อมูลร้านอาหาร
ครัวฮาลาลอ่าวนางภูพิมานรีสอร์ทแอนด์สปา
รายละเอียด
โรงแรมพี.พี มัยญาดา
รายละเอียด
ร้านอาหารมัยญาดา
รายละเอียด
กอบัว เบเกอรี่
ยิปซี ซีวิว รีสอร์ท
ครัวการบินไทย กระบี่
ครัวฮาลาลอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลคลองท่อม
ร้านสถานีโรตี
ร้านอาหารกระชังขนาบน้ำวิวซีฟู้ด
ครัวเบเกอรี่ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขากระบี่
ร้านปากน้ำกระบี่ซีฟู้ด
โรงแรมกระบี่เพชรไพลิน
ร้าน ณ เมืองบี่
ครัว ฮาลาล เดอะ ตะมะ โฮเต็ล
กอบัว เบเกอรี่
ร้านอาหารครัวระเบียบ อินเตอร์บุฟเฟ่ ฮาลาลฟู้ด
ครัววิลเลจ@ไร่เลย์วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ครัวเบเกอรี่ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง
ครัวฮาลาลอ่าวนางซิลเวอร์ออคิด รีสอร์ท
DE FISH SEAFOOD RESTAURANT AND FIORE COFFEE
ซันไรท์ ทรอปิคอล รีสอร์ท
ร้านอาหารแอทอ่าวนาง
ร้านอาหารใสใน
ร้านอาหารไวท์ออคิด อ่าวนางปริ้นช์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรมกระบี่ฟร้อนท์เบย์รีสอร์ท
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
halal24
อิสลามแห่งประเทศไทย
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
มัสยิดกระบี่
อัฟยอด