หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด
คัดเลือกอิหม่าม มัสยิดบ้านเกาะกลาง
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 12:30-14:00 น ที่มัสยิดบ้านเกาะกลาง อ เมือง จ กระบี่ ได้รับคำสั่งลงนามแต่งตั้ง จาก นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ให้ นายสุนทร สีหมุ่น รองประธานฯ นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการฯ นายเจ๊ะอาหลี คมขำ กรมการฯ นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก กรรมการ นายวิรัช สีหมุ่น กอจ ฝ่าย ICT ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการคัดเลือก อิหม่าม ประจำมัสยิดบ้านเกาะกลาง แทนตำแหน่งว่างลง จากการลาออกของนายสนิ คลองรั้ว อดีตอิหม่าม จึงได้ดำเนินการคัดเลือก ผลการคัดเลือก จากการเสนอชื่อของสัปปุรุษ ให้นายประวัติ คลองรั้ว เป็นอิหม่ามคนต่อไปด้วยมติเสียงของสัปปุรุษ อย่างถ้วมท้น จึงได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง อิหม่าม คนต่อไป เสร้จสิ้นพาระกิจลงในเวลา 14:00 น.จึงรายงานมาเพื่อทราบ (วิรัช สีหมุ่น) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กอจ กระบี่ รายงาน
08 ม.ค 2564  151 ครั้ง
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยายแสดงความคิดเห็น

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้

ข้อมูลร้านอาหาร
ครัว ฮาลาล เดอะ ตะมะ โฮเต็ล
รายละเอียด
กอบัว เบเกอรี่
รายละเอียด
ครัวการบินไทย กระบี่
รายละเอียด
ร้านอาหารครัวระเบียบ อินเตอร์บุฟเฟ่ ฮาลาลฟู้ด
DE FISH SEAFOOD RESTAURANT AND FIORE COFFEE
ร้าน ณ เมืองบี่
ครัวเบเกอรี่ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง
โรงแรมกระบี่ฟร้อนท์เบย์รีสอร์ท
ร้านปากน้ำกระบี่ซีฟู้ด
ร้านอาหารกระชังขนาบน้ำวิวซีฟู้ด
โรงแรมกระบี่เพชรไพลิน
กอบัว เบเกอรี่
ครัวฮาลาลอ่าวนางซิลเวอร์ออคิด รีสอร์ท
ร้านอาหารใสใน
ครัวฮาลาลอ่าวนางภูพิมานรีสอร์ทแอนด์สปา
ร้านสถานีโรตี
ร้านอาหารแอทอ่าวนาง
ครัวฮาลาลอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลคลองท่อม
ซันไรท์ ทรอปิคอล รีสอร์ท
ร้านอาหารมัยญาดา
ครัววิลเลจ@ไร่เลย์วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรมพี.พี มัยญาดา
ยิปซี ซีวิว รีสอร์ท
ร้านอาหารไวท์ออคิด อ่าวนางปริ้นช์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ครัวเบเกอรี่ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขากระบี่
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
มัสยิดกระบี่
อิสลามแห่งประเทศไทย
อัฟยอด
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
halal24
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด