หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ
อบรมความรู้ซากาตและฮาลาลศาสนาบัญญัติอิสลาม เนื่องในงานเมาว์ล
5 มกราคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. อบรมความรู้ซากาตและฮาลาลศาสนาบัญญัติอิสลาม โอกาสงานเมาลิดกลางตำบลคลองพน 3-5 มกราคม 2563 ณห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองพน พัฒนา โดยได้รับการบรรยายให้ความรู้โดย อาจารย์ไพศาล พรหมยงค์ ประธานฝ่ายซากาตและสังคมสงเคราะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ดร ธวัช นุ้ยผอม ผอ สถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้เข้าร่วมอบรมทดสอบ 180 คน จากมัสยิดต่างๆในเขตคลองท่อม อิหม่าม คอเตบ บิหลั่น และกรรมการมัสยิด
08 ม.ค 2563  19 ครั้ง
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยายแสดงความคิดเห็น

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้านอิ่มจังต้มยำเตี๋ยวปลา
รายละเอียด
มากิชิ
รายละเอียด
ร้านฮาสาน๊ะ
รายละเอียด
ครัวเบเกอรี่ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขากระบี่
บริษัทยะลา เจ.พี.เค.จำกัด
บริษัทยะลาแกรนด์พาเลซ (1996) จำกัด
ร้านครัวบ้านศิรดา
ร้านครัวริมเล
ร้านปากน้ำกระบี่ซีฟู้ด
ร้านในฝันเบเกอรี่
ครัววิลเลจ@ไร่เลย์วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ร้านข้าวแกงจ๊ะสุ
บริษัทเบตงเมอร์ลิน จำกัด
ร้านครัวบังกาก
ครัว ฮาลาล เดอะ ตะมะ โฮเต็ล
ยะลาบุฟเฟต์
ร้านในฝันเบเกอรี่
บริษัท เอ็ม บี เรสเตอรองท์ จำกัด
ร้านไลค์คอฟฟี่/LIKE COFFE
ซี แคนู ฟอร์ ยู
ร้านเนอฆารา
ร้านละงูเบเกอรี่
ร้านฮารีฮาลาลฟูดส์
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านครัวฮัจยะห์
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
อิสลามแห่งประเทศไทย
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
มัสยิดกระบี่
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
อัฟยอด
halal24
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์