หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ
อบรมผู้ประกอบการฮาลาล
เมื่อวันพฤหัสบดี 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามกระบี่ ฝ่ายกิจการฮาลาล นำโดย นายวาเหตุ มารยา หัวหน้าฝ่ายกิจการฮาลาล ได้มีการอบรมให้ความรู้เรื่อง “พัฒนาสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์เพื่อรับรองมาตรฐานฮาลาล” กรณีขอใหม่ กับขอต่ออายุ เวลา 08.30 - 11.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานกรรมการอิสลามกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากำลังคนและเพิ่มขีดความสามารถและประสบการณ์ให้แก่ ผู้ประกอบการสินค้า และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานฮาลาลและสากล เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยฮาลาล ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ โดยผ่านการอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ แบบทดสอบ บรรยาย โดย นายสรรเเสรฺญ ก็กใหญ่ ก่อนเข้าสู่การรับรอง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ประกอบการจำนวน 9 ราย (38 คน) ซึ่งได้แก่
ผู้ประกอบการอาหาร ภายในจังหวัดกระบี่ โรงแรมกระบี่ฟร้อต์เบย์กระบี่รีสอร์ท กลุ่มแม่บ้านนาพรุ โรงแรมพีพีมัยดารีสอร์ท เบเกอรรีแมคโครกระบี่ บอริษัทเอเชี่ยนน้ำมันปาล์มอ่าวลึก ร้านอาหารแอ็ดอ่าวนาง โรงแรมเดอะตะมะโฮเทล ครัวระเบียบอินเตอรบุฟเฟต์ฮาลาลฟูต ติ๋มซำ ณ เมืองบี่ วิรัช สีหมุ่น รายงาน จาก มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่
14 พ.ย. 2562  29 ครั้ง
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยายแสดงความคิดเห็น

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้

ข้อมูลร้านอาหาร
ซันไรท์ ทรอปิคอล รีสอร์ท
รายละเอียด
บริษัทเบตงเมอร์ลิน จำกัด
รายละเอียด
ร้านฮาสาน๊ะ
รายละเอียด
ร้านแสงสุริยา
ยะลาบุฟเฟต์
โรงแรมกระบี่เพชรไพลิน
ครัวฮาลาลอ่าวนางซิลเวอร์ออคิด รีสอร์ท
ไก่ย่างเนื้อทอง
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านนาวา ซีฟู๊ด
ร้านมีมี่ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมะระ
ร้านอาหารกระชังเกาะกลางซีฟู๊ด
บริษัทยะลา เจ.พี.เค.จำกัด
ร้านปากน้ำกระบี่ซีฟู้ด
ร้านอาหารกระชังขนาบน้ำวิวซีฟู้ด
บริษัท เซาท์เทอร์นเอ็นเตอร์ไพรส์ กรุ๊ป จำกัด
ร้านครัวฌาญัช ซีฟู้ด
ร้านฟองชาแฟมิลี่
ร้านครัวฮัซซูน่า
ยิปซี ซีวิว รีสอร์ท
ร้านอาหารซ้อฝีย๊ะ ธารา
ร้าน NF bakery & coffee sweet
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านครัวบังสัน
ร้านไลค์คอฟฟี่/LIKE COFFE
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
halal24
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
มัสยิดกระบี่
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
อิสลามแห่งประเทศไทย
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
อัฟยอด