หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ
อบรมผู้ประกอบการฮาลาล
เมื่อวันพฤหัสบดี 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามกระบี่ ฝ่ายกิจการฮาลาล นำโดย นายวาเหตุ มารยา หัวหน้าฝ่ายกิจการฮาลาล ได้มีการอบรมให้ความรู้เรื่อง “พัฒนาสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์เพื่อรับรองมาตรฐานฮาลาล” กรณีขอใหม่ กับขอต่ออายุ เวลา 08.30 - 11.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานกรรมการอิสลามกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากำลังคนและเพิ่มขีดความสามารถและประสบการณ์ให้แก่ ผู้ประกอบการสินค้า และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานฮาลาลและสากล เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยฮาลาล ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ โดยผ่านการอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ แบบทดสอบ บรรยาย โดย นายสรรเเสรฺญ ก็กใหญ่ ก่อนเข้าสู่การรับรอง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ประกอบการจำนวน 9 ราย (38 คน) ซึ่งได้แก่
ผู้ประกอบการอาหาร ภายในจังหวัดกระบี่ โรงแรมกระบี่ฟร้อต์เบย์กระบี่รีสอร์ท กลุ่มแม่บ้านนาพรุ โรงแรมพีพีมัยดารีสอร์ท เบเกอรรีแมคโครกระบี่ บอริษัทเอเชี่ยนน้ำมันปาล์มอ่าวลึก ร้านอาหารแอ็ดอ่าวนาง โรงแรมเดอะตะมะโฮเทล ครัวระเบียบอินเตอรบุฟเฟต์ฮาลาลฟูต ติ๋มซำ ณ เมืองบี่ วิรัช สีหมุ่น รายงาน จาก มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่
14 พ.ย. 2562  160 ครั้ง
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยายแสดงความคิดเห็น

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้านอาหารครัวระเบียบ อินเตอร์บุฟเฟ่ ฮาลาลฟู้ด
รายละเอียด
ครัววิลเลจ@ไร่เลย์วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา
รายละเอียด
ซันไรท์ ทรอปิคอล รีสอร์ท
รายละเอียด
ครัว ฮาลาล เดอะ ตะมะ โฮเต็ล
ร้านอาหารใสใน
ครัวการบินไทย กระบี่
โรงแรมกระบี่เพชรไพลิน
กอบัว เบเกอรี่
ร้านอาหารกระชังขนาบน้ำวิวซีฟู้ด
ร้านปากน้ำกระบี่ซีฟู้ด
ครัวเบเกอรี่ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขากระบี่
ครัวเบเกอรี่ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง
ร้านอาหารแอทอ่าวนาง
โรงแรมกระบี่ฟร้อนท์เบย์รีสอร์ท
ครัวฮาลาลอ่าวนางซิลเวอร์ออคิด รีสอร์ท
ร้าน ณ เมืองบี่
กอบัว เบเกอรี่
DE FISH SEAFOOD RESTAURANT AND FIORE COFFEE
ร้านอาหารไวท์ออคิด อ่าวนางปริ้นช์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ร้านสถานีโรตี
ร้านอาหารมัยญาดา
ยิปซี ซีวิว รีสอร์ท
ครัวฮาลาลอ่าวนางภูพิมานรีสอร์ทแอนด์สปา
โรงแรมพี.พี มัยญาดา
ครัวฮาลาลอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลคลองท่อม
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
halal24
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
มัสยิดกระบี่
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
อัฟยอด
อิสลามแห่งประเทศไทย
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ