หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด
เยี่ยมสถาบันฮาลาล
เยี่ยมสถาบันฮาลาล
วันที่ 12 พย.2562 เวลา 14:00 น ที่สถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี คณะกรรมการสมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ นำโดย นายอัสนาวี มุคุระ ประธานสมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ นายนพดล สุทธิการ เลขานุการสมาพันธ์ ผศ.ดร.อะหมัด อิสัน รองประธานสมาพันธ์ฯ นายเจ๊ะฮูเซ็น เจ๊ะอุบง รองประธานสมาพันธ์ นายวิรัตน์ และเล็ม รองเลขานุการสมาพันธ์ นายเอกรัญ แดงโต๊ะเห รองเลขานุการสมาพันธ์ นายวิรัช สีหมุ่น รองเลขานุการ นายเอกพงษ์ ยีหล๊ะ รองเลขานุการสมาพันธ์ฯ นายยะมีล มูสิโก รองประธานจังหวัดพัทลุง นายหรัอหีม ชื่นคำ รองประธาน พัทลุง นายสุเมธ ดมเด็ม กรรมการอิสลาม 15 จังหวัดภาคใต้ โดยได้รับการต้อนรับจาก คร.ธวัช นุ้ยผอม ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล นายอับดุลเลาะ โซะมะดะ นักวิชาการศึกษาฮาลาล ประเด็นการพบปะ ได้ปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการขับเคลื่อน ด้านฮาลาลและระบบซากาต เพื่อสนับสนุนด้านงบประมาณ และบุคลากร เสร็จสิ้นการหารือ เวลา 16:00 น วิรัช สีหมุ่น รายงานจากสถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12 พ.ย. 2562  34 ครั้ง
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยายแสดงความคิดเห็น

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้านสามพี่น้อง
รายละเอียด
ร้านอาหารกระชังเกาะกลางซีฟู๊ด
รายละเอียด
ร้านครัวบังกาก
รายละเอียด
ร้านเนอฆารา
ร้านอาหารท่าสนุก ซีฟู้ด
ร้านฮาสาน๊ะ
ร้านฟองชาแฟมิลี่
ร้านครัวฮัซซูน่า
ซี แคนู ฟอร์ ยู
บ้านใสใน รีสอร์ท
ร้าน NF bakery & coffee sweet
ร้านน้ำชาครูบาหรี
ร้านกัวลาบารา ซีฟู้ด
ยิปซี ซีวิว รีสอร์ท
ร้านในฝันเบเกอรี่
ครัว ฮาลาล เดอะ ตะมะ โฮเต็ล
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านอาหารเจ๊ะนะ ฮาลาลซีฟู๊ด
ธารทองสตูลทัวร์ แอนด์ รีสอร์ท
บริษัทยะลาแกรนด์พาเลซ (1996) จำกัด
ร้านอ่าวใหม่ ซีฟู๊ด
ร้านจิ้มจุ่มบ้านสวน
ร้านอาหารเรือนทะเล
ครัวเบเกอรี่ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง
ร้านครัวฮัจยะห์
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
อัฟยอด
halal24
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
มัสยิดกระบี่
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อิสลามแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี