หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด
ประชุมร่วมคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดเขต อ่าวนาง
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดบ้านคลองแห้ง กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นำโดย นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ กระบี่ นายสุนทร สีหมุ่น รองประธาน กอจ พร้อมด้วย นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ นายเจ็ะอาหลี คมขำ กอจ นายวิรัช สีหมุ่น กอจ ร่วมประชุมประจำเดือน กับกรรมการอิสลามประจำมัสยิด เขตตำบลอ่าวนาง ครั้งที่ 1 /2562 ประจำเดือน พย 2562 จำนวน 7 มัสยิด ประกอบด้วย มัสยิดทรายขาว ,มัสยิดคลองแห้ง,มัสยิดบ้านช่องพลี,มัสยิดเเกาะพีพี,มัสยิดบ้านอ่าวนาง,มัสยิดบ้านนาไทย,มัสยิดอัลมูวาฮีดีน
วาระประชุม แจ้งเพื่อทราบเรื่องหลักการและเหตุผลการประชุมประจำเดือน แจ้งเรื่องงานการกุศลในเขตตำบล แจ้งให้จัดตั้งกลุ่มไลน์ตำบล และแจ้งเบอร์โทรที่ติดต่อง่ายเพื่อความสะดวกในการประสานงาน การจัดแฟ้มปฏิบัติงานส่วนบุคคล เรื่องให้สำรวจวาระของกรรมการแต่ละมัสยิด แจ้งผลการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในจังหวัดกระบี่ในเดือนที่ผ่านมา เรื่องการรับรองและยกเลิกฮาลาล ประจำเดือน ของกรรมการกลางอิสาลมแห่งประเทศไทย การจัดเตรียมการประเมินมัสยิดรอบสาม ติดตามการศึกษาภาคศาสนาของมัสยิดต่างๆ ติดตามผลการสำรวจร้านค้าชุมชน(ฮาลาลมูเก็ม) ในเขตตำบลอ่าวนาง กำหนดวัน อบรมผู้ประกอบการฮาลาลมูเก็ม เรื่องโครงการอบรมคณะกรรมการมัสยิดในเขตตำบลอ่าวนาง เรื่องติดตามเงินบริจาค 20 บาท เพื่อสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม ติดตามเรื่องทะเบียนสัปปุรุษออนไลน์ เรื่องกำหนดวันอบรมมัสยิดออนไลน์ เรื่องกำหนดโครงสร้างบริหารกรรมการชมรมตำบล เรื่องระเบียบการจัดงานต่างๆ ในมัสยิดจังหวัดกระบี่ ปิดประชุม 22:00 น
05 พ.ย. 2562  132 ครั้ง
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยายแสดงความคิดเห็น

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท

ข้อมูลร้านอาหาร
ครัวฮาลาลอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลคลองท่อม
รายละเอียด
ครัววิลเลจ@ไร่เลย์วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา
รายละเอียด
ร้านอาหารครัวระเบียบ อินเตอร์บุฟเฟ่ ฮาลาลฟู้ด
รายละเอียด
ครัวเบเกอรี่ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขากระบี่
ครัวเบเกอรี่ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง
โรงแรมกระบี่ฟร้อนท์เบย์รีสอร์ท
ครัวฮาลาลอ่าวนางซิลเวอร์ออคิด รีสอร์ท
ร้านปากน้ำกระบี่ซีฟู้ด
ยิปซี ซีวิว รีสอร์ท
DE FISH SEAFOOD RESTAURANT AND FIORE COFFEE
ซันไรท์ ทรอปิคอล รีสอร์ท
ครัว ฮาลาล เดอะ ตะมะ โฮเต็ล
ครัวฮาลาลอ่าวนางภูพิมานรีสอร์ทแอนด์สปา
ร้านอาหารกระชังขนาบน้ำวิวซีฟู้ด
ร้านอาหารใสใน
กอบัว เบเกอรี่
กอบัว เบเกอรี่
ร้านอาหารไวท์ออคิด อ่าวนางปริ้นช์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรมกระบี่เพชรไพลิน
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
อัฟยอด
อิสลามแห่งประเทศไทย
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
halal24
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
มัสยิดกระบี่
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด