หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด
ประชุมร่วมคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดเขต อ่าวนาง
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดบ้านคลองแห้ง กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นำโดย นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ กระบี่ นายสุนทร สีหมุ่น รองประธาน กอจ พร้อมด้วย นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ นายเจ็ะอาหลี คมขำ กอจ นายวิรัช สีหมุ่น กอจ ร่วมประชุมประจำเดือน กับกรรมการอิสลามประจำมัสยิด เขตตำบลอ่าวนาง ครั้งที่ 1 /2562 ประจำเดือน พย 2562 จำนวน 7 มัสยิด ประกอบด้วย มัสยิดทรายขาว ,มัสยิดคลองแห้ง,มัสยิดบ้านช่องพลี,มัสยิดเเกาะพีพี,มัสยิดบ้านอ่าวนาง,มัสยิดบ้านนาไทย,มัสยิดอัลมูวาฮีดีน
วาระประชุม แจ้งเพื่อทราบเรื่องหลักการและเหตุผลการประชุมประจำเดือน แจ้งเรื่องงานการกุศลในเขตตำบล แจ้งให้จัดตั้งกลุ่มไลน์ตำบล และแจ้งเบอร์โทรที่ติดต่อง่ายเพื่อความสะดวกในการประสานงาน การจัดแฟ้มปฏิบัติงานส่วนบุคคล เรื่องให้สำรวจวาระของกรรมการแต่ละมัสยิด แจ้งผลการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในจังหวัดกระบี่ในเดือนที่ผ่านมา เรื่องการรับรองและยกเลิกฮาลาล ประจำเดือน ของกรรมการกลางอิสาลมแห่งประเทศไทย การจัดเตรียมการประเมินมัสยิดรอบสาม ติดตามการศึกษาภาคศาสนาของมัสยิดต่างๆ ติดตามผลการสำรวจร้านค้าชุมชน(ฮาลาลมูเก็ม) ในเขตตำบลอ่าวนาง กำหนดวัน อบรมผู้ประกอบการฮาลาลมูเก็ม เรื่องโครงการอบรมคณะกรรมการมัสยิดในเขตตำบลอ่าวนาง เรื่องติดตามเงินบริจาค 20 บาท เพื่อสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม ติดตามเรื่องทะเบียนสัปปุรุษออนไลน์ เรื่องกำหนดวันอบรมมัสยิดออนไลน์ เรื่องกำหนดโครงสร้างบริหารกรรมการชมรมตำบล เรื่องระเบียบการจัดงานต่างๆ ในมัสยิดจังหวัดกระบี่ ปิดประชุม 22:00 น
05 พ.ย. 2562  44 ครั้ง
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยายแสดงความคิดเห็น

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท

ข้อมูลร้านอาหาร
ครัววิลเลจ@ไร่เลย์วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา
รายละเอียด
ร้านครัวริมเล
รายละเอียด
ร้านน้ำชาครูบาหรี
รายละเอียด
ร้านมีมี่ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมะระ
ร้านอาลาดิน
ร้านครัวฮัซซูน่า
ร้านครัวบังกาก
มากิชิ
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านฮาสาน๊ะ
ร้านอาหารกระชังเกาะกลางซีฟู๊ด
ร้านละงูเบเกอรี่
อะยัมบัง (ประเทศไทย)
ร้านในฝันเบเกอรี่
บริษัท เอ็ม บี เรสเตอรองท์ จำกัด
ร้านกัวลาบารา ซีฟู้ด
ร้านเมย์บีค๊อฟฟี่ แอนด์ ฮาลาลฟู้ด
ยะลาบุฟเฟต์
ร้านครัวบ้านศิรดา
ร้าน NF bakery & coffee sweet
ไก่ย่างเนื้อทอง
ร้านอาหารดีอันดามัน (D’Andaman restaurant)
ร้านมาจูพิซซ่า
ร้านปากน้ำกระบี่ซีฟู้ด
ร้านอาหารเรือนทะเล
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
อิสลามแห่งประเทศไทย
อัฟยอด
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
มัสยิดกระบี่
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
halal24
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์