หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด
ฮาลาลมูเก็มที่เขาทอง
รายงานเพื่อทราบ
วันที่ 2 พย 2562 เวลา 13:00-16:00 น ณ ศูนย์จริยธรรมประจำมัสยิดจำปาสระ นายวาเหตุ มารยา หัวหน้าฝ่ายฮาลาล นายฉิม ทับทอง กรรมการ นายดลหร้อหมาน นัคคา กรรมการ ร่วมงานโครงการฮาลาลมูเก็ม โดยมีนายวิรัตน์ และเล็ม เลขาฯ นายวิรัช สีหมุ่น ร่วมบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ การผลิต การซื้อ การจัดวาง และเตรียมการเพื่อเข้าสู่การตรวจประเมิน มีผู้ประกอบการร้านค้าเขตตำบลเขาทอง เข้าร่วมโครงการ 70 ราย ได้รับการอนุเคราะห์ และสนับสนุนสถานที่เครื่องเสียง อาหารว่าง ระหว่างการอบรม จาก อิหม่าม มงคล ธรรมศรี เป็นอย่างดี ผลการดำเนินกิจกรรม ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงรายงานมาเพื่อทราบ
วิรัช สีหมุ่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กอจ กระบี่ รายงาน
03 พ.ย. 2562  44 ครั้ง
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยายแสดงความคิดเห็น

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้านอาหารท่าสนุก ซีฟู้ด
รายละเอียด
บริษัท เอ็ม บี เรสเตอรองท์ จำกัด
รายละเอียด
ซี แคนู ฟอร์ ยู
รายละเอียด
ร้านแสงสุริยา
ร้านลานนม
บริษัท เซาท์เทอร์นเอ็นเตอร์ไพรส์ กรุ๊ป จำกัด
ร้านบังบ่าว
ร้านอาหารเจ๊ะนะ ฮาลาลซีฟู๊ด
ร้านฮาสาน๊ะ
ร้านอาลาดิน
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านนาวา ซีฟู๊ด
ร้านครัวฮาลาล
ร้านในฝันเบเกอรี่
ไก่ย่างเนื้อทอง
ร้านจ๊ะฟี้ไก่ทอด ลูกชิ้น
ครัวฮาลาลอ่าวนางซิลเวอร์ออคิด รีสอร์ท
ร้านอาหารกระโจมทราย
ร้าน Fahat coffee & restaurant
ยิปซี ซีวิว รีสอร์ท
ร้านอาหารเรือนทะเล
ร้านอาหารอิสลามสองพี่น้อง
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านครัวฌาญัช ซีฟู้ด
ครัวฮาลาลอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลคลองท่อม
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
อิสลามแห่งประเทศไทย
มัสยิดกระบี่
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
halal24
อัฟยอด
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์