หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด
เลือกคณะกรรมการมัสยิดบ้านไหนหนัง
เลือกคณะกรรมการมัสยิดบ้านไหนหนัง
วันที่ 1 พย 2562 เวลา 13:00 น อาศัยอำนาจความในข้อ 7 วรรคหนึ่ง ของระเบียบกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการอิสลามประจำมัสยิด พศ 2559 ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่มีคำสั่งให้มีการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิด บ้านไหนหนัง หมุ่ที่ 3 ตำบลเขาคราม อเมืองกระบี่ มีนาย สุนทร สีหมุ่น นายวิรัตน์ และเล็ม นายเจ็ะอาลี คมขำ นายดลหร้อหมาน นัคคา นายวิรัช สีหมุ่น เป็นกรรมการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดบ้านไหนหนัง ในการคัดเลือกมีนายดลหลัอ เหมพิทักษ์ ผู้เสนอรายชื่อสัปปุรุษ 12 คน 1 นายวิสุทธิ์ บุตรหลำ 2 นายยงยุทธ กุลหลัก 3 นายหีม จันทร์มนี 4 นายยุมอาจ เริงจิตร 5 นายห้าสัน วันศุกร์ 6 นายอาหลิ่ม อุปมา 7 นายณัฐพล ยาวะโนภาส 8 นายดล้อ มังคะลา 9 นายอาทิตย์ ปานขวัญ 10 นายไหโหยบ เริงจิตร 11 นายก่อเหลด ธรรมศรี 12 นายห่อหนี มุคุระ สัปปุรุษ รับรอง ทั้ง 12 คน เป็นกรรมการต่อไป โดยกรรมการคัดเลือกชุดดังกล่าว นำรายชื่อเพื่อเสนอต่อนายทะเบียน เพื่อมติรับรองต่อที่ประชุมกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ต่อไป
01 พ.ย. 2562  46 ครั้ง
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยายแสดงความคิดเห็น

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้านอาหารซ้อฝีย๊ะ ธารา
รายละเอียด
ร้านนาวา ซีฟู๊ด
รายละเอียด
ร้านอิ่มจังต้มยำเตี๋ยวปลา
รายละเอียด
ยิปซี ซีวิว รีสอร์ท
โรงแรมกระบี่ฟร้อนท์เบย์รีสอร์ท
ร้านเมย์บีค๊อฟฟี่ แอนด์ ฮาลาลฟู้ด
ร้าน NF bakery & coffee sweet
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านสุชาดา ฮาลาลฟู๊ด
ร้านแอนชาชัก
ครัวฮาลาลอ่าวนางซิลเวอร์ออคิด รีสอร์ท
ร้านฮารีฮาลาลฟูดส์
ร้านเนอฆารา
โรงแรมกระบี่เพชรไพลิน
ร้านอาหารกระชังขนาบน้ำวิวซีฟู้ด
ซี แคนู ฟอร์ ยู
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านจ๊ะฟี้ไก่ทอด ลูกชิ้น
ร้านอาลาดิน
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านอาหารดีอันดามัน (D’Andaman restaurant)
ร้านฟองชาแฟมิลี่
บริษัท เอ็ม บี เรสเตอรองท์ จำกัด
ครัวฮาลาลอ่าวนางภูพิมานรีสอร์ทแอนด์สปา
ร้านอาหารเจ๊ะนะ ฮาลาลซีฟู๊ด
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อัฟยอด
มัสยิดกระบี่
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
halal24
อิสลามแห่งประเทศไทย
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์