หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด
เลือกคณะกรรมการมัสยิดบ้านไหนหนัง
เลือกคณะกรรมการมัสยิดบ้านไหนหนัง
วันที่ 1 พย 2562 เวลา 13:00 น อาศัยอำนาจความในข้อ 7 วรรคหนึ่ง ของระเบียบกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการอิสลามประจำมัสยิด พศ 2559 ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่มีคำสั่งให้มีการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิด บ้านไหนหนัง หมุ่ที่ 3 ตำบลเขาคราม อเมืองกระบี่ มีนาย สุนทร สีหมุ่น นายวิรัตน์ และเล็ม นายเจ็ะอาลี คมขำ นายดลหร้อหมาน นัคคา นายวิรัช สีหมุ่น เป็นกรรมการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดบ้านไหนหนัง ในการคัดเลือกมีนายดลหลัอ เหมพิทักษ์ ผู้เสนอรายชื่อสัปปุรุษ 12 คน 1 นายวิสุทธิ์ บุตรหลำ 2 นายยงยุทธ กุลหลัก 3 นายหีม จันทร์มนี 4 นายยุมอาจ เริงจิตร 5 นายห้าสัน วันศุกร์ 6 นายอาหลิ่ม อุปมา 7 นายณัฐพล ยาวะโนภาส 8 นายดล้อ มังคะลา 9 นายอาทิตย์ ปานขวัญ 10 นายไหโหยบ เริงจิตร 11 นายก่อเหลด ธรรมศรี 12 นายห่อหนี มุคุระ สัปปุรุษ รับรอง ทั้ง 12 คน เป็นกรรมการต่อไป โดยกรรมการคัดเลือกชุดดังกล่าว นำรายชื่อเพื่อเสนอต่อนายทะเบียน เพื่อมติรับรองต่อที่ประชุมกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ต่อไป
01 พ.ย. 2562  126 ครั้ง
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยายแสดงความคิดเห็น

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้

ข้อมูลร้านอาหาร
ครัว ฮาลาล เดอะ ตะมะ โฮเต็ล
รายละเอียด
ครัวเบเกอรี่ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง
รายละเอียด
ร้านอาหารใสใน
รายละเอียด
ครัวฮาลาลอ่าวนางภูพิมานรีสอร์ทแอนด์สปา
กอบัว เบเกอรี่
โรงแรมกระบี่เพชรไพลิน
ร้านอาหารครัวระเบียบ อินเตอร์บุฟเฟ่ ฮาลาลฟู้ด
กอบัว เบเกอรี่
ร้านอาหารไวท์ออคิด อ่าวนางปริ้นช์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ครัวเบเกอรี่ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขากระบี่
ครัววิลเลจ@ไร่เลย์วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา
DE FISH SEAFOOD RESTAURANT AND FIORE COFFEE
ซันไรท์ ทรอปิคอล รีสอร์ท
ร้านอาหารกระชังขนาบน้ำวิวซีฟู้ด
โรงแรมกระบี่ฟร้อนท์เบย์รีสอร์ท
ยิปซี ซีวิว รีสอร์ท
ครัวฮาลาลอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลคลองท่อม
ครัวฮาลาลอ่าวนางซิลเวอร์ออคิด รีสอร์ท
ร้านปากน้ำกระบี่ซีฟู้ด
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
halal24
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
อิสลามแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
อัฟยอด
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
มัสยิดกระบี่