หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด
ประชุมฝ่ายกิจการฮาลาล มูเก้มคลองประสงค์
29 ตุลาคม 2562 ฮาลาลมูเก็มตำบลคลองประสงค์ ที่โรงเรียนกิจธรรมอิสลามวิทยา ม1 เกาะลาง ตำบล คลองประสงค์ จังหวัดกระบี่ 150 ผู้ประกอบการร้านค้า ผลิตภันฑ์เข้าร่วม นายวิรัช สีหมุ่น นายวิรัตน์ และเล็ม ฝ่ายฮาลาล สนง กอจ กระบี่ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ตามเกนณฑ์มตาตฐานรับรอง โดยได้รับการอนุเคราะห้องประชุมจาก นายประสาร เพชรแขก (ครูซีน) เป็นอย่างดี
29 ต.ค. 2562  39 ครั้ง
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยายแสดงความคิดเห็น

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้านมาลีก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
รายละเอียด
ร้านในฝันเบเกอรี่
รายละเอียด
ร้านครัวริมเล
รายละเอียด
มากิชิ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ร้านจิ้มจุ่มบ้านสวน
ร้านครัวบ้านศิรดา
ร้านละงูเบเกอรี่
ร้านลานนม
ร้านข้าวแกงจ๊ะสุ
ครัวฮาลาลอ่าวนางภูพิมานรีสอร์ทแอนด์สปา
ร้านบังบ่าว
ร้านมาจูพิซซ่า
โรงแรมกระบี่เพชรไพลิน
ร้านนาวา ซีฟู๊ด
ร้านจ๊ะฟี้ไก่ทอด ลูกชิ้น
ร้านเนอฆารา
บริษัทยะลาแกรนด์พาเลซ (1996) จำกัด
ร้านอาหารเจ๊ะนะ ฮาลาลซีฟู๊ด
อะยัมบัง (ประเทศไทย)
ครัวฮาลาลอ่าวนางซิลเวอร์ออคิด รีสอร์ท
ซันดา รีสอร์ท
ร้านอ่าวใหม่ ซีฟู๊ด
ร้านอาหารซ้อฝีย๊ะ ธารา
ร้านอาลาดิน
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
halal24
มัสยิดกระบี่
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
อัฟยอด
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
อิสลามแห่งประเทศไทย
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.