หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด
ประชุมสรุปผลปฏิบัติงาน กอจ รอบ 2 ปี
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ทึ่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เกาะลันตา คณะกรรมการอิสลามกระบี่ทั้งคณะ ร่วมประชุม สรุปผลการปฏิบัติงาน 2 ปี มีกรรมการเข้าร่วมประกอบด้วย
๑.นายอัสนาวี มุคุระ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๒.นายสมเดช ขยันการ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
๓.นายสุนทร สีหมุ่น รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๔.นายดนหล้า พยายาม รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๕.นายฉลาด ดำดี รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๖.นายก้าแหมน ลูกเหล็ม รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๗.นายม่าหนาบ ซื่อตรง รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๘.ดร.ศราวุฒิ แข็งแรง รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๙.นายปรีชา พยายาม คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๑๐.นายวิรัช สีหมุ่น คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๑๑.นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๑๒.นายเจ๊ะฮาหลี คมขำ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๑๓.นายอดุลย์ ผิวดี คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๑๔.นายบันลือ บวรศิริโสภณ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๑๕.นายดนหร้อหมาน นักคา คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๑๖.นายสมเกียรติ วะจิดี คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๑๗.นายว่าเหด มารยา คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๑๘.นายธนาศักดิ์ แดงหนำ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๑๙.นายฮาแชม เย็บปัก คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๒๐.นายฉิม ทับทอง คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๒๑.นายก่อเดช ผิวดี คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๒๒.นายย่าสาด หวังผล คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๒๓.นายเดช ช่างเรือ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๒๔.นายอาสัน กิ่งเล็ก คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๒๕.นายศักดิ์ชัย ภักดี คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๒๖.นายธัญญา เหล่ชาย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๒๗.นายสรรเสริญ ก๊กใหญ่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๒๘.นายสุขสันต์ ไทรบุรี คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๒๙.นายอาลีม บ้านนบ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๓๐.นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
23 ต.ค. 2562  43 ครั้ง
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยายแสดงความคิดเห็น

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้านมีมี่ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมะระ
รายละเอียด
ร้านสุชาดา ฮาลาลฟู๊ด
รายละเอียด
ธารทองสตูลทัวร์ แอนด์ รีสอร์ท
รายละเอียด
ร้านอาหารอิสลามสองพี่น้อง
ร้านแสงสุริยา
ซันไรท์ ทรอปิคอล รีสอร์ท
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านมาจูพิซซ่า
ครัว ฮาลาล เดอะ ตะมะ โฮเต็ล
ร้านแอนชาชัก
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านฮาสาน๊ะ
ร้านอาหารเจ๊ะนะ ฮาลาลซีฟู๊ด
ครัวฮาลาลอ่าวนางซิลเวอร์ออคิด รีสอร์ท
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านจิ้มจุ่มบ้านสวน
ร้านอาหารดีอันดามัน (D’Andaman restaurant)
บริษัทยะลา เจ.พี.เค.จำกัด
ร้านอาหารเรือนทะเล
ครัวฮาลาลอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลคลองท่อม
ยะลาบุฟเฟต์
บริษัทเบตงเมอร์ลิน จำกัด
ร้านครัวบังสัน
ร้านในฝันเบเกอรี่
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
มัสยิดกระบี่
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
อัฟยอด
halal24
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
อิสลามแห่งประเทศไทย