หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด
ประชุมสรุปผลปฏิบัติงาน กอจ รอบ 2 ปี
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ทึ่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เกาะลันตา คณะกรรมการอิสลามกระบี่ทั้งคณะ ร่วมประชุม สรุปผลการปฏิบัติงาน 2 ปี มีกรรมการเข้าร่วมประกอบด้วย
๑.นายอัสนาวี มุคุระ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๒.นายสมเดช ขยันการ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
๓.นายสุนทร สีหมุ่น รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๔.นายดนหล้า พยายาม รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๕.นายฉลาด ดำดี รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๖.นายก้าแหมน ลูกเหล็ม รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๗.นายม่าหนาบ ซื่อตรง รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๘.ดร.ศราวุฒิ แข็งแรง รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๙.นายปรีชา พยายาม คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๑๐.นายวิรัช สีหมุ่น คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๑๑.นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๑๒.นายเจ๊ะฮาหลี คมขำ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๑๓.นายอดุลย์ ผิวดี คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๑๔.นายบันลือ บวรศิริโสภณ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๑๕.นายดนหร้อหมาน นักคา คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๑๖.นายสมเกียรติ วะจิดี คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๑๗.นายว่าเหด มารยา คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๑๘.นายธนาศักดิ์ แดงหนำ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๑๙.นายฮาแชม เย็บปัก คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๒๐.นายฉิม ทับทอง คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๒๑.นายก่อเดช ผิวดี คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๒๒.นายย่าสาด หวังผล คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๒๓.นายเดช ช่างเรือ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๒๔.นายอาสัน กิ่งเล็ก คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๒๕.นายศักดิ์ชัย ภักดี คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๒๖.นายธัญญา เหล่ชาย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๒๗.นายสรรเสริญ ก๊กใหญ่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๒๘.นายสุขสันต์ ไทรบุรี คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๒๙.นายอาลีม บ้านนบ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
๓๐.นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
23 ต.ค. 2562  118 ครั้ง
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยายแสดงความคิดเห็น

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้

ข้อมูลร้านอาหาร
DE FISH SEAFOOD RESTAURANT AND FIORE COFFEE
รายละเอียด
โรงแรมกระบี่เพชรไพลิน
รายละเอียด
ครัวฮาลาลอ่าวนางภูพิมานรีสอร์ทแอนด์สปา
รายละเอียด
ร้านอาหารกระชังขนาบน้ำวิวซีฟู้ด
กอบัว เบเกอรี่
ครัวฮาลาลอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลคลองท่อม
โรงแรมกระบี่ฟร้อนท์เบย์รีสอร์ท
ครัวเบเกอรี่ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง
ร้านปากน้ำกระบี่ซีฟู้ด
ร้านอาหารใสใน
ครัววิลเลจ@ไร่เลย์วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ครัวเบเกอรี่ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขากระบี่
ซันไรท์ ทรอปิคอล รีสอร์ท
ร้านอาหารครัวระเบียบ อินเตอร์บุฟเฟ่ ฮาลาลฟู้ด
ร้านอาหารไวท์ออคิด อ่าวนางปริ้นช์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ครัวฮาลาลอ่าวนางซิลเวอร์ออคิด รีสอร์ท
ยิปซี ซีวิว รีสอร์ท
ครัว ฮาลาล เดอะ ตะมะ โฮเต็ล
กอบัว เบเกอรี่
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
อิสลามแห่งประเทศไทย
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
มัสยิดกระบี่
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
halal24
อัฟยอด
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่