หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด
ตรวจฮาลาล
รายงานผลการปฏิบัติงาน ต่อผู้บังคับบัญชาภายใต้การอำนวยการของ นายอัสนาวี มุคุระ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09:30-14:00 น. นำโดย นายธัญญา เหล่ชาย กอจ นายอาลีม บ้านนพ กอจ นายวิรัช สีหมุ่น กอจ ได้ทำหน้าที่ตามคำสั่งตรวจสถานประกอบการเพื่อขอต่ออายุ การรับรองฮาลาล กอท ประกอบด้วย บ.นำมันปาล์มเอเซี่ยน จำกัด อ่าวลึก ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ คลองยา อ่าวลึก บริษัทสยามแมคโครกระบี่ ต ไสไทยแผนกเบเกอรี่ รวม 3 สถานประกอบการ ผลการดำเนินการตรวจรับรองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (วิรัช สีหมุ่น )รายงาน
22 ต.ค. 2562  46 ครั้ง
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยายแสดงความคิดเห็น

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้านเนอฆารา
รายละเอียด
ร้านฮารีฮาลาลฟูดส์
รายละเอียด
ยะลาบุฟเฟต์
รายละเอียด
ครัวเบเกอรี่ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขากระบี่
ร้านอาหารกระโจมทราย
ร้านปากน้ำกระบี่ซีฟู้ด
ร้านไลค์คอฟฟี่/LIKE COFFE
ร้านอ่าวใหม่ ซีฟู๊ด
ร้านครัวฌาญัช ซีฟู้ด
ร้าน NF bakery & coffee sweet
ร้านในฝันเบเกอรี่
ยิปซี ซีวิว รีสอร์ท
ร้านอาลาดิน
ร้านครัวบ้านศิรดา
ซี แคนู ฟอร์ ยู
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านในฝันเบเกอรี่
ซันดา รีสอร์ท
บริษัทยะลา เจ.พี.เค.จำกัด
ร้านครัวริมเล
มากิชิ
ร้านอาหารอิสลามสองพี่น้อง
ร้านอาหารเรือนทะเล
บริษัท เอ็ม บี เรสเตอรองท์ จำกัด
ครัวเบเกอรี่ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
มัสยิดกระบี่
อิสลามแห่งประเทศไทย
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
halal24
อัฟยอด
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่