หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ
ประชุมผู้นำศาสนาตำบลเขาคราม
วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 19:00 -21:00 น.ที่ ห้องประชุมมัสยิดบ้านทุ่ง ม1 ตำบลเขาคราม อ เมือง จ กระบี่ ประชุมร่วม อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น เขตตำบลเขาคราม 8 มัสยิด 31 คน นำโดย นายอัสนาวี มุคุระ นายสุนทร สีหมุ่น วิรัตน์ และเล็ม วินัช สีหมุ่น ตามวาระ แจ้งให้ทราบ
เรื่องการจัดงานกุศลในเขตตำบลเขาคราม แจ้งสรุปผลการประชุมประจำเดือนของ กอจ กระบี่ เรื่องเตรียมการประเมินมัสยิดรอบสาม เรื่องฮาลาลมุเก็ม แต่งตั้งคณะอนุกรรมการมัสยิดกลุ่มสตรี ติดตามมัสยิดออนไลน์ ให้มีการอบรมนายทะเบียนวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์อัรรอยยานพิทยานุสรน์ เวลา 08:00-12:00 น การจัดการเรียนการสอนของแต่ละมัสยิด การสำรวจร้านค้าชุมชนมัสยิด การติดตามเงินบริจาค สร้างสำนักงาน กอจ กำหนดวันอบรมผู้ประกอบการฮาลาลมูเก็ม และกลุ่มสตรี กำหนดระเบียบจัดงานมัสยิดในเขตตำบลเขาครามการคัดเลือกผู้นำศาสนาเขตตำบลเขาคราม ที่ประชุมได้คัดเลือก นายอับดลเราะหมาน แดงหนำ อิหม่ามมัสยิดบ้านไหนหนัง วิรัช รายงาน
09 ต.ค. 2562  13 ครั้ง
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยายแสดงความคิดเห็น

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้านข้าวแกงจ๊ะสุ
รายละเอียด
ร้านมาลีก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
รายละเอียด
ครัวเบเกอรี่ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขากระบี่
รายละเอียด
ร้านเนอฆารา
ยิปซี ซีวิว รีสอร์ท
มากิชิ
โรงแรมกระบี่เพชรไพลิน
ร้านฮารีฮาลาลฟูดส์
ร้านมีมี่ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมะระ
ซี แคนู ฟอร์ ยู
ร้าน Fahat coffee & restaurant
ร้านในฝันเบเกอรี่
ครัววิลเลจ@ไร่เลย์วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรมกระบี่ฟร้อนท์เบย์รีสอร์ท
ร้านน้ำชาครูบาหรี
ครัวฮาลาลอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลคลองท่อม
ร้านปากน้ำกระบี่ซีฟู้ด
ร้านครัวฮาลาล
บริษัท เซาท์เทอร์นเอ็นเตอร์ไพรส์ กรุ๊ป จำกัด
ร้านจิ้มจุ่มบ้านสวน
ร้านอาลาดิน
ไก่ย่างเนื้อทอง
ครัวฮาลาลอ่าวนางภูพิมานรีสอร์ทแอนด์สปา
ร้านสุชาดา ฮาลาลฟู๊ด
ร้านในฝันเบเกอรี่
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
มัสยิดกระบี่
halal24
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
อัฟยอด
อิสลามแห่งประเทศไทย