หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ
ประชุมผู้นำศาสนาตำบลเขาคราม
วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 19:00 -21:00 น.ที่ ห้องประชุมมัสยิดบ้านทุ่ง ม1 ตำบลเขาคราม อ เมือง จ กระบี่ ประชุมร่วม อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น เขตตำบลเขาคราม 8 มัสยิด 31 คน นำโดย นายอัสนาวี มุคุระ นายสุนทร สีหมุ่น วิรัตน์ และเล็ม วินัช สีหมุ่น ตามวาระ แจ้งให้ทราบ
เรื่องการจัดงานกุศลในเขตตำบลเขาคราม แจ้งสรุปผลการประชุมประจำเดือนของ กอจ กระบี่ เรื่องเตรียมการประเมินมัสยิดรอบสาม เรื่องฮาลาลมุเก็ม แต่งตั้งคณะอนุกรรมการมัสยิดกลุ่มสตรี ติดตามมัสยิดออนไลน์ ให้มีการอบรมนายทะเบียนวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์อัรรอยยานพิทยานุสรน์ เวลา 08:00-12:00 น การจัดการเรียนการสอนของแต่ละมัสยิด การสำรวจร้านค้าชุมชนมัสยิด การติดตามเงินบริจาค สร้างสำนักงาน กอจ กำหนดวันอบรมผู้ประกอบการฮาลาลมูเก็ม และกลุ่มสตรี กำหนดระเบียบจัดงานมัสยิดในเขตตำบลเขาครามการคัดเลือกผู้นำศาสนาเขตตำบลเขาคราม ที่ประชุมได้คัดเลือก นายอับดลเราะหมาน แดงหนำ อิหม่ามมัสยิดบ้านไหนหนัง วิรัช รายงาน
09 ต.ค. 2562  96 ครั้ง
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย



แสดงความคิดเห็น

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้

ข้อมูลร้านอาหาร
ครัวเบเกอรี่ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง
รายละเอียด
DE FISH SEAFOOD RESTAURANT AND FIORE COFFEE
รายละเอียด
ครัววิลเลจ@ไร่เลย์วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา
รายละเอียด
ครัวฮาลาลอ่าวนางซิลเวอร์ออคิด รีสอร์ท
ร้านปากน้ำกระบี่ซีฟู้ด
ครัว ฮาลาล เดอะ ตะมะ โฮเต็ล
ร้านอาหารกระชังขนาบน้ำวิวซีฟู้ด
ร้านอาหารครัวระเบียบ อินเตอร์บุฟเฟ่ ฮาลาลฟู้ด
โรงแรมกระบี่เพชรไพลิน
ครัวเบเกอรี่ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขากระบี่
ครัวฮาลาลอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลคลองท่อม
ร้านอาหารใสใน
โรงแรมกระบี่ฟร้อนท์เบย์รีสอร์ท
กอบัว เบเกอรี่
ยิปซี ซีวิว รีสอร์ท
ซันไรท์ ทรอปิคอล รีสอร์ท
กอบัว เบเกอรี่
ครัวฮาลาลอ่าวนางภูพิมานรีสอร์ทแอนด์สปา
ร้านอาหารไวท์ออคิด อ่าวนางปริ้นช์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
อิสลามแห่งประเทศไทย
halal24
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
อัฟยอด
มัสยิดกระบี่
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.