หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ
ประชุมร่วม อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น เขตตำบลใสไทย/ปากน้ำ
วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00 น ที่ ห้องประชุมโรงเรียนวิทยาการอิสลามกระบี่ ประชุมร่วม อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น เขตตำบลใสไทย/ปากน้ำ ตามวาระ แจ้งให้ทราบ
เรื่องการจัดงานกุศลในเขตตำบลไสไทย แจ้งสรุปผลการประชุมประจำเดือนของ กอจ กระบี่ เรื่องเตรียมการประเมินมัสยิดรอบสาม เรื่องฮาลาลมุเก็ม แต่งตั้งคณะอนุกรรมการมัสยิดกลุ่มสตรี ติดตามมัสยิดออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนของแต่ละมัสยิด การสำรวจร้านค้าชุมชนมัสยิด การติดตามเวินบริจาค สร้างสำนักงาน กอจ กำหนดวันฮาลาลมูเก็ม และกลุ่มสตรี กำหนดระเบียบจัดงานมัสยิดในเขตตำบลไสไทย การคัดเลือกผู้นำศาสนาเขตตำบลไสไทย วิรัช รายงาน
08 ต.ค. 2562  73 ครั้ง
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยายแสดงความคิดเห็น

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้

ข้อมูลร้านอาหาร
ยิปซี ซีวิว รีสอร์ท
รายละเอียด
ร้านปากน้ำกระบี่ซีฟู้ด
รายละเอียด
ครัว ฮาลาล เดอะ ตะมะ โฮเต็ล
รายละเอียด
ครัวฮาลาลอ่าวนางภูพิมานรีสอร์ทแอนด์สปา
โรงแรมกระบี่ฟร้อนท์เบย์รีสอร์ท
ครัวฮาลาลอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลคลองท่อม
กอบัว เบเกอรี่
ครัววิลเลจ@ไร่เลย์วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ครัวเบเกอรี่ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขากระบี่
ร้านอาหารกระชังขนาบน้ำวิวซีฟู้ด
ร้านอาหารไวท์ออคิด อ่าวนางปริ้นช์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ครัวเบเกอรี่ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง
กอบัว เบเกอรี่
ร้านอาหารใสใน
ซันไรท์ ทรอปิคอล รีสอร์ท
DE FISH SEAFOOD RESTAURANT AND FIORE COFFEE
โรงแรมกระบี่เพชรไพลิน
ครัวฮาลาลอ่าวนางซิลเวอร์ออคิด รีสอร์ท
ร้านอาหารครัวระเบียบ อินเตอร์บุฟเฟ่ ฮาลาลฟู้ด
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
halal24
อิสลามแห่งประเทศไทย
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
อัฟยอด
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
มัสยิดกระบี่
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่