หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ
กรรมการอิสลามพบหัวหน้าสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
วันที่ 7 ตุลาคม 2562 กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นำโดย นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามกระบี่ นายสุนทร สีหมุ่น รองประธานฯ นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ นายวิรัช สีหมุ่น กรรมการฝ่าย ict เข้าพบ นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เพื่อติดต่อข้อราชการเกี่ยวกับ การดำเนินงานโครงการฮาลาลมูเก็ม (ชุมชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องของด้านสุขาภิบาล ในชุมชน โดยการขอกำลังสนับสนุน อสม. ในพื้นที่ร่วมกับผู้นำมัสยิด กรรมการมัสยิดฝ่ายฮาลาล เป็นคณะทำงานตรวจประเมินรับรองร้านอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสนองนโยบายด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ ครอบคลุมทั้งจังหวัดและได้ยื่นหนังสือโครงการร่วมถ่ายภาพที่ระลึกและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ วิรัช รายงาน
07 ต.ค. 2562  26 ครั้ง
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยายแสดงความคิดเห็น

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้านแสงสุริยา
รายละเอียด
ร้านครัวริมเล
รายละเอียด
ร้านครัวฮัจยะห์
รายละเอียด
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านบังบ่าว
ครัวเบเกอรี่ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขากระบี่
โรงแรมกระบี่ฟร้อนท์เบย์รีสอร์ท
ร้านอาลาดิน
ครัวฮาลาลอ่าวนางซิลเวอร์ออคิด รีสอร์ท
ร้านสามพี่น้อง
บริษัทยะลาแกรนด์พาเลซ (1996) จำกัด
ร้าน Fahat coffee & restaurant
ร้านอิ่มจังต้มยำเตี๋ยวปลา
โรงแรมกระบี่เพชรไพลิน
ร้านแอนชาชัก
ร้านครัวฮัซซูน่า
ร้าน NF bakery & coffee sweet
ร้านมาลีก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
ร้านครัวบังสัน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ร้านอาหารซ้อฝีย๊ะ ธารา
ร้านอ่าวใหม่ ซีฟู๊ด
ร้านสุชาดา ฮาลาลฟู๊ด
ร้านละงูเบเกอรี่
ร้านในฝันเบเกอรี่
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
halal24
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
มัสยิดกระบี่
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
อิสลามแห่งประเทศไทย
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
อัฟยอด
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี