หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ
ประชุมคณะกรรมการสมาคมฟรัดูอีนจังหวัดกระบี่
6ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุม สนง กอจ กระบี่ เวลา 09.00น.นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามกระบี่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสมาคมการศึกษาฟัรดูอีนจังหวัดกระบี่และคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ เพื่อการเตรียมการจัดงาน "วันแก่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์เขตการศึกษาที่ 7 ฝั่งอันดามัน"
มีวาระที่เกี่ยวเนื่อง การพิจารณาเอกสารฉบับร่าง ประกาศสมาคมการศึกษาฟัรดูอีนจังหวัดกระบี่ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์เขตการศึกษาที่ 7 ฝั่งอันดามัน พิจารณาฉบับร่างกำหนดการจัดงานวันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ฯ ซึ่งงานดังกล่าวจัดไห้มีขึ้น ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2563 ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่
06 ต.ค. 2562  22 ครั้ง
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยายแสดงความคิดเห็น

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้านในฝันเบเกอรี่
รายละเอียด
ร้านจิ้มจุ่มบ้านสวน
รายละเอียด
ร้านอาหารเรือนทะเล
รายละเอียด
ร้านสามพี่น้อง
ร้านฮารีฮาลาลฟูดส์
ร้านครัวฌาญัช ซีฟู้ด
ซี แคนู ฟอร์ ยู
บริษัทเบตงเมอร์ลิน จำกัด
ครัว ฮาลาล เดอะ ตะมะ โฮเต็ล
ร้านครัวฮัจยะห์
ครัวฮาลาลอ่าวนางภูพิมานรีสอร์ทแอนด์สปา
ร้านไลค์คอฟฟี่/LIKE COFFE
ร้านในฝันเบเกอรี่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ร้านในฝันเบเกอรี่
บริษัท เอ็ม บี เรสเตอรองท์ จำกัด
ร้านลานนม
ร้านเนอฆารา
ร้านบังบ่าว
ร้านอ่าวใหม่ ซีฟู๊ด
ร้านอาหารกระโจมทราย
ยิปซี ซีวิว รีสอร์ท
ร้าน Fahat coffee & restaurant
โรงแรมกระบี่เพชรไพลิน
ร้านครัวบังกาก
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
halal24
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
อัฟยอด
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
อิสลามแห่งประเทศไทย
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
มัสยิดกระบี่