หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ
พบปะเยี่ยม เยียนให้กำลังใจกับอิหม่าม และสัปปุรุษเนื่องจากเดื
2 มิถุนายน 2562
นายสุนทร สีหมุ่น รองประ
ธาน กอจ.กระบี่ พร้อมด้วย
นายวิรัช สีหมุ่น ผู้ช่วยเลขา
กอจ.กระบี่
ได้ออกไปพบปะเยี่ยม
เยียนให้กำลังใจกับอิหม่าม
และสัปปุรุษเนื่องจากเดือน
รอมฎอน ในมัสยิดเขตตำ
บลเขาคราม ดังต่อไปนี้
1.มัสยิดอัลมุบาร๊อก
2.มัสยิดบ้านเขาค้อม
3.มัสยิดบ้านไหนหนัง
4.มัสยิดนูญูมุลมุญาฮีรีน
5.มัสยิดบ้านทุ่ง
ในการออกเยี่ยมเยียน
ในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับ
อย่างดียิ่ง ขออัลเลาะห์ซ.บ.
ได้ทรงประทานความเราะห์
มัต,สาลามัต,บารอกัตให้ทุก
ท่านตลอดไป
02 มิ.ย. 2562  21 ครั้งClick ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยายแสดงความคิดเห็น

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้านแอนชาชัก
รายละเอียด
ร้านในฝันเบเกอรี่
รายละเอียด
ยะลาบุฟเฟต์
รายละเอียด
ร้านครัวฌาญัช ซีฟู้ด
ครัวเบเกอรี่ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขากระบี่
ดารีน คอฟฟี่
บริษัทยะลา เจ.พี.เค.จำกัด
ร้านกัวลาบารา ซีฟู้ด
ร้านอาหารกระชังเกาะกลางซีฟู๊ด
ยิปซี ซีวิว รีสอร์ท
ครัวริมเลซีฟู๊ด
ร้าน NF bakery & coffee sweet
นิรายา
ร้านมาลีก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
ร้านครัวฮัซซูน่า
ร้านวันดีโภชนา
ร้านบังบ่าว
โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท
ร้านอาหารกระโจมทราย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
บริษัท เซาท์เทอร์นเอ็นเตอร์ไพรส์ กรุ๊ป จำกัด
ธารทองสตูลทัวร์ แอนด์ รีสอร์ท
ร้านฮาสาน๊ะ
ซันไรท์ ทรอปิคอล รีสอร์ท
ร้านไลค์คอฟฟี่/LIKE COFFE
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
อิสลามแห่งประเทศไทย
มัสยิดกระบี่
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
halal24
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
อัฟยอด
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์