หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ
พบปะเยี่ยม เยียนให้กำลังใจกับอิหม่าม และสัปปุรุษเนื่องจากเดื
2 มิถุนายน 2562
นายสุนทร สีหมุ่น รองประ
ธาน กอจ.กระบี่ พร้อมด้วย
นายวิรัช สีหมุ่น ผู้ช่วยเลขา
กอจ.กระบี่
ได้ออกไปพบปะเยี่ยม
เยียนให้กำลังใจกับอิหม่าม
และสัปปุรุษเนื่องจากเดือน
รอมฎอน ในมัสยิดเขตตำ
บลเขาคราม ดังต่อไปนี้
1.มัสยิดอัลมุบาร๊อก
2.มัสยิดบ้านเขาค้อม
3.มัสยิดบ้านไหนหนัง
4.มัสยิดนูญูมุลมุญาฮีรีน
5.มัสยิดบ้านทุ่ง
ในการออกเยี่ยมเยียน
ในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับ
อย่างดียิ่ง ขออัลเลาะห์ซ.บ.
ได้ทรงประทานความเราะห์
มัต,สาลามัต,บารอกัตให้ทุก
ท่านตลอดไป
02 มิ.ย. 2562  85 ครั้งClick ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยายแสดงความคิดเห็น

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้านอาหารเจ๊ะนะ ฮาลาลซีฟู๊ด
รายละเอียด
ร้านจ๊ะฟี้ไก่ทอด ลูกชิ้น
รายละเอียด
ร้านแอนชาชัก
รายละเอียด
ร้านครัวบ้านศิรดา
ร้านครัวฮัซซูน่า
ร้านเทอเรสคอฟฟี่แอนด์เรสเทอรองส์ (Terrace Coffee and Restaurant)
ร้านสามพี่น้อง
ร้านอาลาดิน
ครัวฮาลาลอ่าวนางภูพิมานรีสอร์ทแอนด์สปา
ร้านเนอฆารา
ร้านละงูเบเกอรี่
ร้านครัวบังสัน
ร้านอาหารไวท์ออคิด อ่าวนางปริ้นช์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ร้านอ่าวใหม่ ซีฟู๊ด
ครัวเบเกอรี่ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง
โรงแรมกระบี่ฟร้อนท์เบย์รีสอร์ท
ยะลาบุฟเฟต์
โรงแรมกระบี่เพชรไพลิน
ร้านครัวฌาญัช ซีฟู้ด
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านครัวริมเล
ซี แคนู ฟอร์ ยู
ร้านครัวฮัจยะห์
ร้านอาหารเรือนทะเล
ร้านลานนม
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
อิสลามแห่งประเทศไทย
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
halal24
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
มัสยิดกระบี่
อัฟยอด
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่