หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ
งานต้อนรับฮิจเหราะห์ 1440 ที่ปัตตานี
ร่วมงานต้อนรับ
ฮิจเราะห์ 1440
ณ สำนักงาน กอจ.ปัตตานี
29 กันยายน 2561
29 ก.ย. 2561  65 ครั้ง
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยายแสดงความคิดเห็น

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้านครัวบ้านศิรดา
รายละเอียด
ครัวเบเกอรี่ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง
รายละเอียด
ร้านอิ่มจังต้มยำเตี๋ยวปลา
รายละเอียด
ณ เมืองบี่ อ่าวนาง
ซันดา รีสอร์ท
ดารีน คอฟฟี่
ร้านจ๊ะฟี้ไก่ทอด ลูกชิ้น
ร้านละงูเบเกอรี่
ร้านอ่าวท่าเลนซีฟู้ด
ร้านอาหารดีอันดามัน (D’Andaman restaurant)
ร้านครัวฮัจยะห์
ครัวริมเลซีฟู๊ด
ร้านสุชาดา ฮาลาลฟู๊ด
ร้านอาหารซ้อฝีย๊ะ ธารา
ครัว ฮาลาล เดอะ ตะมะ โฮเต็ล
บริษัทยะลา เจ.พี.เค.จำกัด
ร้านมีมี่ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมะระ
ร้านแสงสุริยา
ร้านฮาสาน๊ะ
ซี แคนู ฟอร์ ยู
มากิชิ
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านอ่าวใหม่ ซีฟู๊ด
ร้านฮารีฮาลาลฟูดส์
ร้านในฝันเบเกอรี่
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
อิสลามแห่งประเทศไทย
อัฟยอด
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
halal24
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
มัสยิดกระบี่
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด