หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ
งานต้อนรับฮิจเหราะห์ 1440 ที่ปัตตานี
ร่วมงานต้อนรับ
ฮิจเราะห์ 1440
ณ สำนักงาน กอจ.ปัตตานี
29 กันยายน 2561
29 ก.ย. 2561  161 ครั้ง
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยายแสดงความคิดเห็น

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้านฟารีดา ข้าวหมกแพะ
รายละเอียด
บริษัทยะลา เจ.พี.เค.จำกัด
รายละเอียด
ร้านเฟนดีย์ฮาลาลฟู้ด
รายละเอียด
บริษัทยะลาแกรนด์พาเลซ (1996) จำกัด
ร้านฮาสาน๊ะ
ร้านครัวบังสัน
ร้านกัวลาบารา ซีฟู้ด
ซี แคนู ฟอร์ ยู
ยะลาบุฟเฟต์
ร้านอาหารนานาบุฟเฟ่ต์
บริษัทเบตงเมอร์ลิน จำกัด
ร้านในฝันเบเกอรี่
โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท
ร้านอาหารเจ๊ะนะ ฮาลาลซีฟู๊ด
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านนาวา ซีฟู๊ด
เฟ็นดี คาเฟ่
ร้านเทอเรสคอฟฟี่แอนด์เรสเทอรองส์ (Terrace Coffee and Restaurant)
ร้านครัวฮาลาล
ร้านเมย์บีค๊อฟฟี่ แอนด์ ฮาลาลฟู้ด
ร้านในฝันเบเกอรี่
ครัวฮาลาลอ่าวนางซิลเวอร์ออคิด รีสอร์ท
ร้านข้าวแกงจ๊ะสุ
ครัวริมเลซีฟู๊ด
ร้านอาหารกระชังเกาะกลางซีฟู๊ด
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
อิสลามแห่งประเทศไทย
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
มัสยิดกระบี่
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
halal24
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
อัฟยอด
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี