หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ
ร่วมงานมัสยิดหนองเก่ง ตรัง
ร่วมงานมัสยิดบ้านหนองเก่ง
อ.ปะเลียน จ.ตรัง
29 กันยายน 2561 เป็นประธานเปิดงานในพิธี
30 ก.ย. 2561  183 ครั้ง
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยายแสดงความคิดเห็น

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้านฟารีดา ข้าวหมกแพะ
รายละเอียด
นิรายา
รายละเอียด
ร้านในฝันเบเกอรี่
รายละเอียด
ร้านอาหารอิสลามสองพี่น้อง
ร้านฮารีฮาลาลฟูดส์
ครัวฮาลาลอ่าวนางซิลเวอร์ออคิด รีสอร์ท
ร้านครัวฮัจยะห์
ร้าน NF bakery & coffee sweet
ร้านอาหารซ้อฝีย๊ะ ธารา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ร้านครัวบังกาก
ร้านอาลาดิน
ครัวเบเกอรี่ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง
ร้านจิ้มจุ่มบ้านสวน
ครัวเบเกอรี่ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขากระบี่
ร้านครัวริมเล
อะฮัด ซีฟู้ด
ร้านครัวฮาลาล
ร้านอาหารไวท์ออคิด อ่าวนางปริ้นช์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ร้านน้ำชาครูบาหรี
ร้านควนฟิน
ร้านอาหารยิปซี
ร้านในฝันเบเกอรี่
ซันดา รีสอร์ท
ร้านฮาสาน๊ะ
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
มัสยิดกระบี่
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
halal24
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
อัฟยอด
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
อิสลามแห่งประเทศไทย