หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ
ประชุมชี้แจงงบประมาณ TOR ฮาลาล
กอจ.กระบี่
ประชุมหัวหน้าฝ่าย
1.กิจการฮาลาล
2.สถานีวิทยุ กอจ.กระบี่
1 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น.
01 ต.ค. 2561  16 ครั้ง
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยายแสดงความคิดเห็น

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้านอาลาดิน
รายละเอียด
ร้านอาหารเจ๊ะนะ ฮาลาลซีฟู๊ด
รายละเอียด
โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท
รายละเอียด
ร้านปากน้ำกระบี่ซีฟู้ด
ครัวลองแล บุฟเฟ่ต์
ครัวริมเลซีฟู๊ด
ร้าน NF bakery & coffee sweet
ร้านอาหารยิปซี
ร้านอาหารกระโจมทราย
ร้านครัวฮาลาล
ร้านฮารีฮาลาลฟูดส์
ร้านละงูเบเกอรี่
ครัวฮาลาลอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลคลองท่อม
ไก่ย่างเนื้อทอง
ร้านอาหารเรือนทะเล
บริษัท เซาท์เทอร์นเอ็นเตอร์ไพรส์ กรุ๊ป จำกัด
ร้านแสงสุริยา
ร้านสามพี่น้อง
ร้านครัวบ้านศิรดา
ร้านครัวริมเล
ร้านอาหารกระชังขนาบน้ำวิวซีฟู้ด
ซันไรท์ ทรอปิคอล รีสอร์ท
ธารทองสตูลทัวร์ แอนด์ รีสอร์ท
ร้านเอมพุง สถานีดีเจนายตอ
ร้านนาวา ซีฟู๊ด
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
อิสลามแห่งประเทศไทย
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
อัฟยอด
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
มัสยิดกระบี่
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
halal24