หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ
ประชุมชี้แจงงบประมาณ TOR ฮาลาล
กอจ.กระบี่
ประชุมหัวหน้าฝ่าย
1.กิจการฮาลาล
2.สถานีวิทยุ กอจ.กระบี่
1 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น.
01 ต.ค. 2561  99 ครั้ง
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยายแสดงความคิดเห็น

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้านอาหารดีอันดามัน (D’Andaman restaurant)
รายละเอียด
อะยัมบัง (ประเทศไทย)
รายละเอียด
ร้านอาหารอิสลามสองพี่น้อง
รายละเอียด
ร้านแอนชาชัก
ร้านฮาสาน๊ะ
ครัวเบเกอรี่ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง
ร้านอ่าวท่าเลนซีฟู้ด
ครัวฮาลาลอ่าวนางภูพิมานรีสอร์ทแอนด์สปา
บ้านใสใน รีสอร์ท
ร้านน้ำชาครูบาหรี
บริษัท เซาท์เทอร์นเอ็นเตอร์ไพรส์ กรุ๊ป จำกัด
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านข้าวแกงจ๊ะสุ
ร้านอาหารกระโจมทราย
บริษัทเบตงเมอร์ลิน จำกัด
ร้านมาจูพิซซ่า
ดารีน คอฟฟี่
ร้านนาวา ซีฟู๊ด
ร้านอาหารกระชังเกาะกลางซีฟู๊ด
โรงแรมกระบี่เพชรไพลิน
ร้าน NF bakery & coffee sweet
ร้านลานนม
ร้านปากน้ำกระบี่ซีฟู้ด
มากิชิ
ร้านอาหารซ้อฝีย๊ะ ธารา
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
halal24
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
อัฟยอด
มัสยิดกระบี่
อิสลามแห่งประเทศไทย
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.