หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ
ร่วมงานปอเนาะครูอานัส
31 มีนาคม 2561 ร่วมงานมูลนิธิสัมพันธ์ ปอเนาะฟัตฮุลฟาละห์บ้านคลองหมาก ประจำปี 2561 ประธานกอจ กระบี่ อัสนาวี มุคุระ นายสมเดช ขยันการ กรรมการกลาง วิรัช สีหมุ่น กอจ กระบี่ ฝ่ายไอซีที อีหม่ามบุคคอรี ขาวขำ มัสยิดนุรุลฮุดา เขาคราม ร่วมงาน
31 มี.ค. 2561  202 ครั้ง
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยายแสดงความคิดเห็น

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้านละงูเบเกอรี่
รายละเอียด
ร้านแสงสุริยา
รายละเอียด
ร้านไลค์คอฟฟี่/LIKE COFFE
รายละเอียด
ร้านในฝันเบเกอรี่
ครัวเบเกอรี่ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง
ร้านอาหารเรือนทะเล
เฟ็นดี คาเฟ่
ร้านครัวฌาญัช ซีฟู้ด
ร้านฮาสาน๊ะ
ร้านฟารีดา ข้าวหมกแพะ
ร้านนาวา ซีฟู๊ด
ร้านวันดีโภชนา
ร้านน้ำชาครูบาหรี
ร้าน Fahat coffee & restaurant
ร้านควนฟิน
ร้านในฝันเบเกอรี่
ซันไรท์ ทรอปิคอล รีสอร์ท
ร้านเนอฆารา
ครัวริมเลซีฟู๊ด
ร้านอาหารซ้อฝีย๊ะ ธารา
ร้านอาหารเจ๊ะนะ ฮาลาลซีฟู๊ด
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านอาหารกระชังขนาบน้ำวิวซีฟู้ด
ธารทองสตูลทัวร์ แอนด์ รีสอร์ท
อะฮัด ซีฟู้ด
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
halal24
อัฟยอด
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
อิสลามแห่งประเทศไทย
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
มัสยิดกระบี่
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ