หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ
ประชุมคณะทำงาน
29 มีนาคม 2561!ที่ห้องประชุมประธานกรรมการอิสลามกระบี่ มัสยิดกลางกระบี่ ประธานฯกอจ อัสนาวี มุคุระ นายสุนทร สีหมุ่น รองประธาน ดร.สราวุฒิ แข็งแรง รองประธาน กอจกระบี่ นายสมเดช ขยันการ กรรมการกลางฯ นายปรีชา พยายาม กอจ กระบี่ นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการฯกอจ กระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น กอจ.กระบี่ ฝ่าย ICT แะนายสามารถ ขยันการ อนุกรรมการ ร่วมประชุมเพื่อการสรรหากรรมการ ชุดใหม่ ของกองทุนอัลอิสลาฮ์ กระบี่ เพื่อให้การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง กองทุนอัลอิสลาฮ์กระบี่ “ร่วมทุน ร่วมสร้าง ตามแนวทาง อัลอิสลาม” วิรัช สีหมุ่น ปชส.กอจ.กระบี่ รายงาน
29 มี.ค. 2561  208 ครั้ง
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยายแสดงความคิดเห็น

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้านครัวบังกาก
รายละเอียด
ร้านแสงสุริยา
รายละเอียด
ธารทองสตูลทัวร์ แอนด์ รีสอร์ท
รายละเอียด
ร้านอ่าวท่าเลนซีฟู้ด
ยะลาบุฟเฟต์
ร้านครัวฮาลาล
ร้านอาหารเรือนทะเล
ร้านอาหารอับดุลเลาะฮฺ
ร้านละงูเบเกอรี่
บ้านใสใน รีสอร์ท
ร้านอาหารท่าสนุก ซีฟู้ด
บริษัทเบตงเมอร์ลิน จำกัด
ร้านสามพี่น้อง
อะยัมบัง (ประเทศไทย)
ร้านครัวบังสัน
ร้านเฟนดีย์ฮาลาลฟู้ด
ร้านครัวฮัจยะห์
ครัวเบเกอรี่ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง
มากิชิ
โรงแรมกระบี่เพชรไพลิน
ร้านเบอร์เกอร์บัง
ร้านอาหารกระโจมทราย
ร้านเอมพุง สถานีดีเจนายตอ
ร้านอาหารไวท์ออคิด อ่าวนางปริ้นช์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ร้านในฝันเบเกอรี่
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
อิสลามแห่งประเทศไทย
มัสยิดกระบี่
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
halal24
อัฟยอด
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.