หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ
รับคณะดูงาน
27 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุม สนง กอจ กระบี่ บรรยายสรุปต้อนรับคณะจากกรมศาสนากำหนดให้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางศาสนาประจำปี 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อิหม่ามและผู้บริหารมัสยิดมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติศาสนกิจ การบริหารจัดการมัสยิดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อิหม่ามและผู้บริหารมัสยิดในอำเภอ จะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อย จำนวน 52 คน ประธาน กอจ.กระบี่ อัสนาวี มุคุระ กล่าวต้อนรับและนายวิรัช สีหมุ่น บรรยายสรุปรั
27 มี.ค. 2561  124 ครั้ง
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยายแสดงความคิดเห็น

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

ข้อมูลร้านอาหาร
ครัวเบเกอรี่ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขากระบี่
รายละเอียด
ร้าน Fahat coffee & restaurant
รายละเอียด
ครัวฮาลาลอ่าวนางซิลเวอร์ออคิด รีสอร์ท
รายละเอียด
ร้านอาหารกระโจมทราย
ร้านจิ้มจุ่มบ้านสวน
เฟ็นดี คาเฟ่
ซันไรท์ ทรอปิคอล รีสอร์ท
ร้านมีมี่ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมะระ
ร้านบังบ่าว
ครัว ฮาลาล เดอะ ตะมะ โฮเต็ล
ร้านอาหารกระชังขนาบน้ำวิวซีฟู้ด
ร้านอาหารเจ๊ะนะ ฮาลาลซีฟู๊ด
ร้านในฝันเบเกอรี่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ร้านอาลาดิน
ร้านอาหารอิสลามสองพี่น้อง
ร้านอาหารกระชังเกาะกลางซีฟู๊ด
ร้านอาหารซ้อฝีย๊ะ ธารา
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านในฝันเบเกอรี่
ครัวลองแล บุฟเฟ่ต์
นิรายา
ร้านวันดีโภชนา
ร้านอาหารดีอันดามัน (D’Andaman restaurant)
ร้านครัวฮาลาล
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
halal24
ทำเนียบมัสยิดกระบี่
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อิสลามแห่งประเทศไทย
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
ทำเนียบมัสยิดกระบี่
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี
อัฟยอด