หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือก 30 คนประชุมเลือกประธาน
เมื่อ 25/11/54 เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุมสำนัก งานคณะกรรมการอิสลามกระบี่ ให้นายห้าหรนบุญชูว่าที่กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ผู้อวุโสที่สุด เป็นประธานและประธานในที่ประชุมได้แต่งตั้งนายเวียง จิงูเป็นเลขานุการในการประชุมและได้พิจารณาเลือกประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ผลปรากฏว่าในที่ประชุมมีมติเลือกนายอัสนาวี มุคุระ ว่าที่กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ให้ดำรงตำแหน่งประ ธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่คนต่อไป นายอัสนาวี มุคุระ จึงทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมแล้ว ได้พิจารณาเลือกรองประธานจำนวน 5 ท่านจาก 5 อำเภอดังนี้ 1.นายอุสัน สันหะกิจ 2.นายเจะฮาหลี คมขำ 3.นายกอเดช ผิวดี 4.นายก้าแหมน ลูกเหล็ม 5.นายอาสัน กิ่งเล็ก ส่วนเลขาฯได้เลือก นายสุนทร สีหมุ่น นายอัสนาวี มุคุระ เคยดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มาหลายสมัย และปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิมุสลิมสามัคคีจังหวัดกระบี่
27 พ.ย. 2554  2023 ครั้ง
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยายแสดงความคิดเห็น

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท

ข้อมูลร้านอาหาร
ครัววิลเลจ@ไร่เลย์วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา
รายละเอียด
โรงแรมกระบี่ฟร้อนท์เบย์รีสอร์ท
รายละเอียด
ร้าน ณ เมืองบี่
รายละเอียด
ร้านอาหารมัยญาดา
ครัวเบเกอรี่ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง
โรงแรมกระบี่เพชรไพลิน
ครัวฮาลาลอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลคลองท่อม
ร้านอาหารกระชังขนาบน้ำวิวซีฟู้ด
ครัวฮาลาลอ่าวนางภูพิมานรีสอร์ทแอนด์สปา
ร้านสถานีโรตี
ร้านอาหารครัวระเบียบ อินเตอร์บุฟเฟ่ ฮาลาลฟู้ด
โรงแรมพี.พี มัยญาดา
ครัว ฮาลาล เดอะ ตะมะ โฮเต็ล
ยิปซี ซีวิว รีสอร์ท
ครัวเบเกอรี่ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขากระบี่
ซันไรท์ ทรอปิคอล รีสอร์ท
DE FISH SEAFOOD RESTAURANT AND FIORE COFFEE
ร้านอาหารไวท์ออคิด อ่าวนางปริ้นช์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
กอบัว เบเกอรี่
ร้านปากน้ำกระบี่ซีฟู้ด
ครัวการบินไทย กระบี่
กอบัว เบเกอรี่
ร้านอาหารแอทอ่าวนาง
ร้านอาหารใสใน
ครัวฮาลาลอ่าวนางซิลเวอร์ออคิด รีสอร์ท
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
halal24
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
มัสยิดกระบี่
อัฟยอด
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
อิสลามแห่งประเทศไทย